חריש | חוברת מידע לתושבים

*6719

מרכז שירות לתושב

פרויקט הרחבת כבישי הגישה לחריש (בשלבי תכנון)

(ממחלף 581- ו 574 , הסתיים שלב התכנון הראשוני של הרחבת הכבישים הקרובים לחריש העתידי. 611 מג"ב לכיוון דרום), שאליהם יתחבר כביש .611 הרחבת הכבישים נועדה למנוע מראש עומסי תנועה שהיו נגרמים מהחיבור של כביש

.2022 הפרויקט מתוקצב במסגרת החלטת הממשלה לחריש שאושרה בשנת מיליון שקל. 300- ההשקעה הצפויה בהרחבת הכבישים נאמדת ביותר מ

מחלף מג"ב העתידי

מתווה מסילת הרכבת העתידית לחריש

לנוכח דרישת עיריית חריש, המועצה הארצית שבמנהל התכנון בוחנת חלופה להקמת תחנת רכבת בכניסה לחריש (סמוך לקניון). על פי החלופה הנבחנת, הרכבת תעבור סמוך

חריש

מצידו המערבי. מהתחנה שתוקם בחריש 6 לכביש יוקם גשר או מעבר תת קרקעי שיאפשר להולכי רגל להגיע מתוך חריש לרציף הרכבת. (הכביש 574 חלופה נוספת שנמצאת על השולחן: הקמת המסילה על התוואי של כביש המוביל למחלף מג"ב), עם תחנה סמוך למחלף ולא בחריש. העירייה מתנגדת בתוקף לחלופה זו, ודוחפת לאישור החלופה שבה תוקם תחנה בחריש.

נערכו מספר דיונים על כך בוועדה הארצית לתשתיות לאומיות. להערכת העירייה, 2023 החלטה בעניין צפויה להתקבל במהלך שנת

Made with FlippingBook - Online magazine maker