חריש | חוברת מידע לתושבים

*6719

מרכז שירות לתושב

ק

0 ו

1 6

ח ה

ש ד

עיבוי קווי התחבורה הציבורית

תוגברה באופן משמעותי 2022 בספטמבר 632 התחבורה הציבורית לחריש וממנה. תדירות קו מחריש לתל אביב תוגברה, וכך גם תדירות הנסיעות לתחנת הרכבת 71- לחדרה ו 60 היומיות בקווים בבנימינה. (הקו לחיפה) החלו לפעול גם בימי 631 וקו 632 קו שישי ובמוצאי שבת, ושעות הפעילות שלהם בימי חול .23:00 הוארכה עד לשעה לתל אביב דרך 634 החלו לפעול שני קווים נוספים: קו לפארק העסקים בקיסריה. 160 חדרה ובני ברק, וקו

בפעימת התגבור הבאה מתוכנן קו חדש לאזור המרכז, וכן קו אוטובוס פנימי נוסף שפועל היום כקו מאסף. 22 בחריש שיצטרף לקו , במטרה 22 עם תחילת פעילותו של הקו הפנימי החדש יתקצר בהתאם מסלולו של קו לשפר את התדירות והיעילות של מערך הקווים הפנימיים בחריש.

מסוף התחבורה הציבורית החדש (בהקמה) מסוף תחבורה ציבורית חדש מוקם בימים אלה במערב העיר, סמוך לכניסה לשד' דרך ארץ. במקביל מקדמת העירייה תכנון עבור מסוף תחבורה נוסף. בינתיים פועל מסוף תחבורה ציבורית זמני בקצה שכונת מעו"ף. המסוף החדש יאפשר את הגדלת נפח קווי התחבורה העירוניים והבין עירוניים בחריש. 10- דונם, ויהיו בו כ 5.5- המסוף ישתרע על פני שטח של כ חניות לאוטובוסים. 20- רציפי קליטה והורדה של נוסעים ועוד כ

Made with FlippingBook - Online magazine maker