חריש | חוברת מידע לתושבים

מוסדות חינוך חריש

החלומות

השראה

קידמה

התחדשות

התמדה

ערבות

שותפות

תנופה

דרך ארץ

רעות

רקפת

חברותא

אשכולות גני ילדים מעונות יום

ההגשמה

סביו

יחד

אחדות

סחלב

הקהילה

צבעוני

בתי ספר אשכולות גני ילדים (עתידי) מעונות יום (עתידי)

כלנית

רעות

יסמין

לוטם

נרקיס

יקינתון

בתי ספר (עתידי)

4

Made with FlippingBook - Online magazine maker