חריש | חוברת מידע לתושבים

תרבות, פנאי וקהילה

צילום: דניאל שרון

י ט

א ל

י פ י

מרכזי תרבות ופנאי

ק ש

ר ו

מ :

.73 מרכז תרבות ופנאי ברחוב שוהם , מענה טלפוני בימים א'-ד' בין 04-6186352 : טלפון , קבלת קהל בימים א'-ד' בין 13:00-10:30 השעות .19:00-15:00 השעות .9 מרכז ספורט וקהילה ברחוב הקהילה , מענה טלפוני בימים א'-ד' בין 04-8682436 : טלפון , קבלת קהל בימים א'-ד' בין 13:00-10:30 השעות .19:00-15:00 השעות

ם ו

ל י

צ |

ם ה ו

ש

ב ו ח ר

ב י

א נ

פ ו

ת ו

ב ר

ת ז

כ ר

פעילויות תרבות ופנאי וחוגים נוספים מתקיימים .16 בשכונת הפרחים בבית הספר דרך הפרחים שברחוב סביון

מ

מ

ר

ז כ

מבני ציבור

ס

ו פ

ט ר

ק ו

י ה

העירייה מעמידה לשימוש התושבים אולמות ספורט ומבני ציבור כמו האולם הרב-תכליתי ברחוב גפן, חדר החזרות במרכז המוזיקה דציבל ואולם המופעים במרכז תרבות ופנאי (השכרה בתשלום).

ה ל

כ ש ב

ו ו צ ב ת נ ו

א ת

לפרטים סרקו את הקוֹדָר או חפשו "שימוש במבני ציבור ואולמות ספורט" באתר העירייה.

צ |

ל י

ם ו

מ :

ר ו

ש

י ק

י פ

א ל

י ט

32

Made with FlippingBook - Online magazine maker