חריש | חוברת מידע לתושבים

צילומים: מור שקיפי לאטי

הפארק ברחוב אתרוג

הפארק ברח׳ גפן/אלון

צילום: דניאל שרון

הפארק ברח׳ טורקיז/דרך ארץ

הפארק ברח׳ רעות/אחדות

Made with FlippingBook - Online magazine maker