חריש | חוברת מידע לתושבים

הפארק ברח׳ שוהם/אודם

הפארק ברח׳ האחווה/דרך ארץ

הפארק ברח׳ גפן/תאנה

הפארק ברח׳ אחדות/רעות

הפארק ברח׳ רימון

ה

Made with FlippingBook - Online magazine maker