חריש | חוברת מידע לתושבים

חינוך

ממ״ח | מעיין האמונה

ממלכתי | ממלכתי בצוותא

6 אלון | 04-6297634

5 יחד | 04-8423120

ממלכתי | רונה רמון

ממ"ד | שבילי בצוותא

4 רעות | 04-6459109

1 דפנה | 04-8787350

ממ״ד | תלמי הדר

ממ״ח | תורת חיים בנים

צילום: עמוס לוזון צלמים

1 מרגלית | 04-6806060

6 אלון | 04-6184377

ממלכתי ‬ | רון ‭ ‬ תלמי

צילום: דניאל שרון

‭ ‬ 13 ברקת | 04-8779981

18

Made with FlippingBook - Online magazine maker