חריש | חוברת מידע לתושבים

חינוך

שכונה

כתובת

סוג חינוך

שם הגן

טרום חובה/חובה

החורש

8 שקד

חובה

ממלכתי

תבור א'

החורש

8 ממלכתי מונטסורי טרום חובה שקד

תדהר א׳

החורש

12 תאנה

חובה

ממלכתי

ארגמן א'

החורש

12 טרום חובה תאנה

ממלכתי

ארגמן ב'

החורש

12 תאנה

חובה

ממ"ד

שלהבת א'

החורש

12 טרום חובה תאנה

ממ"ד

שלהבת ב'

החורש

52 תמר

חובה

ממ"ד תורני

אורה א'

החורש

52 תמר

טרום חובה

ממ"ד תורני

אורה ב'

החורש

52 תמר

חובה

ממ״ד תורני

תהילה א׳

החורש

52 תמר

טרום חובה

ממ"ד תורני

תהילה ב'

אבני חן

67 שוהם

חנ״מ

חנ״מ

אביב

אבני חן

67 שוהם

חנ״מ

חנ״מ

גיל

אבני חן

67 טרום חובה שוהם

ממ״ח בנים

זוהר ב׳

אבני חן

67 טרום חובה שוהם

ממ״ד

חושן ב׳

אבני חן

67 שוהם

חנ״מ

חנ״מ

כרמל

אבני חן

67 שוהם

חובה

חב״ד בנות

מאורות א׳

אבני חן

67 שוהם

חנ״מ

חנ״מ

מתן

16

Made with FlippingBook - Online magazine maker