קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

« עירוני

בניית הספרייה העירונית החדשה לקראתסיום

פינות קריאה, אזורי עבודה ולמידה ומתחם שיותאם להצגות ילדים ושעות סיפור. הספרייה בקומה השנייה

הספרייה העירונית ממוקמת בשכונת הפרחים, ולאחר השלמת הקמת המבנה יחל שלב רכישת הספרים, הקטלוג והעיצוב הפנימי של המקום. בשלב הראשון אלף ספרים נוספים 16 אלף ספרים, ובהמשך יירכשו 24 יעמדו לרשות הקוראים

ט � אלף ספרים שיצ 16 יירכשו הספרים שישנם 8,000- רפו ל כיום בספרייה הקהילתית ובסך 24 הכל יעמדו לרשות הקוראים אלף ספרים בספרייה העירונית. אלף ספרים 16 בהמשך יירכשו נוספים. לרשות מנויי הספרייה יעמוד קטלוג אינטרנטי שבו יוכ נ לו לראות גם מהבית את היצע הספרים, לערוך חיפוש לספר המבוקש ולבדוק האם הוא זמין להשאלה. לכל מנוי יהיה מספר קורא שבאמצעותו יוכל לשאול גם ספרים דיגיטליים. על פי התכנון, הספרייה תהיה פתוחה גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצוהריים ויתקיימו בה פעילויות תרבות מגוונות וס נ דנאות שונות. מועד פתיחת הספרייה המוערך י � (ייתכנו ש 2023 הוא אפריל נויים בהתאם להתקדמות הב נ נייה, העיצוב וההצטיידות).

בניית הספרייה העירונית החדשה נמ נ צאת בשלבי סיום. הספרייה ממוקמת בקומה השנייה (מעל 10 ברחוב לוטם מתחם גני ילדים) והיא משתרעת על ו � מ"ר. הספרייה תהיה מ 600 פני כ תאמת גם לילדים ונוער וגם למבוגרים. יש בה אולם גדול שבו יהיו, בין היתר, פינות קריאה, אזורי עבודה ולמידה ומתחםשיותאם להצגות ילדים ושעות סיפור. לרשות באי הספרייה תהיה מעלית, והספרייה תהיה מונגשת. קטלוג ספריםאינטרנטי לאחר סיום הקמת המבנה יחל שלב רכישת הספרים, קטלוגם והעיצוב הפנימי והאבזור של המקום בהשקעה מיליון ש"ח. בשלב הראשון 1.5- של כ

על פי התכנון, הספרייה תהיה פתוחה גם בשעות הבוקר וגם בשעות אחר הצוהריים ויתקיימו בה פעילויות תרבות מגוונות

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker