קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

עירוני »

העירייהנערכתלמכרזחדשלהקמת הקאנטרי קלאב - בשכונת הפרחים לאחר שלא הוגשו הצעות למכרז להקמת הקאנטרי בשכונת בצוותא, העירייה (שטח הסמוך לצומת הרחובות 801 נערכת כעת לפרסוםמכרז חדשלהקמתו במגרש 2022 סביון-סחלב). המכרז מתוכנן להתפרסם עד סוף שנת

בשכונת הפרחים 801 מגרש

שנה ימסור את המבנה לעירייה). מדובר במכרז מורכב באופן מיוחד, ומעבר לשינוי המיקום של הקאנטרי משכונת בצוותא לשכונת הפרחים, ייערכו במכרז שינויים נוספים במט נ רה למקסם את השירות לתושב תוך איזון עם הצורך של היזם ברווחיות בביצוע הפרויקט. בריכות ומגרשי ספורט הקאנטרי קלאב העירוני יהיה מרכז בריכות: 4 ספורט ונופש עירוני ויכלול בריכת שחייה מקורה, בריכת שחייה חיצונית, בריכת פעוטות ובריכה לי נ 4 , מודית/טיפולית. יהיו בו גם ג'קוזי סאונות (שתיים רטובות ושתיים יב נ שות), שני מגרשי טניס, מגרש משו נ לב קטרגל וכדורסל, חדר כושר, אולם ספינינג, אולמות חוגים, ג'ימבורי מקו נ רה, גן שעשועים חיצוני, חנות למוצרי ספורט, חדרים לטיפולי ספא, מזנון, מלתחות, מדשאות גדולות ועוד.

ר � ואושר בתהליך מו 2018 עוד בשנת כב וארוך מול משרדי הפנים והאוצר. למיקום החדש בשכונת הפרחים מס נ

העירייה נערכת לפרסום חדש של מכרז להקמת הקאנטרי קלאב העי נ רוני בשכונת הפרחים, לאחר שלמכ נ

פר יתרונות, ואלה שניים מהמרכזיים שבהם: ג � . השטח של מ 1 גדול יותר 801 רש מהשטח המקורי בשכונת בצוותא.

רז שפורסם במה נ לך יוני להקמת הקאנטרי בשכונת בצוותא לא הוגשו הצעות על ידי יז נ מים. על פי התכ נ נון, המכרז החדש יזמין יזמים להגיש הצעות להקמת הקאנטרי בשכונת הפרחים במגרש סמוך לפארק 801

מדובר במכרז מורכב באופן מיוחד, וייערכו בו שינויים במטרה למקסם את השירות לתושב תוך איזון עם הצורך של היזם ברווחיות בביצוע הפרויקט

י � . החלפת המ 2 קום תאפשר גמי נ שות גדולה יותר ליישום הפתרון הזמני לשכונת בצ נ .611 וותא בסוגיית כביש המכרז להקמת הקאנטרי, גם הרא נ שון שיצא וגם החדש המתוכנן, הוא כ � . כלומר, היזם ית DBOT בשיטת נן את הקאנטרי בשיתוף העירייה, 25- יקים אותו ויפעיל אותו (ולאחר כ

נוף הגיא (שטח הסמוך לצומת הר נ חובות סביון-סחלב). המכרז מתוכנן .2022 להתפרסם עד סוף שנת יתרונות המיקום החדש מיקום הקאנטרי המקורי בשכונת בצוותא הוחלט על ידי מועצת העיר

15 ' גיליון מס 12

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker