קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 14

14 גיליון מס'

מידע ועדכונים מעיריית חריש

שקל מיליון 300 למעלה מ להרחבת כבישי הגישה לכניסה הדרומית העתידית לחריש

שקל מיליון 80 לכיסוי הפער המובנה בתקציב העירייה

שקל מיליון 7 לתכנון הקמת מתחם למשטרה ולמג"ב

שקל מיליון 15 לפיתוח תשתיות ציבוריות

כל הפרטים על החלטת הממשלה שנים 4 מיליון שקל ב- 500 למעלה מ- שקל מיליון 13 להקמת מבני רווחה שקל מיליון 12 להרחבת רשת התחבורה הציבורית

2-5

בשעה טובה: החלו העבודות להקמת הפארק העירוני

אז למה בכלל משלמים בחריש אגרת שמירה?

נקודת הזנקה ראשונה של מכבי האש בחריש

חוגגים עצמאות בחריש: כל הפרטים על המופעים!

צילום דניאל אלסטר

18-19

6

12

16-17

2

14 גיליון מס'

עירוני

הממשלה אישרה את תוכנית הפיתוח לחריש, שבמסגרתה יוזרמו לעיר תקציבים משמעותיים. התוכנית כוללת בשורות רבות במגוון תחומים ובהם כבישים, תחבורה ציבורית, קידום תעסוקה, פרויקטים של פיתוח כלכלי, תוכנית רב שנתית לייצוב העירייה, הקמת מבני רווחה ועוד החלטת הממ השקעות של למעלה

ושיכון, הכלכלה והתעשייה, התחבו ח רה, הפנים והאוצר) יקימו צוות לקי ח דום התעסוקה בחריש. השקעות תקציביות נוספות: מיליון שקל יוקצו להקמת 7 • מתחם למשטרה ולמג"ב בשטח של מחנה מג"ב שיועתק ממקומו (הסעיף לא מומש בהחלטת הממשלה הקודמת, וכעת הוא תוקצב מחדש). מיליון שקל יוקצו לפרויקטים 15 • שונים של פיתוח תשתיות ציבוריות ופיתוח מקורות הכנסה נוספים לר ח שות המקומית.

מ � מיליון שקל. בשורה מש 300 מ עותית נוספת בתחום התחבורה היא הכפלת שירות התחבורה הציבורית .2022-2025 בחריש במהלך השנים לצורך הרחבת רשת התחבורה הצי ח מיליון שקל. כמו 12 בורית יוקצבו 10 כן, הוחלט להקצות סכום של לקידום 2023 מיליון שקל בשנת הקמת נתיבי הליכה ושבילי אופ ח ניים בחריש. 40 יתוקצבו עוד בנושא תחבורה: מיליון שקל להקמת מסוף תחבורה ציבורית מזרחי בחריש, נוסף לזה הנבנה בימים האלה בכניסה המער ח בית לחריש. כמו כן, הוחלט שחריש תיכלל בתוכנית האסטרטגית האזו ח רית לתחבורה ציבורית ("מתע"ן "). לצורך תכנון ראשוני הוקצו 65 מיליון שקל. 20 בשורה חשובה נוספת היא הקצאת מ � מיליון שקל לעיריית חריש ב 80 מיליון 20( סגרת תוכנית רב-שנתית 2022- שקל בכל שנה בין השנים ) לצורך כיסוי הפער התקציבי 2025 המובנה בתקציבה השוטף. חשוב לדעת שלצורך כיסוי הפער התק ח ציבי תחוייב העירייה לנקוט בא ח מצעים נוספים. סעיף חשוב נוסף בתחום זה הוא בחינת האפשרות לשינוי גבולות וחלוקת הכנסות במרחב, באופן שיגדיל משמעותית את ההכנסות של העירייה.

הממשלה המדינה משקיעה בחריש: אישרה את תוכנית הפיתוח לחריש, שבמסגרת יוזרמו לכאן תקציבים משמעותיים במטרה להמשיך לקדם את פרויקט הקמת העיר החדשה. ההחלטה קובעת שיושקעו בחריש ובכבישים שבאזור למעלה מחצי מי ח שנים, ויאפשרו 4 ליארד שקל במשך את המשך תנופת הפיתוח של העיר. החלטת הממשלה לחריש כוללת בשורות רבות במגוון תחומים ובהם כבישים, תחבורה ציבורית, קידום תעסוקה, פרויקטים של פיתוח כל ח כלי, תוכנית רב שנתית לייצוב העי ח רייה, הקמת מבני רווחה ועוד. אלה עיקרי הדברים: בשורות משמעותיות ביותר בהח ח לטת הממשלה הן בתחום התחבו ח רה, ובייחוד בקידום הקמת כביש 611 גישה נוסף לחריש (כביש החדש). מעבר לסיום שלב התכנון המפורט של הכביש, הוחלט להק ח צות תקציב לתכנון וביצוע הרחבת 574 הכבישים הקרובים לחריש (ממחלף מג"ב לכיוון דרום), 581- ו ח � . הר 611 שאליהם יתחבר כביש בת הכבישים נועדה למנוע מראש עומסי תנועה שהיה גורם החיבור שמתוכנן להיות בעל 611 של כביש שלושה נתיבים לכל כיוון (שני נתי ח בי נסיעה ונתיב תחבורה ציבורית), לכבישים הקיימים שהם בעלי נתיב אחד לכל כיוון. ההשקעה הצפויה בהרחבת הכבישים נאמדת ביותר

ק � מיליון שקל יוקצו לתכנון וה 15 • מת מעונות יום נוספים.

אלף שקל יושקעו בהקמת 800 • והפעלת מרכז חדש למדעים, חד ח שנות וטכנולוגיה חדש בעיר. מיליון שקל יושקעו בהקמת 13 • מבני רווחה של האגף לשירותים חברתיים בעירייה.

ו � מיליון שקל יושקעו בתגבור ת 6 • כניות רווחה ושירותי הרווחה בחריש.

נ � מיליון שקל יוקצו להקמת בתי כ • סת בחריש.

פ � למעלה ממיליון שקל יושקעו ב • עילויות תרבות וקידום תוכנית למ ח

עוד הוחלט שמשרדי הממשלה (בינוי

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש עירוני

3

משלה לחריש: ה מחצי מיליארד שקל

פרטי החלטת הממשלה סוכמו בביקורם של ראש הממשלה ושרת הפנים בחריש. צילום: מור שקיפי-לאטי

תיים, והמטרה הבאה והמיידית היא לחזק את אזורי התעסוקה, התעשייה והמשרדים - כדי שהעיר תוכל להיות עיר יציבה ואיתנה בזכות עצמה". ראש העיר יצחק קשת אמר לאחר הביקור: "אני רוצה להודות לראש הממשלה נפתלי בנט, לשרת הפ ח נים איילת שקד ולשר האוצר אבי ח גדור ליברמן על ההשקעה בח ח ריש ועל ההבנה שהעיר הזו היא פרויקט לאומי שעדיין לא הסתיים ושמחייב תמיכה ממשלתית יוצאת דופן. החלטת הממשלה וההשק ח עות הגדולות שיגיעו לכאן יסייעו להמשך הצלחתה של חריש".

עורבות חברתית של צעירים למען הקהילה (במסגרת מרכז צעירים).

מהווה סטארט-אפ של מדינת ישראל והסטארט-אפ הזה יוצא היום לדרך", אמר בחריש ראש הממשלה נפתלי בנט. "החלטת הממשלה הנוכחית היא דרמטית לתושבי העיר. אנחנו צריכים לייצר בחריש עיר בת-קיימא, עם אזור תעשייה, עם הכנסות מעס ח קים. העיר צפויה להכפיל את מספר התושבים שלה וזו בשורה גדולה". שרת הפנים איילת שקד הודיעה שחתמה על כתב מנדט להכרזה רש ח מית על חריש כעיר: "אני מאמינה שבתוך חודש-חודשיים נסיים עם התהליך. החלטת הממשלה מחזקת את העיר ונותנת פתרונות תחבור ח

מיליון שקל יוקצו לקידום תוכנית • מתאר חדשה לחריש שתתאים ליעד אלף תושבים. 100 אוכלוסיה של "הסטארט אפ של ישראל" שלושה ימים לפני אישור התוכנית בממשלה הגיעו לעיריית חריש ראש הממשלה נפתלי בנט ושרת הפנים איילת שקד, וסיכמו עם ראש העיר יצחק קשת את פרטי התוכנית.

"חריש היא העיר עם הצמיחה המואצת ביותר בישראל. ככזו היא

4

14 גיליון מס'

החל הממ במספ

00 למעלה מ במשך

שקל מיליון 5 לתכנון הרחבת כבישי הגישה לכניסה הדרומית העתידית לחריש

שקל מיליון 300 למעלה מ לביצוע הרחבת כבישי הגישה לכניסה הדרומית העתידית לחריש

שקל מיליון 12 להרחבת רשת התחבורה הציבורית

שקל מיליון 40 להקמת מסוף תחבורה נוסף

שקל מיליון 80 לכיסוי הפער המובנה בתקציב העירייה

שקל מיליון 20 לתכנון ראשוני של חיבור חריש לתוכנית האסטרטגית האזורית לתחבורה ציבורית

שקל מיליון 10 לקידום הקמת נתיבי הליכה ושבילי אופניים

שקל מיליון 15 לתכנון והקמת מעונות יום

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

5

לטת משלה פרים

צילום: ישראל ברדוגו

שקל מיליון 5 שנים 4

שקל מיליון 13 להקמת מבני רווחה

שקל מיליון 6 לתגבור תוכניות רווחה ושירותי הרווחה

שקל מיליון לקידום תוכנית מתאר חדשה לחריש

שקל ממיליון למעלה לפעילויות תרבות וקידום תוכנית למעורבות חברתית של צעירים

שקל מיליון להקמת בתי כנסת בחריש

שקל מיליון 7 לתכנון הקמת מתחם למשטרה ולמג"ב

שקל אלף 800 להקמת והפעלת מרכז חדש למדעים, חדשנות וטכנולוגיה

שקל מיליון 15 לפיתוח תשתיות ציבוריות

6

14 גיליון מס'

עירוני

החלו העבודות להקמת הפארק העירוני של חריש דונם, וגולת הכותרת שלו היא תיאטרון פתוח ענק שיוכל להכיל יותר 103 הפארק ישתרע על פני צופים. עוד בפארק: מתחמי משחק "אקסטרים" לבוגרים ולפעוטות, מתחם רכיבה אתגרית 4,000- מ רב גילאי הכולל פאמפטרק, ווילפארק וסקייטפארק, מתחם ספורט ועוד

הקמת הפארק העירוני של חריש ש � העבודות להכ יצאה לדרך! ! רת השטח החלו לאחרונה לאחר שנבחר הקבלן המבצע ובמקביל התקיים טקס הנחת אבן הפינה לפארק העירוני, שצפוי להיפתח לציבור בתוך כשנה וחצי. הפא ח רק העירוני מוקם בלב העיר, בין שכונת הפרחים לשכונת החורש, דונם 103 והוא ישתרע על פני מהם בשלב א' שיצא לדרך). 51( גולת הכותרת של הפארק היא תיאטרון פתוח ענק שיוכל להכיל צופים. 4,000- יותר מ בתיאטרון יהיו שלושה מפלסים והוא יאובזר במערכות שמע ותאורה מהמתקדמות בישראל. טריבונות בגדלים משתנים יאפש ח רו לצפות מכל כיוון בבמה שגודלה 400 מ"ר. בקדמת הבמה יהיו 230 מקומות 100 מקומות ישיבה ועוד על הדשא, כך שהמפלס הראשון ש � מקומות. המפלס ה 500 יכיל כ - ו � צ 2,000 ני כבר יוכל להכיל כ - פים, והמפלס השלישי ישלים את ויותר (בהתאם 4,000- הכמות ל לכמות הצופים על המדשאות). משני המפלסים הראשונים יהיה

כהכנה לתכנון בוצעה מדידה מדו ח קדקת של העצים שמוגדרים עצים בוגרים ועצים ייחודיים כדי לשמר אותם במסגרת הקמת הפארק. רוב שטח הפארק נשאר חורש טבעי. בהתאם לכך הוא יתאפיין בצמ ח חיית חורש ים תיכוני.

חיבור ישיר לחניות, והמפלס השלישי יהיה מחובר לחלק הע ח ליון של הפארק. לתיאטרון יהיו כניסות מרובות היישר למפלסים השונים. המקום יונגש לאנשים עם מוגבלויות, ויאפשר בילוי על הדשא בימים שבהם התיאטרון לא יהיה פעיל. התכנון יאפשר

לקיים בתיאטרון אירו ח עים בסדרי גודל שונים.

שימור עצים ייחודיים עוד יכלול הפארק העי ח רוני מתחמי משחק "אקסטרים" לבוגרים ולפעוטות, מתחם רכיבה

אתגרית רב גילי הכולל פאמפ ח טרק, ווילפארק ו סק י י טפארק , מתחם ספורט הכולל מגרשי כדורעף חופים, סטריטבול, מי ח ני פיץ', פטאנק ומתקני כושר, משטח ג'טים ובריכות אקולו ח גיות.

הדמיית הפארק: אדריכל נוף אלון ארמוני

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

7

studio positivo

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

פנייה טלפונית למרכז שירות לתושב 106/*6719

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 08:30-15:45 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 8:30-16:00 בימים א', ב', ד', ה' - 13:30-18:00 ביום ג' -

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

כל המידע מעיריית חריש ישירות להצטרפות לקבוצת WhatsApp ל העדכונים סרקו א ת הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח" שמרו את המספר בטלפון שלכם, שלחו "צר ו אותי" ותישארו מעודכנים 052-5775775

@

service@harish.muni.il

Ищите нас на Facebook Официальная страница мэрии Хариша на русском языке

פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות למספר WhatsApp הודעת 052-5575106

לשירותכם בכל עת!

8

14 גיליון מס'

חינוך

חדרי טיפול 20 ועיצוב פנימי ייחודי השירות הפסיכולוגי-חינוכי, מחלקת החינוך המיוחד ומחלקת ילדים ונוער בסיכון עברו למבנה חדש, שהותאם לתת מענה טיפולי ברמה הגבוהה ביותר. הוא עוצב באופן ייחודי, ויאפשר את הגדלת היקף השירות לתושב

השירות הפסיכולוגי - חינוכי (השפ"ח), מחלקת החינוך המיוחד ומחלקת ילדים ונוער בסיכון עברו למבנה חדש, שהותאם במיוחד לתת מענה טיפולי ברמה הגבוהה ביותר. , קומה 2 במבנה החדש (רחוב טופז חדרי 20- שנייה) יש לא פחות מ טיפול, והוא עוצב באופן ייחודי שמשרה את האווירה המתאימה (גם מבחוץ – את צבעו האדום הבוהק קשה לפספס). המבנה החדש יאפ ח שר את הגדלת ההיקף של מתן השי ח רות לתושב בכל אחת מהמחלקות.

את צבעו הבוהק קשה לפספס. המבנה החדש

מעתה להגדיל באופן משמעותי את היקף הדרכות ההורים והטיפולים השונים. במבנה הוקם חדר טיפולים לגיל הרך וכן חדר טיפולים לטיפול משפחתי. המבנה החדש מאפשר להוציא לפועל תוכניות טיפוליות שעד כה לא ניתן היה להפעיל מפאת חוסר מקום. כל יחידותיה של מחלקת ילדים ונוער בסיכון, שמאגדת את היחידה לקידום נוער, את קציני ביקור סדיר (קב"סים), את התוכנית הלאומית כ � לילדים ונוער בסיכון ואת תו 360 נית נירים, עברו למבנה החדש ובכך יתאפשר ניהול מיטבי של הפעילות.

כך, למשל, קבלת הקהל במחל ח קת החינוך המיוחד תתקיים מע ח כשיו במקום מרווח, ראוי ומחבק יותר מאשר מה שהיה עד כה. כמו כן, במחלקה יש כעת חדר ישיבות חדש ומאובזר שיאפשר תדירות גבוהה הרבה יותר של ועדות אפיון וזכאות, ומתן מענה מהיר יותר לתו ח שבים לגבי זכאויות לחינוך מיוחד. מטפלים ופסיכולוגים 27 בזכות כמות חדרי הטיפול הגדולה, השירות הפסיכולוגי-חינוכי - שבו פסיכולוגים ועוד 17 עובדים כיום מטפלים פרא-רפואיים - יוכל 10

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

9

קהילה

לאחר שנת הרצה: נחנך מרכז סבבה מרכז הפנאי לילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלויות פועל במרכז תרבות ופנאי ברחוב שוהם, ומתקיימת בו פעילות חווייתית. רוצים לבדוק התאמה להצטרפות לפעילות? סרקו את הברקוד שבתחתית העמוד

"אנו רואים באנשים ובילדים עם מוגבלות חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית חריש ופועלים כדי ליצור עבורם ועבור בני משפ ח חותיהם שירותים ברמה הגבוהה ביותר, לחבר ולשלב אותם בדר ח כים שונות עם כלל האוכלוסייה ולשים אותם בקדמת הבמה". השהות במרכז סבבה מיועדת לכל מי שמוכר במחלקה לשי ח רותים חברתיים, ומי שרוצה להצטרף ואינו מוכר על ידי המ ח חלקה יוכל לעשות זאת בפנייה ישירה ותיבדק התאמתו על פי הקריטריונים של מנהל מוגב ח

המרכז הוקם ביוזמת המחלקה לשי ח רותים חברתיים בעירייה יחד עם הפיקוח האזורי. בהמשך יפותחו בסבבה תוכניות אישיות ומסגרת טיפולית לבוגרים ויוענק מענה אישי על פי צרכיה של כל אוכלוסייה. רצף טיפולי בחריש כבר פועל כיום מעון יום 3 שיקומי לילדים מגיל לידה עד שנפתח במהלך השנה. יחד עם מיזם חנות "סיפור חוזר" ומרכז סבבה - המופעלים שניהם על ידי קבוצת "שכולו טוב" - המחל ח קה לשירותים חברתיים בעירייה מייצרת רצף שבמרכזו אנשים עם מוגבלות וצורכיהם.

עיריית חריש יחד עם קבוצת "שכולו טוב" חנכה את מרכז סבבה - מרכז פנאי לילדים, נוער ובוגרים עם מו ח גבלות - במרכז תרבות ופנאי שבר ח ה � . במרכז, שנפתח ל 73 חוב שוהם רצה לפני כשנה, מתקיימת פעילות חווייתית לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים וגם לבני משפחותיהם. לצד הבילוי, המרכז מסייע גם לשילוב טוב יותר בקהילה וליצירת הרצף העירוני לטיפול באנשים עם מוגב ח .3 לות מגיל במרכז סבבה ישנו חלל מרכזי עם שלושה חדרים מותאמים וכן חצר המ ח עוצבת ומותאמת לאוכלוסיית היעד. במרכז מתקיימות גם פעילויות עבור בני משפחה של אנשים עם מוגבלות, ונערכות עבורם סדנאות חווייתיות ומעשירות בנושאים שונים.

לויות. ניתן להשאיר פרטים באתר העי ח פשוט סרקו את רייה. הברקוד.

מנהל המחלקה לשירותים חב ח רתיים בעירייה שלמה פלד:

14 גיליון מס' 10

עירוני

דונם יתווספו 2,400 כ לשטח השיפוט של חריש השטחים החדשים מדרום יאפשרו את המשך הקידום של הקמת שכונת חריש דרום, ועל חלק משמעותי מהשטחים החדשים מצפון מתוכננת התרחבות של אזורי תעסוקה

במסגרת התהליך קיימה העירייה שיח עם הרשויות השכנות והגיעה איתן למ ח ספר הסכמות, אבל לא על הכול. החלטת ועדת הגבו ח לות הכריעה בנושאי המ ח חלוקת, ובסופו של דבר העיר חריש הרוויחה שטח משמעותי נוסף. השטחים החדשים מדרום יאפשרו את המשך הקידום של הקמת שכונת חריש דרום, ועל חלק משמעותי מה ח שטחים החדשים מצפון מתוכננת התרחבות של אזורי תעסוקה.

2,400- כ בשורה חשובה לחריש: דונם יתווספו לשטח השיפוט של חריש, ויאפשרו בין היתר את פי ח תוח אזורי התעסוקה העתידיים של העיר. תהליך קביעת הגבולות החל בשנת על ידי הוועדה הגיאוגרפית 2017 של משרד הפנים. מדובר בתהליך משמעותי גם לחריש וגם ליישובי הסביבה, ובמהלך השנים התקיימו עשרות דיונים. לאחרונה אישרה שרת הפנים איילת שקד את המלצות ו � ד 3,065 הוועדה שחריש תקבל כ - נם (מסומנים במפה בצהוב) ותוותר דונם (מסומנים בסגול). 650- על כ

בצהוב: השטחים שיתווספו לשטח השיפוט של חריש

ברוכים הבאים! עוברים דירה?

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש תרבות

נייר, עיתונים וקרטון דק

אריזות ריקות

פסולת ביתית

studio

אריזות זכוכית

קרטונים

14:00 הוצאה מיום ג' בשעה 11:00 ועד יום ד' בשעה איסוף ביום ד'

14:00 הוצאה מיום ד' בשעה 11:00 ועד יום ה' בשעה איסוף ביום ה'

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

עיריית חריש

106 / *6719 למידע נוסף: מרכז שירות לתושב harish.muni.il

העובר על החוק צפוי לקנס

14 גיליון מס' 12

עירוני

נקודת הזנקה ראשונה של מכבי האש בחריש העירייה הקצתה מקום לכבאית ולצוות כיבוי באולם הספורט שבשכונת החורש. בשירותי הכבאות דקות בממוצע. הצפי להשלמת תחנת הקבע: כשנה 3 וההצלה מעריכים שזמן התגובה התקצר ל-

הצוות ערוך לטפל בשלל תרחישים. הכבאית בחריש

: עיריית עד להקמת תחנת הקבע חריש ותחנת כיבוי והצלה חדרה פתחו נקודת הזנקה ראשונה של מכבי האש בחריש. עד לפתיחת נקודת ההזנקה הוזעקו לחריש בעת חירום כוחות כיבוי מחדרה. נקודת ההזנקה הזמנית, שהוקמה במסגרת שיתוף הפעולה בין העירייה למחוז חוף של שירותי כבאות והצלה, פועלת מתוך חדר ייעודי באולם הספורט ברחוב גפן שבשכונת החורש. הכבאית חונה בצמוד לאולם. העירייה הקצ ח תה את החדר לשירותי הכיבוי ללא תמורה, והמיקום שלו נבחר מסיבות מבצעיות, כיוון שהאולם

ממוקם במרכז העיר. לפי שעה מאייש את נקודת ההזנקה צוות כיבוי של תחנת חדרה הכולל מפקד צוות וכבאי, שעובדים שעות, מהשעה 12 במשמרות של בערב. 22:00 בבוקר ועד 10:00 בשלב הבא התחנה צפויה לפעול שעות ביממה. 24 החדר הייעודי שהקצתה העירייה למכבי האש אובזר בציוד כוננות מלא, מיטות, שירותים ומקלחת ומטבח עבור הצוות שעומד בכו ח ננות. צוות הכיבוי שמאייש את התחנה ערוך לטפל בשלל תרחי ח שים ובהם כיבוי שריפות, חילוץ מרכב או ממעלית, דליפת גז,

אירוע חומרים מסוכנים, חשש לחיי אדם ועוד. סגן מפקד תחנת חדרה, רב רשף יוני בוצ'קובסקי, אמר בעת ביקור בנקודה: "לאור מקרי השריפות שהיו לאחרונה בחריש, היה לנו חשוב לקצר את טווח ההגעה. אני מעריך שזמן התגובה בתוך חריש התקצר עכ ח שיו לשלוש דקות בממוצע מרגע קבלת הקריאה". נקודת ההזנקה החדשה תפעל עד להשלמת הבנייה של תחנת הכי ח בוי וההצלה של חריש בשכונת מעו"ף שנמצאת כעת בעיצומה. לפי ההערכות, התחנה החדשה תהיה מוכנה בתוך כשנה.

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ״ב

העצרת המרכזית 20:00 | 27.4.22 | כ"ו בניסן תשפ"ב | יום רביעי 73 מרכז תרבות ופנאי, רח׳ שוהם

״לכל איש יש שם״ 19:30 הדלקת נר זיכרון בפינת הנצחה

14 גיליון מס' 14

עירוני

מתושבי חריש נבחרו 7% להשתתף במפקד האוכלוסין 30 יישובים ברחבי הארץ, ויסתיים ב- 1,300- באפריל ב 3 המפקד השביעי בתולדות המדינה יצא לדרך ב בנובמבר. חשוב לדעת: המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק, והנתונים נאספים תוך שמירה על סודיות

כי העבודה במגמה לחסוך במשא ח בים. הלמ"ס עושה שימוש במאג ח רי מידע מנהליים, כך שאין עוד צורך לפקוד את כל התושבים, והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר וללא שאלות מיותרות. בישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם , אחריו נערכו 1948- קום המדינה ב המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכ ח לוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים י � מכלל התושבים ב 7% להשתתף כ - אלף נדגמים. 700- שראל המהווים כ

מפקד האוכלוסין הוא פרויקט איסוף הנתונים הגדול בישראל, שמתב ח צע בממוצע אחת לעשור, ומשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוג ח רפיים, חברתיים וכלכליים. המפקד .2022 בנובמבר 30- צפוי להסתיים ב הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית. מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ"ס) נמסר לעירייה כי בשנים האחרונות שונתה שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהלי ח

7%- כ תושבי חריש, סופרים אתכם! מתושבי חריש נבחרו להשתתף במדגם של מפקד האוכלוסין שיצא יישובים 1,300- באפריל ב 3- לדרך ב ברחבי הארץ. התושבים המשתתפים יתבקשו להשיב להשיב על שאלון מפקדי. לראשונה ניתן יהיה להשיב על השאלון באתר אינטרנט באמצ ח עות מחשב, נוסף על האפשרות להשיב בריאיון טלפוני או פנים אל פנים. חשוב לדעת שהמ ח ענה על השאלון הוא חובה על פי חוק, והנתונים נאספים תוך שמירה קפדנית על סודיות.

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

חריש מתייחדת עם זכר הנופלים 19:45 | 3.5.2022 | ב' באייר תשפ"ב | יום שלישי 73 רחבת מרכז תרבות ופנאי, רח' שוהם 21:00 | ערב שרים לזכרם

14 גיליון מס' 16

עצמאות

צילום: דניאל אלסטר

ה

20:40

ת

6

ק

ו

ה

ו

22 >> יום ד' סיבות טוב

צילום: משה נחומוביץ

ע

מ

22:45

ן

י

ו

ר

י

נ

ב

במה מרכזית:

דוכני מזון

מתנפחים וסדנאות

יריד משחקים

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ת בחריש

מופע הילדים מולי של וצומי

21:40

צילום: יוסי צבקר

בחצות

מסיבת נוער אל תוך הלילה רזולי Dj RAZULII (בפארק ברחוב אודם פינת רחוב שוהם)

ות לחגוג 20:00

צילום: לאון מורוז

4.5.2

20:30

פארק הצגן

צילום: דובי ריין

בפארק ברחוב אודם פינת רחוב שוהם במה תורנית:

תפילה מרכזית 19:30 הרקדה חגיגית עם להקת נשמחה 20:30

14 גיליון מס' 18

עירוני

אז למה בכלל משלמ והאם אמצעי הביטחון שממומנים על ידי האגרה מוכיחים את • לאן הולך הכסף? • מהי אגרת השמירה? כל התשובות בפנים • יעילותם? הרי עדיין גונבים מכוניות בחריש!

גנבי רכב שתועדו במצלמות האבטחה של העירייה

מהי בכלל אגרת שמירה? אגרת השמירה היא תשלום עי ח רוני דו-חודשי שמממן שירותי ביטחון ושמירה ברחבי העיר. לא מדובר באגרה שהיא ייחודית לחריש - גביית אגרת שמירה מו ־ נהגת בערים רבות ברחבי הארץ. תעריף אגרת השמירה בחריש שקל למ"ר לשנה לנכס 2.64 הוא (הן למבני מגורים והן למבני בתי עסק). לפי חישוב זה, לדוגמה, מ"ר 100 המס לנכס בשטח של שקל לשנה. 264 הוא לאן הולך הכסף? הכסף שמתקבל מגביית אג ־ רת השמירה בחריש הוא "כסף צבוע", כלומר כסף שמשמש

ניידות הסיור של העירייה

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני

מים אגרת שמירה?

לייעוד שידוע מראש בלבד ולא כספי אגרת לשום תכלית אחרת. השמירה משמשים אך ורק לצורכי אבטחה ספציפיים שהוגדרו מראש:

. תגבור משמעותי של פעילות 1 כוחות הסיור העירוני.

24 . איוש מוקד המצלמות 2 שעות ביממה והפיכתן של מאות מצלמות האבטחה הפרושות ברחבי העיר למערך ביטחוני משמעותי שפועל בזמן אמת, וכן הרחבת הפרישה של מערך המצלמות. האם אמצעי האבטחה שממומנים על ידי אגרת השמירה מוכיחים את יעילותם? חד משמעית כן. כוחות הסיור המ ח תוגברים מטפלים באופן יומיומי באירועים שונים, ובמקרים רבים גם מסייעים לכוחות המשטרה וההצלה בסגירת שטחים, בידוד אזורי פעו ח לה ועוד. מוקד המצלמות המאויש הפך מייד עם הפעלתו למרכיב ביטחוני משמ ח המוקד מסייע עותי וחשוב בחריש. רבות בהפעלה מהירה והכוונה בזמן אמת של כוחות משטרה, כיבוי, הצלה וסיור עירוני בשלל אירועים כמו שריפות, תאונות דרכים, אירועי פשיעה ועוד. אך מעבר לכל אלה, תפיסת שי ח רותי ביטחון - בכל העולם ולא רק בחריש - מבוססת על מני ח עה והרתעה, ולא רק על תגובה עצם קיומו של מער לאירועים. המצלמות הרחב ונוכחותם של כוחות הסיור המתוגברים בר ־ חובות העיר מסייעים רבות בי ־ צירת הרתעה, ובוודאי מונעים חלק מהאירועים שיכולים היו להתרחש.

תאונת אופנוע שתועדה במצלמות העירייה. המוקד הזעיק כוחות הצלה

האם העירייה יכולה לבטל את אגרת השמירה? כן, אבל אין כל כוונה כזו מאחר של ח ביטול אגרת השמירה יהיו השלכות מיידיות על הביטחון בחריש. אגרת השמירה מממנת שירותי ביטחון וש ח מירה חיוניים ונחוצים, במיוחד לעיר שממוקמת על התפר שבין מדינת ישראל לשטחי הרשות הפלסטינית. יתרה מזו, חשוב לדעת שמשרד הפנים התנה מראש הקצאת תק ח ציבים גדולים לעיר, ובהם גם של אמצעי אבטחה, בגביית אגרת ביטול שמירה. במילים אחרות: הגבייה של אגרת השמירה יפגע בחריש גם בהיבטים ביטחוניים וגם בהיבטים רבים נוספים.

אנחנו משלמים אגרת שמירה, ועדיין גונבים בחריש מכוניות! העירייה לא מתיימרת להבטיח מיגור מוחלט של תופעות פשיעה בזכות גביית אגרת שמירה, בטח לא את אלה שמבוצעות על ידי פושעים מיומנים ובטח שלא בש ־ המאבק בתופעת גניבת טח פרטי. מכוניות, למשל – תופעה שהפכה למכת מדינה ממש – דורש יכו ח לות מבצעיות נרחבות שיש רק למשטרה ולא לכוח סיור עירוני. לאחרונה נתפסו על ידי המשטרה מספר חוליות גנבי רכב שפעלו בחריש ובידיהן כלי רכב שנגנבו מחריש. חשוב לדעת שלמצלמות האבטחה ולכוחות הסיור העירו ח ניים יש חלק בהצלחות האלה!

מוקד המצלמות של העירייה

14 גיליון מס' 20

תוכנית שנתית של עיריית חריש לחיזוק הקשר בין חילונים, דתיים וחרדים בעיר

אנו מזמינים אתכם להשתתף במגוון חב של סדנאות, מעגלי שיח, אירועי ר רבות ומיזמים ותהליכים קהילתיים, ת במטרה לקדם חיים משותפים ושיח מכבד בין כל תושבי העיר. ואו להכיר, לשוחח, להשפיע ולהיות ב שותפים למהלך עומק קהילתי מיוחד מינו וארוך טווח בעיר שבה יש מקום ב לכולם!

תושבים לוקחים חלק בחיזוק הקשר בין חילונים, דתיים וחרדים! עיריית חריש יוזמות תושבים של חיבור בין מגזרים בנושא חיבור בין מגזרים TED סדנה להרצאת תוכנית תיאטרון לנוער משפחה מארחת משפחה

פרטים והר פרטים על רכישת כרטיסים למופעי התרבות מתפרסמים סמוך למועדי המופעים.

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

אירועי תרבות

TED הרצאות

צילום: ינאי יחיאל

9.5.22

המילה האחרונה, הרצאה של קובי אריאלי ועירית לינור מופע של "לכודים ברשת", נוער דתי וחילוני בחריש החברה הישראלית, הרצאה סיון רהב מאיר של

26.5.22

31.5.22

28.7.22

סדנאות לניהול קונפליקטים סדרת מפגשים נוספת של של חריש בשיתוף מועצת ההסכמות הקונגרס הישראלי ו"פלוגתא" שעת סיפור לילדים מפגשים וסדנאות מופעים בנושא חיבור בין מגזרים 5 *מועדים מדויקים נפרסם בהמשך

052-5276139 או בווטסאפ tessag@harish.muni.il בדוא"ל שמה לשאר הפעילו י ות:

14 גיליון מס' 22

עירוני

חדש בעירייה: עמדה לשירות עצמי של הביטוח הלאומי השירותים הניתנים בעמדה: הנפקת אישורים שונים בנושאי קצבאות, דמי ביטוח, ביטוח בריאות וכן תמצית נתונים בנושאי דמי אבטלה, ביטוח וגבייה. להפעלה נדרשים מספר תעודת זהות וקוד סודי

עות המוקד הטלפוני של המוסד לביטוח לאומי. העמדה מוצבת בתוך מבנה העירייה סמוך לכ ח ניסה הראשית, וניתן להשתמש בה בזמן פעילות העירייה בימים .16:30 ועד 8:00 א'-ה' מהשעה בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות של הביטוח הלאומי *. פרטים נוספים 6050 ' בטל

במסגרת שיתוף פעולה שיזמה עיריית חריש עם המוסד לביטוח לאומי החלה העירייה להפעיל עמדה ממוחשבת לשירות עצמי במבנה העירייה. השירותים הני ח תנים בעמדה הם הנפקת אישו ח רים שונים בנושאי קצבאות, דמי ביטוח, ביטוח בריאות וכן תמצית נתונים בנושאי דמי אבטלה, בי ח טוח וגבייה. להפעלת העמדה יש להצטייד במספר תעודת זהות וקוד סודי, שאותו ניתן להנפיק באתר המוסד לביטוח לאומי, או להזמין באמצ ח

על העמדה לשירות עצמי מופיעים בא ח תר המוסד לביטוח לכניסה ניתן לאומי. לסרוק את הברקוד.

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עיריית חריש נערכת לפתיחת שנת הלימודים הבאה

אם יש לך גישה ואהבה לילדים בואי להיות חלק מצוות החינוך האיכותי שלנו!

studio positivo

דרושות סייעות לגני ילדים

סייעות במשרה מלאה סייעות אישיות / רפואיות עובדת עירייה מהיום הראשון תנאים סוציאליים מלאים

Ruthie.y@harish.muni.il : לפרטים ושליחת קורות חיים המודעה פונה לנשים וגברים כאחד

14 גיליון מס' 24

עירוני

רוצים לשוב למעגל העבודה? אנחנו יכולים לסייע! העירייה בשיתוף ארגון "בעצמי" מפעילה את פרויקט "שבי"ל" הכולל ייעוץ וליווי אישי וקבוצתי לצד סדנאות, הדרכות וקורסים

בחריש כבר נרשמו למיזם יותר תושבים. ההשתתפות 100- מ ללא תשלום וכוללת ייעוץ וליווי אישי וקבוצתי מאנשי מקצוע בתחום התעסוקה, לצד סדנאות, הדרכות וקורסים שמטרתם לעו ח דד ולתמוך בתהליך החזרה למע ח גל העבודה.

פרויקט שבי"ל (שבים ושבות לת ח עסוקה) פועל בחריש כבר יותר ו � חודשים במטרה לסייע לד 8 מ רשי עבודה לשוב למעגל העבודה. את המיזם מפעיל ארגון "בעצמי" במסגרת תוכנית "תעסוקה לרווחה" בשיתוף המחלקה לשירותים חבר ח תיים בעירייה ומשרד הרווחה והבי ח טחון החברתי, ובשותפות עם הקרן המשפחתית על שם תד אריסון. בחצי השנה האחרונה התקיימו שלל סדנאות בשיתוף מחלקות העירייה: מחלקת קליטת עלייה ערכה סדנאות למתן כלים לעו ח לים בנושא תעסוקה, מרכז היז ח

מות והעסקים "קליקה חריש" ערך סדנה ליזמים מקומיים, מרכז צעירים ערך סדנה בנושא חוסן תעסוקתי לנשים בחופשת לידה, ובימים אלה נבנות סד ח נאות נוספות לצעירים ולמשפ ח חות צעירות בחריש. פרויקט שבי"ל נותן מענה לתושבים ויותר ולהורים 27 בגילי העבודהמגיל ויותר על פי הקריטריונים 22 בני הבאים: תושבים שפוטרו מעבודתם או הוצאו לחל"ת, תושבים שעובדים בחצי משרה ורוצים לשפר את שכרם ועצמאים ובעלי עסקים שזקוקים לייעוץ עסקי.

מספר המקומות מוגבל, לפרטים נוספים והרשמה:

אוולין גרבר, רכזת שבי"ל בעי ח ריית חריש: evelin.gue@be-atzmi.org.il 058-6596191

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

שלא נדע!

אבל שנדע איפה יש ם( ֵ ע ְ פ ַ )מ דפיברילטור

שימוש בדפיברילטור במקרים של דום לב עשוי להציל חיים! עיריית חריש מכשירי החייאה בבתי ספר ובמקומות ציבוריים. הפריסה העירונית לפניכם: 19 הציבה

בית ספר כנפי רוח בנים 8 רחוב רימון בחדר מורים

מרכז תרבות ופנאי 73 רחוב שוהם בלובי

בית ספר חזון שמעון 8 רחוב טורקיז במזכירות ברחוב גפן אולם ספורט 35 רחוב גפן בכניסה למרחב המוגן בקומת הכניסה בית ספר כנפי רוח בנות 8 רחוב שקד בכניסה הראשית של מבנה המנהלה בית ספר ממלכתי (בצוותא) 5 רחוב יחד בכניסה הראשית

בית ספר ממלכתי-דתי (בצוותא) 4 רחוב רעות בכניסה הראשית

שלא נדע!

בית ספר תלמי רון 13 רחוב ברקת בחדר מורים

בית ספר אתגרי העתיד 26 רחוב כלנית בחדר מורים

הישיבה התיכונית 2 רחוב רימון בחדר מורים

בית ספר מעיין האמונה 10 רחוב אלון בחדר מורים בית ספר תלמי הדר 6 רחוב מרגלית במזכירות בניין העירייה 78 רחוב גפן במרכז שירות לתושב בקומת הכניסה

בית ספר רונה רמון 1 רחוב דפנה במזכירות

אבל שנדע איפה יש ם( ֵ ע ְ פ ַ )מ דפיברילטור האולפנה 4 רחוב רימון במסדרון סמוך למשרד מנהלת ומזכירה

מוקד הביטחון העירוני 72 רחוב גפן

מרכז קהילה בצוותא 9 רחוב הקהילה באולם הכניסה מצד ימין ( ייפתח בקרוב )

בית ספר דרך הפרחים 13 רחוב סביון במזכירות

אחת מניידות הסיור העירוני מצוידת בדפיברילטור

14 גיליון מס' 26

SUMMARY IN ENGLISH

To use the counter, you must have an ID number and a se cret PIN, which can be issued via the National Insurance Institute website or ordered through the Department of Na tional Insurance's call center. The counter is located inside the Municipality Building close to the main entrance and ope rates during the working hours of the municipality, from Sun day to Thursday between 8:00 and16:30. Do you want to get back into the workforce? The city can help you! The “Shvil” project pro vides a solution for people of working age, aged 27 and over, and for parents aged 22 and up, according to the following criteria: people who have been made redundant / have been placed on unpaid leave / peo ple who work part-time and want to increase their income / self-employed individuals and business owners who need bu siness advice. Taking part is free and includes personal and group advice as well as guidance from emplo yment professionals, through workshops, training and cour ses aimed at encouraging and supporting the process of re turning to the workforce. The number of places is limi ted. For additional details and for registration: Evelin Gerber, “Shvil” Coordi nator, Harish Municipality evelin.gue@be-atzmi.org.il 058-6596191 Assistance for job seekers

be able to do so via a direct appeal to the Social Services Department and their suitabili ty will be checked according to the criteria of the Disabilities Manager. Remembrance Days and Independence Day The municipality will hold na tional ceremonies and Inde pendence Day celebrations: • The main rally to mark Holo caust Remembrance Day will be held on Wednesday, 27 April 2022, at 20:00 at the Cul tural and Leisure Center at 73 Shoham Street. • The Remembrance Day cere mony for the fallen soldiers of Israel's military campaigns and the victims of hostilities will take place on Tuesday, May 3, 2022, at 19:45 at the Plaza of the Cultural and Leisure Center at 73 Shoham Street. • Independence Day celebra tions will take place on the evening of Wednesday, 4 May 2022, on two stages: the cen tral stage in “Hatsagan Park” (near the Cultural and Leisure

Center) and the stage for the orthodox community in the park on Odem Street and the corner of Shoham Street.

A self-service counter for the Department of National Insurance The municipality has started to run a computerized self-servi ce counter in the Municipality Building. The services provi ded at the self-service coun ter are the issuance of various approvals regarding benefits, insurance contributions, heal th insurance, as well as data summaries regarding unem ployment benefits, insurance and payment collection.

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Information and updates from the municipality of Harish in English The state will invest more than half a billion shekels in Harish. A new building for the psychological service. a leisure center for people with disabilities. a self service counter for the National Insurance Institute. assistance to job seekers. Remembrance Day ceremonies and Independence Day celebrations SUMMARY IN ENGLISH

it is hard to miss its bright red color!). The new building will allow for an increase in the scope of the service provided to the resident in each of the departments.

Leisure center for people with disabilities

The Harish Municipality toge ther with the "Shekulo Tov" group officially inaugurated the Sababa Center – a leisure center for children, youth and adults with disabilities – at the Cultural and Leisure Center at 73 Shoham Street, Harish. The center, which opened for ope ration around a year ago, pro vides experiential activities for children and adults with spe cial needs as well as for their families. Alongside the recrea tion, the Center also helps to integrate these individuals into the community better and creates a treatment continuum in the city for people with disa bilities aged 3 and up. The stay at the Sababa Center is intended for anyone who is recognized by the Department of Social Services; anyone who wishes to join and is not recog nized by the Department will

The State is investing in Harish The government has approved the development plan for Ha rish, in which significant bud gets will be provided with the aim of continuing to advance the project of establishing the new city. The decision stipula tes that more than half a billion shekels will be invested into the city of Harish and roads in the area over a period of four years in a wide variety of areas, enabling the continued mo mentum of development of the city. The government's deci sion regarding Harish includes many updates in a variety of areas, including roads, public transportation, promotion of employment, economic deve

lopment projects, a multi-year plan for stabilizing the munici pality, the construction of wel fare structures and more. A new building for the psychological service The Psychological-Educatio nal Service (“Shefach”), the Special Educational Needs De partment and the Department of Children and Youth at Risk have moved to a new building, specially adapted to provide a therapeutic response at the hi ghest level. The new building (2 Topaz Street, 2nd floor) has no fewer than 20 treatment rooms and has been uniquely designed to create the appropriate atmos phere (Even from the outside,

14 גיליון מס' 28

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

и секретным кодом, который можно оформить на сайте «Битуах Леуми» либо заказать через центр телефонного об служивания «Битуах Леуми». Стойка расположена внутри здания муниципалитета возле главного входа и работает в рабочие часы муниципалитета по воскресеньям-четвергам с 8:00 до 16:30. Помощь в поисках работы Хотите снова устроиться на ра боту? Муниципалитет в состо янии помочь вам! Программа «Шабиль» обращена к людям трудоспособного возраста в возрасте от 27 лет и родите лям в возрасте от 22 лет, соот ветствующим следующим кри териям: уволенным с работы / отправленным в неоплачи ваемый отпуск / работающим неполный рабочий день и же лающим повысить свою зар плату / предпринимателям и бизнесменам, которым нужна бизнес-консультация. Участие бесплатное и вклю чает в себя индивидуальные и групповые консультации и сопровождение профессио налов в области трудоустрой ства, наряду с семинарами, инструктажами и курсами, на правленными на поощрение и поддержку процесса трудо устройства. Количество мест ограничено, за подробностями и для реги страции обращаться к Эвелин Гербер, координа тору программы «Шабиль» муниципалитета Хариш evelin.gue@be-atzmi.org.il 058-6596191

лении социальных услуг, а тот, кто не признан управлением, но хочет присоединиться, мо жет сделать это, обратившись напрямую в управление со циальных услуг, которое про верит соответствие кандидата критериям управления по де лам инвалидов. Дни памяти и День Независимости Муниципалитет проведет наци ональные церемонии и празд нования Дня Независимости: • Центральный митинг, по священный Дню Памяти Ката строфы и героизма, состоится в среду, 27.04.22, в 20:00 в Центре культуры и досуга по адресу: ул. Шоам, 73. • Церемония Дня Памяти павших воинов Израиля и жертв террора состоится во вторник, 03.05.22, в 19:45 на площади Центра культуры и досуга на улице Шоам, 73. • Празднование Дня Неза висимости состоится вечером в среду, 04.05.22, на двух сце нах: главной сцене в парке Цаган (рядом с центром куль туры и досуга) и сцене для ре лигиозного сектора в парке на углу улиц Одем и Шоам.

Стойка самообслуживания Института национального страхования «Битуах Леуми». Муниципалитет открыл ком пьютеризированный пункт самообслуживания в здании муниципалитета. К услугам, оказываемым в режиме са мообслуживания, относятся выдача различных справок в области пособий, страховых взносов, медицинского стра хования, а также сводных дан ных относительно пособий по безработице, страхования и взиманию сборов. Для пользования стойкой не обходимо располагать номе ром удостоверения личности

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Информация и новости из муниципалитета Хариша на русском языке Государство вложит в Хариш более полумиллиарда шекелей. Новое зда ние психологической службы. Центр досуга для людей с ограниченными возможностями. Стойка самообслуживания Института национального страхования «Битуах Леуми». Помощь в поисках работы. Церемонии Дня Памяти и празднование Дня Независимости

(в том числе снаружи — его ярко-красный цвет сложно не заметить). Новое здание позволит расширить объем обслуживания граждан в ка ждом из отделений.

Центр досуга для людей с ограниченными возможностями

Муниципалитет Хариш со вместно с группой «Только добро» официально объявля ет об открытии центра «Саба ба» - центра досуга для детей, подростков и взрослых людей с ограниченными возможно стями - в центре культуры и досуга на улице Шоам, 73, в Харише. В центре, который открылся в пилотном режиме около года назад, проводятся развлекательные меропри ятия для детей и взрослых с особыми потребностями, а также для их семей. Помимо отдыха, центр также помогает лучше интегрироваться в об щество и создать городской континуум для ухода за людь ми с ограниченными возмож ностями в возрасте от 3 лет. Пребывание в центре «Саба ба» предназначено для всех, кто зарегистрирован в управ

Государство инвестирует в Хариш Правительство утвердило план развития Хариша, в рамках которого будут выде лены значительные бюджеты на дальнейшее продвижение проекта основания нового города. Решение предусма тривает более чем полумил лиардные инвестиции в город и прилегающую шоссейную инфраструктуру в течение 4 лет: инвестирование в ши роком спектре областей под держит импульс дальнейшего развития города. Решение правительства относительно Хариша включает в себя мно жество перспективных планов в самых разных областях, в том числе в сферах дорожно го строительства, обществен ного транспорта, содействия занятости, проектов экономи

ческого развития, многолет него плана муниципальной стабилизации, строительства зданий для социальных нужд

и многого другого. Новое здание психологической службы

Психолого-педагогическая служба, отдел образования для детей с особыми нужда ми и отдел детей и подростков из группы риска переехали в новое здание, специально адаптированное для оказания терапевтических услуг на са мом высоком уровне. В новом здании (ул. Топаз, 2, 2-й этаж) насчитывается не менее 20 процедурных каби нетов, и оно отличается уни кальным дизайном, создаю щим необходимую атмосферу

14 גיליון מס' 30

RESUMEN EN ESPAÑOL

teudat zehut (cédula de identi dad israelí) y una clave secreta que se puede obtener en la pá gina web del Instituto de Segu ridad Social, o bien llamando al centro de atención telefóni ca del Instituto de Seguridad Social. La estación está ubi cada dentro del edificio mu nicipal, al lado de la entrada principal, y funciona durante el horario de actividad de la auto ridad de domingo a jueves de 8:00 a 16:30. Asistencia a las personas que buscan empleo. ¿Quiere volver al ciclo laboral? ¡La municipalidad puede ayu dar! El proyecto SHVIL ofrece ayuda a las personas en edad laboral de más de 27 años y a padres de más de 22 años que cumplan con los siguientes cri terios: personas despedidas de sus trabajos/ enviadas a vacaciones sin pago/ perso nas empleadas a tiempo par cial que quieren mejorar sus salarios/ autónomos y empre sarios que necesitan asesora miento empresarial. La participación es gratuita e incluye asesoramiento y orien tación individual y grupal por parte de profesionales en el ámbito laboral, además de ta lleres, capacitaciones y cursos destinados a promover y apo yar el proceso de reincorpora ción al ciclo laboral. El número de vacantes es limi tado. Para obtener más infor mación o apuntarse: Evelyn Gerber, coordinadora de SHVIL en la municipalidad de Harish evelin.gue@be-atzmi.org.il 058-6596191

en contacto directamente con dicho organismo, donde se ve rificará su elegibilidad según los criterios del director de Dis capacidades. Día de los Caídos y Día de la Independencia La municipalidad realizará ce remonias nacionales y celebra ciones del Día de la Indepen dencia: • La ceremonia central para conmemorar el Día de la me moria de los mártires y héroes del Holocausto tendrá lugar el miércoles 27 de abril de 2022 a las 20:00 horas, en el Centro de Cultura y Ocio de la calle Sho ham 73. • La ceremonia del Día de con memoración de los caídos en las guerras de Israel y víctimas de hostilidades se llevará a cabo el martes 03 de mayo de 2022 a las 19:45 en la plaza del Centro de Cultura y Ocio sito en la calle Shoham 73. • Las celebraciones del Día de la Independencia tendrán lugar el miércoles 4 de mayo de 2022 por la noche en dos escenarios: el central en el parque Hatzgan (cerca del Centro de Cultura y Ocio) y el segundo para el públi

co religioso en el parque de la calle Odem donde se cruza con la calle Shoham. Estación de autoservicio del Instituto de Seguridad Social. El municipio ha puesto en mar cha una estación de autoservi cio informatizado en el edificio de la municipalidad. La esta ción de autoservicio ofrece los siguientes servicios: emisión de diversos certificados en te mas de asignaciones, primas de seguro, seguro de salud y extractos de datos referentes a las prestaciones por desem pleo, seguros y cobranza. Para utilizar la estación se debe contar con el número de

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

RESUMEN EN ESPAÑOL

Información y noticias actualizadas de la Municipalidad de Harish en español El Estado invertirá más de medio billón de shekels en Harish. Un nuevo edificio para el servicio psicológico. Un centro de ocio para personas con discapacidad. Una estación de autoservicio del Instituto de Seguridad Social. Asistencia para personas que buscan empleo. Ceremonias del Día de los Caídos y celebraciones del Día de la Independencia

cance de la prestación de ser vicios al residente en cada una de las divisiones.

Un centro de ocio para personas con discapacidad.

La municipalidad de Harish, junto con el grupo «Shekulo Tov», inauguró oficialmente el Centro Sababa, un centro de ocio para niños, jóvenes y adultos con discapacidades, en el Centro de Cultura y Ocio de la calle Shoham 73 de Hari sh. El centro, que fue puesto en marcha hace aproximadamen te un año, alberga actividades experienciales para niños y adultos con necesidades es peciales, así como para sus familias. Además de entrete nimiento, el centro también ayuda a una mejor integración en la comunidad y a crear una continuidad municipal en la atención a personas con disca pacidad a partir de los 3 años. La estancia en el Centro Saba ba se ofrece a todas las perso nas reconocidas por la División de Servicios Sociales. Quienes deseen participar y no estén reconocidos por la División pueden hacerlo poniéndose

El país invierte en Harish

lización de la municipalidad, la construcción de edificios asis tenciales y mucho más. Un nuevo edificio para el servicio psicológico El servicio psicopedagógico, el departamento de educación especial y el departamento de niños y jóvenes en situación de riesgo se han trasladado a un nuevo edificio que ha sido adaptado especialmente para ofrecer una respuesta terapéu tica al más alto nivel. El nuevo edificio (calle Topaz, 2, segundo piso), que cuenta con nada menos que 20 salas de tratamiento y un diseño único destinado a inspirar el ambiente adecuado (incluso desde el exterior: su color rojo brillante es difícil de pasar por alto), permitirá aumentar el al

El gobierno ha aprobado el plan de desarrollo de Harish, en virtud del cual fluirán im portantes presupuestos para seguir impulsando el proyecto de construcción de la nueva ciudad. La resolución aproba da estipula que se invertirán más de quinientos millones de shekels en Harish y en las carreteras de la zona duran te cuatro años en una amplia gama de áreas, lo que permiti rá continuar con el impulso de desarrollo de la ciudad. El plan aprobado para Harish incluye muchas buenas noticias en una variedad de áreas, incluyendo carreteras, transporte público, fomento de empleo, proyectos de desarrollo económico, un plan plurianual para la estabi

14 גיליון מס' 32

עדכונים מהעירייה בזמן אמת ! WhatsApp - ישירות ל

052-577-577-5 את המספר . שמרו 1 בזיכרון הטלפון שלכם )אחרת העדכונים לא יגיעו( ”צרפו אותי“ . שלחו 2 להצטרפות:

עדכונים רשמיים ומאומתים בלבד!

עדכונים נוספים

עבודות בכביש

סגירת רחובות

עדכוני חינוך

אירועי תרבות ופנאי

הפסקות מים

הנחיות בעת חירום

להצטרפות לקבוצת העדכונים: סרקו את הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח"

Made with FlippingBook Digital Publishing Software