מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

ענף הבנייה עומד בפני אתגרים רבים - קיפאון בשוק הדיור, ירידות מחירים, זינוק בתשומות הבנייה, ריביות שהטיסו את החזרי ההלוואות, הפיחות בשקל, ואם זה לא מספיק, צל גדול מאיים על הענף באמצעות השתלטות חברות זרות על ענף הבנייה. הקבלנים רנית נחום-הלוי מסתכלים על השוק והם מתקשים להישאר אופטימיים / הישרדות גרסת הקבלנים

ה קיפאון בשוק הנדל"ן, לצד העלייה במחירי חומרי הגלם, היחלשות השקל בחודשים האחרונים, וגם המשך זליגת החברות הזרות לענף הבנייה בישראל, מציבים אתגרים לא פשוטים עבור חברות הנדל"ן והבנייה בישראל. לכל זאת נוסיף עוד את הקיפאון בשוק הנדל"ן, תולדה של זינוק עולמי באינפלציה לצד עליית הריבית, מה שפוגע משמעותית בתזרים המזומנים של החברות כיוון שרוכפ שים פוטנציאלים 'ממתינים על הגדר'. הקושי הגדול מורגש בעיקר על חברות נדל"ן שמינפ פו עצמן בשנים האחרונות וכעת, במצב הנופ כחי, נתקעו ללא רוכשים ועם ריביות גבוהות. התוצאה, איך נאמר בעדינות, לא מבשפ רת טובות. על-פי בדיקה שערכה בתחילת ,CofaceBDi השנה חברת המידע העסקי חלה הרעה במדד הסיכון של חברות הבפ נייה לעומת שנים קודמות. על-פי אותה בדיפ חברות נקלעו למצוקה 470 כ- 2022 קה, ב תזרימית, והערכה היא כי השנה הנתון הזה חברות 670 - לכדי 50% עשוי לזנק בכמעט

הרעה החולה: עליית חומרי הגלם אם לא די בכל מה שצוין, הרי שגם הוצאות הבנייה הולכות וגדלות וקבלנים שחתמו על הסכמים עם המדינה להקמת מתקני תשפ תית, סופגים את העליות במחירי חומרי הגלם, ומתקשים לראות רווחים. בעוד שבמפ דינות העולם הממשלות באו לקראת חברות הבנייה, בישראל, דבר לא נעשה. באיטליה, למשל, ניסו לפני פחות משנה לפתור את הבעיה בין היתר באמצעות הקפ מיליארד יורו 7.5 צאה ממשלתית בסך של שנועדו למימון ההתייקרויות של חומרי הבפ נייה; ביוון - הממשלה שילמה בונוסים לקבפ לנים עם השלמת הפרויקטים, שעזרו להם לכסות, לפחות באופן חלקי, את העליות בתפ שומות הבנייה; הממשלה הצרפתית, לדוגפ מא, קבעה כללים במסגרתם ביטלה קנסות והוסיפה סעיפי הצמדה לעליית המחירים. כך הממשלות יצרו למעשה חומת הגנה לקבלפ נים כדי למנוע מהם לקרוס כלכלית. בישראל, כאמור, הקבלנים יכולים רק לחלום על כך. דרישת פיצויים שהעביפ

שייקלעו למצוקה. נסביר: יזם או קבלן רוכש מגרש באמצעות הלוואה שהוא מקבל מהבנק. כשערך הקרפ קע עולה, הכל טוב מבחינתו, הוא יכול לסחור בקרקע ולרשום רווח. הוא גם יכול להתחיל למכור דירות – אחרי שקיבל היתר בנייה, ועד לפני כמה חודשים, הוא גם יכל להעלות את מחירי הדירות בצורה משמעותית. 20% שוק נדל"ן שמזנק בשיעור שנתי של במחירים, נותר כזיכרון רחוק ומתוק עבור הקבלנים. נתוני הלמ"ס מוכיחים כי בחופ דשים האחרונים חלה תפנית חדה, כאשר עליות המחירים התמתנו, ובתחילת השנה אף רשמו ירידות קלות. ולמרות ירידות המחירים, בתקופה כלפ כלית מאתגרת המאופיינת בחוסר יציבות, גם הירידות לא מצליחות למשוך את הקופ נים. כשהריבית השנתית עומדת (נכון לחופ , החזרי המשכנתא 4.25% דש מרס) על שקל 1,000 החודשיים מזנקים בכמעט בחודש, ומאיימים על כל רכישה של דירה חדשה.

9

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online