מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

ב � יחידות דיור בשנה) ו 100,000 דות דיור ( ניית תשתיות בהיקפים עצומים של מאות מיליארדי שקלים. האתגר הגדול הוא לנסות לחבר לביקוש הקשיח הזה כח אדם מקצופ עי שיראה בענף הבנייה מקום ראוי לפתח בו קריירה. במילים אחרות, שיראה בו בית". "חלק בלתי נפרד מהשינוי הנדרש הוא לשנות גם את תדמית הענף, אשר סובל מספ טיגמות והנחות יסוד שגויות. אתגר מרכזי נוסף הוא השינויים הטכנולוגיים בעולם בכלל ובענף הבנייה בפרט, שהולכים לשנות באופן מהותי את ענף הבנייה. תפקידה של הקרן להבין לעומק את המגמות הטכנולוגיות, את ההשלכות ואת ההיערכות הנדרשת בכדי להפ תאים את ענף הבנייה ובעיקר את כח האדם המקצועי לשינויים הטכנולוגיים". "בכל שלב יש נקודת שיווי משקל נכונה יותר" יהלומי, נכנס לתפקיד החדש לפני כחודפ מאונ' רייכמן, ומביא MBA שיים, בעל תואר עימו ניסיון עשיר של תפקידים בכירים במגזר הציבורי והעסקי והיכרות עמוקה עם משרדי הממשלה והשלטון המקומי. במקביל לתפקיפ דו החדש ימשיך לשמש כיו"ר מטה תשתיות בקרן, במטרה להמשיך להוביל את ההתמופ דדות עם משבר התשתיות הלאומי. בתפקידו כמנכ״ל המשרד להגנת הסביפ בה, הוביל יהלומי בין היתר את אסטרטגיית הפסולת החדשה של המשרד בהיקף כספי מיליארד שקלים; החלטת ממשלה 6.5 של להקמת ועדת מנכ"לים שהמליצה על פינוי המפעלים הפטרוכימיים ממפרץ חיפה וקידום תוכנית מפרץ החדשנות; מאבק בתחנות כוח מזהמות שהוביל לעצירתן של מספר תחנות כוח מזהמות והובלת תוכנית חלופית להקמה ושימוש באנרגיה סולארית ובאגירה; והכללת הבקבוקים הגדולים בחוק הפיקדון, מהלך אשר העביר מאות מיליוני בקבוקים מהטמנה למחזור והחזיר לציבור ולרשויות המקומיות כמאה מיליון שקלים בשנה. "המפתח להצלחה במאבקים הוא בהובלה של שינויים מתוך ראייה אסטרטגית ומערכפ

ראול סרוגו, דוד יהלומי, יצחק מויאל והנרי כהן

חנו נמצאים איתן בקשר ובוחנים ביחד שיפ תופי פעולה והגדלת הפעילות. אני סבור שממשלת ישראל צריכה לעודד ולהעצים את הפעילות המבורכת הזאת של שילוב חרדים בשוק העבודה". כיצד כניסת הטכנולוגיה תשפיע על ענף הבנייה? "ענף הבנייה בארץ ובעולם הולך להשתפ נות באופן משמעותי עם כניסה של טכנולוגיות בנייה, בינה מלאכותית ורובוטיקה. בעתיד הנפ ראה לעין, הפתרונות הטכנולוגיים לא יחליפו את בני האדם, אבל ישנו את מקצועות הבפ נייה באופן כזה שתידרש מיומנות אחרת של העובדים. העובדים העתידיים בענף הבנייה יידרשו לידע טכנולוגי. תפקידה של הקרן הוא למפות את המגמות הטכנולוגיות ואת ההשפ לכות על כח האדם המקצועי בענף, ובאופן הזה לבנות תכנית היערכות אסטרטגית רב שנתית". יהלומי חושב שהשינויים הטכנולוגיים יובילו ליתרונות רבים בענף, וביניהם הפיכת הענף לאטרקטיבי ובטיחותי יותר, וגם יתרום לשיפור תדמית הענף. מגדל בבל כמשל לעולם התשתיות בישראל יהלומי, בכובעו כיו"ר מטה תשתיות ובנייה חוזית, ממשיל את עולם התשתיות בישראל

תית. צריך לדעת למפות את מערכת האינפ טרסים של כל צד, ולחפש אחר האינטרס ,WIN WIN המשותף, לנסות לחפש אחר ה ולהבין שאין אמת מוחלטת אחת, הנחת היסוד צריכה להיות שבכל שלב יש נקודת שיווי משקל נכונה יותר, טובה יותר ואפקטיבית יותר לכל הצדדים". שילוב חרדים בשוק העבודהכמשימה לאומית אחת הנגזרות מהמטרות שיהלומי מדבר עליהן היא צמצום הפערים של כח אדם מקפ צועי בענף הבנייה. "מדובר על מחסור של כח אדם מקצועי בהיקף של אלפי משרות, החל ממהנדסים, מנהלי עבודה, עוזרי בטיחות וכלה במקצועות הבנייה הרטובים. אנחנו צריכים לחשוב על פתרונות יצירתיים שיכניסו לענף הבנייה קהפ לים מגוונים". בעניין זה, יהלומי מדבר על החשיבות ועל הפוטנציאל הגדול של שילוב חרדים בשוק העבודה בכלל וענף הבנייה בפרט. הוא מגדיר זאת כמשימה לאומית, שתיתן מענה ברמה החברתית והכלכלית כאחד. "ישנן אוכלוסיות רבות במגזר החרדי שמפ עוניינות להשתלב בשוק העבודה, ובשטח יש מספר עמותות ומכללות אשר פועלות להכפ שיר חרדים ולשלבם במקצועות הבנייה. אנפ

7

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online