מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

כ עבור שנים של ניסיון והישגים שצבר במגזר הציבורי, דוד יהלומי, מגיע לענף הבנייה עם מטרה ברורה: לפפ תור את משבר הדיור והתשתיות – ולבנות ענף חזק ואטרקטיבי, עם בטיחות מקסימלית לעובדים. "מה שמשך אותי בענף הבנייה הוא ההשפפ עה שלו על המשק ועל האזרחים, עולם מאד מאתגר ומאד מורכב, ואיך שאני רואה את זה, בעיקר מפוספס," מסביר יהלומי. "ענף הבפ נייה צריך להיות מקום בו ישראלים מכל גווני החברה רואים בו קריירה, מקום בו הם יכולים לצמוח ולהתפתח מתחילת הקריירה ועד הפפ נסיה. אנו מתמודדים עם מציאות שבה מרפ בית הישראלים לא רואים בענף הבנייה מקום לפתח בו קריירה מקצועית. יש פה פספוס עצום, כיוון שמדובר באחד הענפים הכי משפ מעותיים והכי תורמים לכלכלה הישראלית". "אם נסתכל על שלושת העשורים הקרופ י � מיליון יח 3 בים, המדינה תידרש לבנייה של

הטכנולוגיה הולכת לשנות את ענף הבניה, בעיקר בהיבט של כח האדם המקצועי

ענף הבנייה כמנוע צמיחה כלכלי מרכזי, מקום עבודה אטרקטיבי, ועם מקסימום בטיחות לעובדים: זהו החזון של דוד יהלומי, המנכ"ל הנכנס של / הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה ליעד וכניש

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

6

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online