מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

דברי פתיחה

דווקא בתקופות משבר, ממשלת ישראל צריכה להגדיל את ההשקעה

ענף הבניה והתשתיות בישראל נמצא בעיצומו של משבר מתמשך. משבר אשר מעמיד בסיכון חברות רבות. לצד גלי התייקרויות של חומרי הגלם, נוספו בשנה האחרונה העפ לאות הריבית שגורמות לקיפאון בענף. זאת, נוסף על המחפ סור החמור בכח אדם מקצועי, בהיקף של אלפי משרות, החל ממהנדסים, מנהלי עבודה, עוזרי בטיחות וכלה במקצועות הבניה הרטובים. האתגר הגדול הוא לנסות לחבר לביקוש הקשיח של הענף כח אדם מקצועי, שיראה בו מקום ראוי לפתח קריירה. ענף הבניה בארץ ובעולם הולך להשתנות באופן משמעותי עם הכניסה של טכנולוגיות בניה, בינה מלאכותית ורובוטיקה. הפתרונות הטכנולוגיים ישנו את מקצועות הבניה וידרשו מיומנויות אחרות של העובדים. הקרן תחקור ותמפה את המגמות הטכנולוגיות העתידיות, ואת ההשלכות על כח האדם המקצועי בענף, כדי לייצר תכפ נית היערכות אסטרטגית רב שנתית. ישנה חשיבות גדולה ללמידה מהנעשה בעולם בתחום זה, ולאימוץ שיטות שהוכחו כיעילות ואפקטיביות, במודלים של דיור בר השגה, ביצירת סטנדרטיזציה ובהכשרות מקצועיות. דווקא בתקופות משבר, ממשלת ישראל צריכה להגדיל את ההשקעה בפרויקטים של תשתיות ולראות בהם השקעה ולא הוצאה, כזו שתניב פירות כלכליים בטווח הבינוני והארוך.

צילום: לשכת העיתונות הממשלתית

דוד יהלומי, מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

5

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online