מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

בס״ד

תחרות בחירת העובדים המצטיינים בענף הבניין 2023 והתעשיות הנלוות יוצאת לדרך

הזדרזו והצטרפו לתחרות הארצית של בחירת העובדים המצטיינים אשר מעניקה לעובדים 2023 בענף הבניין והתעשיות הנלוות לשנת הבולטים ביותר את ההכרה הראויה. 30.06.2023 : מועד אחרון להגשת המועמדות • המועמדים אשר ירשמו יעברו ועדת היגוי ויוזמנו לראיון בוועדת השיפוט העליונה הארצית. • העובדים המצטיינים שיבחרו יזכו למענק כספי ותעודות הוקרה מטעם הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל 03.12.2023 בתאריך בטקס מרשים ומכובד, שייערך 2023 הקרן - הגשת מועמדות לתחרות עובדים מצטיינים

לקבלת פרטים נוספים סרקו את הקוד

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online