מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

משתדרגים לפרקטיקום כל צעיר לאחר צבא חולם על שני דברים: טיול, והשתלבות בעבודה. אם יש גוף שמסייע לצעירים להשתלב בשוק העבודה, זה גלגל שמציעים "מקפצה לעתיד" 2000 התנופה של ציונות

מ

ולקלוט את דור העתיד של מנהלי העבודה, במטרה לצמצם את המחסור במנהלי עבודה מיומנים ואיכותיים. ככה נראית הצלחה תלמידי תוכנית "פרקטיקום" של גלגל 69 ,2022 התנופה בהנדסה אזרחית, לשנת סיימו אותה בהצלחה, כאשר רבים מהם הצליחו כבר להשתלב כעוזרי מנהלי עבופ

השתלבתי באתר בנייה פעיל, פעם בשבוע, 300 מפגשים ו- 23 שעות כל פעם, 10-12 בין שעות. בזמן הזה השתלבתי כחלק מצוות האתר, למדתי והשתלבתי במה שאני יכול. את הפרויקט הגמר שלי עשיתי בחברת הבפ נייה 'עץ השקד'. כרגע אני משמש רכז לופ גיטסי של האתר, ובהמשך בעזרת ה' אהיה מנהל עבודה. אני מאד מרוצה מהתוכנית שגרמה לי להבין טוב יותר ובה טבלתי את

מ � על-ידי ה 2017 חקר שנערך ב - כון הישראלי לדמוקרטיה חושף כי שיעור הלא–משתלבים בקרב

הצעירים בישראל, הוא מהגבוהים במדינות מבני הנוער והצעירים 28% , כאשר OECD ה- מוגדרים חסרי מעש. 29-15 בישראל בגילאים תופעה זו שכיחה במיוחד בקרב צעירים ערבים. "שלא כמו הערבים, רוב היהודים ביפ שראל משרתים בצבא או בשירות הלאומי כשנתיים–שלוש, ולכן נכנסים לשוק העבופ דה או למסגרת הלימודים הגבוהים מבוגפ רים יותר ולרוב אחרי שבנו רשתות חברתיות בצבא ולאחר הכנה לחיים עצמאיים. הערפ בים, לעומת זאת, מתמודדים עם המעבר הזה בגיל צעיר יותר, כמעט מיד אחרי סיום לימודי התיכון, וללא כל הכנה לחיים", נכתב במחקר. ,2000 תוכנית גלגל התנופה, מבית ציונות מציעה מספר תוכניות שמכשירות הנדסאים למקצוע מנהל עבודה. אחת התוכניות היא 'הפרקטיקום' שפותחת את שנתה השלישית סטודנטים באתרי בנייה 90 לאחר שהכשירה ותשתיות. התוכנית מציעה לקבלנים להכשיר

דה בחברות קבלניות. בטקס חגיגי שנערך בבית יהושע קיבפ לו הסטודנטים והחונכים תעופ דות הוקרה והערכה ואף תעודות הצטיינות לסטודנטים שהגיעו להישגים ראויים ברמה האקדפ מית והמעשית. בתוכנית כזו השתלב אביחי כהן, סטודנט ללימודי הנדסאי , אשר היום עובד 25 אזרחי, בן בחברת עץ השקד. "תוכנית הפפ רקטיקום לוקחת את הסטודנט צעד אחד קדימה. במקום שאפ בצע את פרויקט הגמר בלבד,

צילומים באדיבות המצולמים

אדיר מוסקוביץ, "הבונוס סטודנט: בתוכנית הוא מציאה והשתלבות בעבודה עוד לפני סיום הלימודים"

אביחי כהן, סטודנט: "התוכנית אפשרה לי לטבול את טבילת האש הראשונה שלי בענף הבנייה"

40

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online