מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

הציבור החרדי רוצה להשתלב בשוק העבודה בישראל

ב מציאות שבה החברה החרדית, בין היתר, עשויה להכריע על גודל האוכמ ש � ה 20 לוסייה המתהווה בישראל ל - נים הבאות, קיימת חשיבות לשלב אותה בשוק העבודה בישראל. יסתיים קורס מנהלי עבודה בבניין 4.4- ב שנפתח למגזר החרדי ונועד להכשירם להיות מנהלי עבודה. הקורס נפתח לפני כחצי ו � צעירים חרדים. התק 26 שנה ונרשמו אליו פה שלאחר חג הפסח תעמיד את השתלבומ תם במבחן אמיתי: האם יצליחו להתברג גם בשוק העבודה באחת מחברות הבנייה.

כך אומר הלל שטיין יו"ר עמותת 'מלאכתם' המסייעת בשילוב חרדים בשוק העבודה. נמשכת ההרשמה של הציבור החרדי לקורס מנהלי עבודה בבניין שהוציאה הקרן לעידוד . מהישיבה לאתר רנית נחום-הלוי הבנייה /

depositphotos : צילום

34

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online