מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

כל רעידות האדמה הורגשו גם בלבנון, קפריסין, יוון, רוסיה, רומניה, גיאורגיה, עירק, ירדן, במצרים ובישראל, ואם זה לא מספיק בחודש האחרון הזהיר הסיסמולוג הטורקי נאג'י גורור מפני רעידת אדמה הרסנית נופ ספת שצפויה לפקוד את איסטנבול. צפי לרעידת אדמה גדולה בישראל מיקומה של ישראל מעמידה את כל ערי ישראל, בעיקר אלו שעל קו השבר הסורי אפריקאי, בפני סכנה ממשית. העיר טבפ ריה למשל מועדת לפורענות כיוון שהיא נמצאת על הקו; כך גם העיר בית שאן שיפ דעה רעידת אדמה קשה בעבר, העיר צפת וערים נוספות הממוקמות לאורך הקו באפ צבע הגליל - עמק יזרעאל, בקעת הכנרת ודרומה לאורך הערבה ובקעת ים המלח. הסכנה המיידית נוגעת בעיקר לגבי מבפ ' 70 ' עד ה- 50- נים ישנים, שנבנו בשנות ה של המאה הקודמת, ללא יסודות חזקים וחפ לקם כבר מטים ליפול. דו"ח שהוכן לפני כשנה עבור מרכז המפ 28,600 חקר והמידע של הכנסת חשף כי כ מבנים עלולים להיהרס באופן חמור בזמן רעידת אדמה חזקה בארץ, רובם באזורי הפריפריה. יותר מזה, דו"ח מבקר המדינה שפורסם באמצע חודש מרס, בעניין היערכות לרעיפ

depositphotos : צילום

הדו"ח מתפרסם על רקע אסון רעידת האדמה בדרום טורקיה, כאמור, כאשר נקופ דת המוצא של דו"ח המבקר היא שרעידת אדמה גדולה תפקוד את מדינת ישראל בעפ תיד הקרוב: "ניתוח המידע ההיסטורי בדבר

זקים שנגרמו לרכוש, אם המבנים היו נבנים בהתאם לתקן רעידות אדמה. לדברי מ"מ מנכ"ל הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה, הנרי כהן, "עשרות אלפי מבנים בישראל לא ערוכים לעמוד ברעידת אדמה. הפתרון לטיפול ברעידות אדמה הוא בעיקר באמצעות פרויקטים של פינוי בינוי, המאפ פשרים בניית מבנים בתקנים חדשים שמקנים עמידות בפני רעידות אדמה. לצערנו, הקצב עדיין לא מהיר, ולכן אנחנו פופ נים לממשלה לטפל בנושא ולא להתחמק מאחריות, לתקצב ולתעדף אזורי פריפריה שאינם כדאיים כלכלית, להכניס את היד עמוק לכיס, כפי שעשתה בנושא מיגון יישובי הדרום והצפון מפני ירי טילים". נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, ראול סרוגו אמר בעקבות המצב, "תמרור האזהרה מהלילה צריך להדיר שינה מעיפ ני שרי הממשלה. ההערכה, כי בישראל תתרחש בשנים הקרובות רעידת אדמה קטפ לנית שהמדינה לא מוכנה לה מדווחת בכל דיון עם אנשי מקצוע ודו"חות מבקר המדיפ נה מעל עשור".

התרחשות רעידות אדמה באזורפ נו, ובייחוד החזקות שבהן.. מלמד ע � ומ 6 שרעידות אדמה בעצימות 80 לה מתרחשות בממוצע אחת ל שנים. בהתחשב באמור, ומכיוון שרעידת האדמה האחרונה בעפ צימות האמורה התרחשה באזור

הנרי כהן, מ"כ מנכ"ל "קצב הקרן לעידוד: פרויקטים של פינוי בינוי אינו מהיר ואסור לממשלה להתחמק מאחריות"

העיר אילת בשנת , ההנחה הרווחת 1995 היא, שיש סבירות ש � ה 50 גבוהה שבתוך

דות אדמה בערי קו השבר הסורי אפריקאי, כצפת, טבריה, קריית שמונה, חצור הגלילית ובית שאן מהמבנים שיש 93% - חושף כי לחזק בערים אלה כלל לא חוזקו מבתי הספר שהיו אמורים 70% ו להיות מחוזקים, לא טופלו.

ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים "רעידת בוני הארץ: האדמה בטורקיה היא תמרור אזהרה שצריך להדיר שינה מעיני הממשלה"

נים הקרובות תתרחש שוב רעיפ דת אדמה חזקה במרחב שבין דרום לבנון לדרום ים המלח". דו"ח המבקר מדגיש את ההיגיון הכלכלי שבהיערכות לרעידת אדמה ומתייחס למחפ קר שנערך בארה"ב שמצא כי ברעידת האדמה שפקדה את

עוד העלתה הביקורת כי רמת מוכנותן של עיריית בית שאן והמופ עצה המקומית חצור הגלילית להתמודדות עם אירועי חירום נמוכה; רמת מוכנותן של עיריות טבריה וצפת טובה, ורק מוכנותה של עיריית קריית שמונה היא טובה מאוד.

ה � , ניתן היה ל 1994 אזור לוס אנג'לס בשנת נ � מיליארד דולר את עלות ה 11.3 פחית בכ -

31

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online