מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

ו אקחורד כם ךטיו רשקר יאהל ? רעידות האדמה הקטלניות שהיכו בטורקיה עוררו פחד פנימי כבד כי רעידה דומה בישראל, זה רק עניין של ר עידת אדמה הרסנית בעוצמה ד � בסולם ריכטר פגעה ב 7.8 של רום טורקיה בשעות המוקדמות

לם בשנים האחרונות והחזקןת ביותר . 1939 שהורגשו במזרח התיכון מאז (נשיאות ניהול AFAD לפי ההצהרה של ב � אנשים אי 55,000 אסונות וחירום), כ - בני אדם נפצעו. 130,000 דו את חייהם וכ כמו-כן על-פי דו"ח 'עקירת רעידות אדמה ' שהוכן על ידי הארגון הבינלאומי 2023 ב- מיליון בני אדם 2.7 ), סך של IOM להגירה ( עזבו את אזור האסון. כשבועיים לאחר מכן, בפברואר, נשמעה רעידת אדמה 20 ב- בסולם ריכטר. 6.4 נוספת בעוצמה של

בפברואר במחוז פזארצ'יק 6 ביום שני, ה במחוז קהרמנמרס. רעידת האדמה השפ פיעה על מחוזות נוספים סמוכים בהם י � מ 1.8- מיליון בני אדם וכ 14 מתגוררים כ - י � שעות, רע 9 ליון פליטים סורים. לאחר דת אדמה שנייה פגעה באזור בעוצמה של וגרמה לנזק חמור נוסף והרס מבנים. 7.5 רעידות אלו הן בין החזקות שנמדדו בעופ

זמן. עד כמה ישראל ערוכה לכך, בעיקר בערי פריפריה בקו השבר הסורי-אפריקאי? רנית נחום-הלוי /

צילום: שאטרסטוק

30

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online