מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

דברי פתיחה

צועדים לעבר עתיד טכנולוגי

שיתבססו על הרכבה של חלקים ממפעלים, במקום בנייה מיושנת, מנהלי הפרויקטים יפעיפ לו רחפנים שימנעו טעויות, המנופים יהיו אוטופ מטיים ללא מגע אדם, הצוותים ילבשו בשטח בגדים שימנעו סכנת חיים ועוד ועוד. אנחנו, כולנו, עובדים, קבלנים, מנהלים, מתפ כננים, צריכים להיערך לכך. בשנה האחרופ נה הקמנו את “האקדמיה למקצועות הבנייה” שהייתה חלק מרכזי בחזון שלי לקרן ואני מאמין שהיא תעשה את השינוי הגדול. אנחנו נכשיר עופ בדים ומנהלים בהיקפי ענק בשנים הבאות ואנפ חנו פועלים כדי להכניס “תחת האלונקה” לעניין זה גם את הממשלה. זו שעת כושר והזדמנות אמיתית. השינוי של אתר הבנייה כפי שהצגתי פה, יאפשר לגייס עובדים רבים שלא ראו בענף יעד מתאים להם עד כה. להערכתי, בשנים הקרובות נגייס לענף ישראלים לצד עובדים פלשתינים וזרים 20,000 שמספרם יגדל. אוכלוסיות חדשות ישולבו בענף – אני רואה לנגד עיני הרבה יותר צעירים ישראפ לים באתרים, חרדים ונשים. הענף יגדל כי המפ שימה של הכנת ישראל לעתיד חייבת להתבצע. 20 מיליון תושבים שתהפוך בתוך 9 זו מדינה של ע � מיליון. אנחנו כאן ובאנו ל 18 שנה למדינה של בוד בשבילכם – קבלנים ועובדי הענף. נמשיך לפעול למענכם ללא הפסק. אני מאחל לכולכם ולבני המשפחות שלכם, ימים שקטים והצלחה גדולה. שלכם, ראול סרוגו, נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל.

תקופת חגי האביב היא תקופה של התחדשות ורגע נכון להסתכל קדימה. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה לקחה על עצמה בשנים האחרונות משימת על – להתאים את יכולות הענף לצרכים האמיתיים של ישראל. אנחנו עושים את זה ללא הפסק, יומיים ולילה, לעיתים תחת לחץ זמן וקשיים לא מבוטלים ולעיפ תים מנצלים את היכולת לקחת את הזמן לתכנן. אנחנו פועלים בכמה מישורים והמרכפ זיים בהם הינם הפעולות מול השלטון המרכזי (ממשלה וכנסת) והמקומי, יצירת כלים לשמיפ רה על חיי אדם במטה הבטיחות שלנו, קידום פיפ תוח והטמעת טכנולוגיות חדשות בשותפות עם פ � ו CONTECH הממשלה בקהילת המפתחים עילות ללא הפסק בשטח כדי ללמוד ולשפר את הבנייה ואת המהירות בה היא מתבצעת. בשורה התחתונה, בראש רשימת האתגפ רים הארוכה שאיתה הענף מתמודד נמצא כיום המחסור בכוח אדם מקצועי. הקרן מקפ דישה תחת הנהגתי הון ומאמצים אדירים ואני אומר לכם, אנחנו נמצאים היום בפתחו של עידן חדש בתחום התעסוקה בענף שלנו. פני הענף, שלומד ממש עכשיו כיצד הוא יכול להתקדם דרמטית על ידי שילוב כלים להאצת ושיפור העבודה, ישתנו מאוד בעפ שור הקרוב. עובדים ישלבו בעבודה טכנולופ

גיה ושיטות בנייה חדשות, חומרים חדשים, כלים חדשים לבקרה ושליטה בתהליך הבנייה, תכפ נון חכם משולב בעבודה

צילום: יח"צ

היומיומית ועוד. באתרים שלנו יהיו מערכות רבות

3

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online