מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

חוק הפרוטקשן עבר

depositphotos : צילום

לקחו אחריות מלאה על ביצוע המכרז מבלי שהחברה הזוכה תהיה מעורבת, כל זאת ללא ידיעה ו/או הסכמה של משרד הביטחון ובניפ גוד לתנאי המכרז. יהודה כתב, סגן נשיא התאחדות הקבלפ נים בוני הארץ ועד לאחרונה יו"ר ארגון הקפ בלנים מחוז תל אביב והמרכז, מסביר איך השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר אמר בתגובה לאישור: "ההצעה שהעבפ רנו היא בשורה היסטורית לתושבי הצפ פון, הדרום ולרבים ברחבי הארץ, שסופ בלים מהמכה הקשה והמסוכנת הזו של עבירות הפרוטקשן. החוק הזה יחזק את הפריפריה, את הכלכלה, את החקפ לאים, ויחזק את המשילות ושלטון החוק. המשרד לביטחון לאומי בראשותי ילחם מלחמת חורמה בתופעות העבריינות החמורה הזו והחקיקה הזו היא רק חלק משורת צעדים, ביניהם תוספת תקציב לעניין הזה, הוספת שוטרים לטיפול בעפ בריינות הזו והקמת המשמר הלאומי". הצעת החוק שהגיש יו״ר סיעת עוצפ מה יהודית, ח"כ יצחק קרויזר למלחמה בתופעת הפרוטקשן אושרה לאחרונה בקריאה טרומית. ההצעה קוראת להחמיר את הענישה על עבירות פרוטקשן וקובעת ענישה מיפ שנים על עבירה זו. 3 נימלית של לפחות ההצעה גם מבקשת לתקן את החוק, כך שיובהר כי הטלת אימה כפי שקבועים בחוק, עשויים להתבצע לא רק באמצפ עות איום או התנהגות מפורשת כלפי קורבן, אלא גם בדרך של יצירת מצג ובאמצעות מסרים שהועברו לאנשים אחרים המצויים בנסיבות דומות ובאותו מצב של הקורבן. למעשה ההצעה מעפ בירה את האחראיות על מי שקיבל דמי חסות (הגורם העברייני) גם ללא שאיים מפורשות על הנסחט.

ושלוחיו. מסתבר, מהתחקיר שפורסם, כי מה שהפ תחיל בממדים צנועים של ״חברות שמירה״, התגלגל לכך שמשפחות פשע חילקו טריטופ ריות ביניהן סביב אחיזה בענף הבנייה, עד כדי התערבות משפחות הפשע במכרזי תשפ תיות ונדל"ן. בתחילת השנה נחשפה פרשה מדאיגה לפיה קיים חשד להטיית מכרזים של משרד הביטחון על-ידי קבלנים עם גורמים המפ עורבים באגף ההנדסה והבינוי של משרד השיכון. את החקירה ניהלו שוטרי היחידה הארפ צית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) . במסגרת החקירה שנחשפה, 433 בלהב נעצרו עשרות חשודים ועוכבו לחקירה קבפ לנים, עו"ד, בעלי חברות, עובדים ומשרתים באגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון. על פי החשד, הקרטל חבר לחברות בעלות סיווג גבוה שזכו במכרזים ובתמורה לאחוזי רווח, יהודה כתב, סגן נשיא התאחדות "להערכתי קבלני הקבלנים בוני הארץ: מיליון 90- בנייה ותשתיות משלמים כ שקל בשנה כדמי חסות לעבריינים"

מיליון קריאות מוקד, 10 אלף תלונות בשנה, אלף שוטרים. 32 עם כוח אדם חסר של כ במצד כזה אין ספק שיש טעויות יסוד ויש גם תעדוף של המשטרה במה לטפל קודם לכן. לצערי הרב אנו שומעים על מקרים רבים של קבלנים שכבר השלימו עם התופעה אותה שהם חווים שנים ומנהלים את עסקיהם שהם נתונים לגחמות של ארגוני פשיעה שגורפים מהם אלפי שקלים מדי חודש באופן שרירותי לגמרי". שמירה ממשפחות פשע תופעת סחיטת דמי החסות ("פרוטקשן") בענף הבנייה "הוכשרה" לאור דרישות של חברות הביטוח לחתום על חוזה מול חברת שמירה, כך, שאותם עבריינים מציעים "שיפ רותי שמירה" לבעלי עסקים שונים באתפ רי בנייה, תמורת תשלום. בעל עסק המספ רב לשלם, כאמור, נחשף לאיומים, פגיעות ברכוש, גניבות ונזקים שונים מטעם המציע איציק מויאל, יו"ר הסתדרות עובדי "זו עבריינות הבניין והתעשיות הנילוות: מאורגנת שמנוהלת ע"י משפחות הפשע והמשטרה חסרת אונים"

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online