מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

שנים. במסגרת תפקידו 5 חי עובד בחברה אחראי על מחלקת תיאום ורישוי בחברה, איש הקשר לדיירים קיימים בפרויקטים של התחדפ שות עירונית ומשמש כגורם בוחן לנהלי הבטיפ חות באתר. "חי עובד מצטיין, כל כולו מנימוקי הבוחרים: רתום לצרכי החברה בשעות לא שעות, עבודה מרובה מול גורמים שונים ובעיקר תשומת הלב שלו, לצרכי לקוחות החברה וספקיה, בכדי לאפשר עבודה רציפה ובטוחה". חשמלאי ואחזקת מבנים שלום חבשוש, | במשטרת ישראל שלום משרת כעב"צ במשטרת ישראל מזה הוא משרת במחוז 2014 שנים. משנת 13 כ ירושלים בתפקיד חשמלאי, בדרגת מנהל . 4 עבודה "שלום עובד מקצועי מנימוקי הבוחרים: מאוד ומסור, התורם רבות להצלחת יחידת הבינוי המחוזית ועמידתה ביעדים. פעיל מאוד חברתית, ערכי ולויאלי לארגון. בעל רמה אנופ שית גבוהה, אכפתיות, ואחריות". ב � שנים בענף ה 9 אסף בעל ניסיון של כ - נייה ומועסק כמנהל עבודה בקבוצת דניה, פ � ועד היום. כיום הוא ממלא ת 2020 משנת " View קיד של מנהל עבודה בפרויקט ״סביון בירושלים. "איש מקצוע נדיר, בעל מנימוקי הבוחרים: ידע רחב בענף, נושא הסדר והארגון באתר מהווה ״נר לרגליו״, ובהתאם מקפיד על הבטיפ חות באתר ללא פשרות". מנהל עבודה אסף סגל, | בחברת דניה סיבוס

Charisma Pixel צילומים:

ק � "איתי מנהל עבודה מ מנימוקי הבוחרים: צוען, שולט ברזי המקצוע, יסודי ויורד לפרטים, ומתבלט גם בשל יחסי האנוש המצוינים שמפ תאפיין בהם".

לקופסא" בצורה יצירתית, מקפיד על יחסי אנוש מעולים, מקפיד על בטיחות, מקדם חדפ שנות, יצירתי וחונך את הדור הבא של המהנדפ סים ומנהלי העבודה". ב � ממונה בטיחות מוסמך בח איתי זמיר | , רת דונה חברה להנדסה ובניין איתי מהנדס תעשיה וניהול בהכשרתו, ממונה בטיחות מוסמך ובעל הסמכות רבות ומגוונות בתחום הבנייה. עובד בחברת ״דונה הנדפ שנים, ובין היתר הוביל את 4 סה ובניין״ מזה התהליך של הטמעת 'תוכנית כוכבי הבטיחות' אתרי קצה). 30 בכלל אתרי החברה (על ו � "איתי ניחן בתמהיל יכ מנימוקי הבוחרים: לות ייחודי, הכולל התנהלות מקצועית ועפ ניינית, יוזמה ורצון עז להיות מעורב בעל יחסי אנוש מעולים והובלה לפתרונות יצירתיים". 6 אמיר מנהל עבודה בעל ותק בענף של שנים. שולט על האתר ועל כל הקבלנים הנמפ צאים בו באסרטיביות ועם גישה לבבית וחיוך. אמיר מקפיד הקפדה מנימוקי הבוחרים: יתרה על בטיחות הפועלים: לא פעם הפסיק עבודה של פועלים ואף שלח מנופאי הביפ תה כאשר זה עשה פעולה שסיכנה פועלים באתר". מנהל עבודה בחברת אמיר מוחה, | דונה חברה להנדסה ובניין

מנהל עבודה רונן אלפסי, | בחברת דניה סיבוס

שנה בענף הבנייה, 22 רונן בעל ניסיון של כ במהלכם לקח חלק בביצוע פרויקטים רבים מועסק כמנהל עבודה 2019 ומגוונים, ומשנת ב"קבוצת דניה", כאשר כיום אחראי על ביפ צוע העבודות בפרויקט ״תחנת רכבת חדרה מזרח״ באגף התשתיות של החברה. מ � "רונן מנהל משכמו ו מנימוקי הבוחרים: עלה, מפגין רצינות, התמדה, מקצועיות רבה ואחריות אישית ומקצועית לכל הנעשה באתר. בעל יחסי אנוש מצוינים ומהווה מקור השראה לכלל הצוות". אבנר הוא דור שני בסולל בונה. החל כמנהל עבודה בפרויקט באוניברסיטה העברית בהר הצופים ואח"כ עבר לעבוד ב״סולל בונה״ באפ פריקה ועסק שם בבניית דירות ובהקמת "מלון הילטון" בקמרון. כיום הוא מנהל את הפרויקט של "קמפוס בצלאל" בירושלים. "אבנר תמיד חושב "מחוץ מנימוקי הבוחרים: מנהל פרויקטים אבנר אביטן, | בחברת שיכון ובינוי סולל ובונה

מנהל עבודה איתי סגמן, | בחברת דניה סיבוס

איתי מועסק כמנהל עבודה בקבוצת דניה ועד היום, בשנים אלו הוביל 2016 משנת פרויקטים רבים בתחום הבנייה למגורים, וכיום מנהל עבודה בפרויקט ״גינדי בית בפארק״ שנמצא באור יהודה.

24

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online