מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

תאונות עבודה – כמה זה עולה לנו?

המוסד לבטיחות וגיהות מוסר כי תחלואה תעסוקתית ותאונות עבודה הנוצרים 2022 מאי שמירה על הנחיות הבטיחות, הם סכנה ממשית למשק הישראלי. בשנת מיליארד שקלים עבור גמלאות לנפגעי עבודה 7- הביטוח הלאומי שילם למעלה מ

מיקי וינקלר, מנכ"ל המוסד לבטיחות וגיהות

ת

הבניה בשיתוף עם התאחדות הקבלנים בוני הארץ. עבודת השטח של מדריכי הבטיחות באתרי הבנייה מתבצעת למול מנהלי העבופ דה בחניכה לזיהוי סיכונים ודרכים להתמופ דד מולם באתר הבנייה. המנהלים מקבלים

- לתת למנהל לעצור לרגע את העובדים לתת להם הנחייה לזיהוי סיכון, להתמודדות עם סיפ כון, לחשיבה על סיכון ולהחזיר אותם להמפ שך עבודה. פסק הזמן הביא לעצירת הרצף והתחלה מחודשת של העבודה עם חשיבה

אונות עבודה הן נושא מאתפ גר ביותר לאוכלוסייה העובדת בכלל ובאתרי הבנייה בפרט. ו � עלה מספר הפ 2021 בשנת

11,735- נים לשיקום בביטוח הלאומי והגיע ל מהם הם נפגעי עבודה, לעומת 1,106 איש, כ- . 2020 נפגעים בשנת 10,577 הביטוח הלאומי שילם למעלה 2022 בשנת ו � מיליון שקלים עבור גמלאות לנפגעי עב 7 מ - ימי פגיעה 3,008,116 דה וסה"כ שילם עבור של עובדים בישראל. כמובן, פציעות כתוצאה מתאונות עבודה מהוות מקור לדאגה לנפגפ עים ולמשפחותיהם. מלבד המּוגבלּות והנזפ קים הגופניים שנגרמים, יש גם אילוצים פסיפ כולוגיים וכלכליים לא פשוטים. כשאנו מביטים על ענף הבנייה אנו מבפ חינים כי התחלות הבנייה נמצאות במגמת ועד היום, ולעומת זאת 2017 עלייה משנת מספר מקבלי דמי הפגיעה נמצא במגמת יריפ , ואז שוב עלייה עד 2017 ועד 2015 דה משנת , ובשנים שלאחר מכן שוב ירידה. 2019 ירידה זו הינה תוצאה של עבודה משותפת של המוסד לבטיחות ולגיהות יחד עם מטה הבטיחות שהקימה הקרן לעידוד ופיתוח ענף

ממדריכי המוסד יכולת מקצועית לראות את האתר בצורה נוספ פת שאותה הרבה פעמים הם לא רואים ביום יום. מדריך המוסד לגיהות המגיע לאתר מבצע יחד עם מנהל העפ בודה "פסק זמן" לזיהוי סיכונים ומתן הנחיות לעובדים כיצד למפ זער אותם. "פסק זמן" שמבצע המדריך של המוס"ל עם מנהל

טובה יותר על הסיכונים במשיפ מה. בכדור-סל זה עובד שנים, הגיע הרגע שגם באתרי הבנייה "פסק זמן" יהיה חלק משגרת מנהל העבודה, בהתאם להתפ נהלות ולסיכונים שמזהה המנהל למול התנהגות העובדים בדיוק כמו המאמן. כמי שעומד בראש המוס"ל, אני יכול לומר לכם בוודאות

מיקי וינקלר

העבודה נועד לחנוך אותו להמשיך בדרך זו יום יום באתר יחד עם העובדים הנכנסים לאתר. האם "פסק זמן" מסייע? אנו יכולים ללמוד מצפיה במשחקי כדורסל מה קורה במגרש מיד לאחר פסק זמן, המאמן נותן הוראות, השחקנים עוצרים לרגע ואח"כ חוזרים למפ גרש עם כוחות שמשנים את מהלך המשחק. בדיוק לזה מיועד "פסק הזמן" באתר הבנייה

ששינוי תרבות הבטיחות באתרי הבנייה מתפ חיל ונגמר בהחלטת הקבלן המעוניין לדאוג לבריאות של העובדים ולאתר שלו. לצד עשפ רות אלפי אתרי בנייה בהם ביקרנו, ששמים את הבטיחות בראש, לצערי נתקלנו בלא מעט מקרים של הפקרות העובדים, כאלו שנפ גמרו גם בפציעות קשות ומקרי מוות קשים. י � ביצענו בשיתוף הקרן לע 2022 בשנת פעילויות באתרי בנייה ברחבי 10,104 דוד כ

צילום: באדיבות המוסד לבטיחות ולגיהות

20

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online