מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

חומה בירושלים, שהסתיימה גם היא, במותו , יצחק אהרון הורביץ ז"ל. 55 של פועל כבן מפקחי מינהל הבטיחות שבמשרד העבופ דה נתקלים מדי יום בהפרת בטיחות חמופ רה. לדברי חזי שוורצמן, ראש מנהל הבטיפ חות במשרד העבודה, "המינהל נוקט וינקוט בגישה של חוסר סובלנות ואכיפה בחומרה על-ידי צווי בטיחות, עיצומים כספיים, סגירת אתרי בנייה ומחלקות במפעלים. אנו קוראים לכל המנהלים במשק הישראלי לתת דגש על נושאי בטיחות העובדים בסדר היום של כל חברת בנייה, מפעל או משק חקלאי". נפגעים 50 - מגדלים 100 לכל 100 ממחקר של הלמ"ס עולה כי על כל נפגעים. 50- מגדלים שנבנים יש כ בשל רצף התאונות הקטלניות באתרי הבפ קיימה ועדת העבודה והרווחה 22.3- נייה, ב של הכנסת דיון חירום בנושא, במהלכו אמר יו"ר הוועדה, ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התופ רה): "נראה שבאופן יחסי יש יותר הרוגים בתאונות העבודה מאשר בתאונות הדרכים. חיי אדם הפכו להפקר ולכן חובה עלינו להגפ ביר את הפיקוח, את האכיפה ואת האחריות כדי להציל נפשות". ח"כ אייכלר קרא בין היתר לחייב עובדים בהכשרת הבטיחות, דרש ממשרד העבודה להסדיר בתוך חודש את תקנות הבטיחות בעבודה, ולבחון מפקחים שאינם בהכרח מהנדסים כדי להתגבר על המחסור בפיקוח. לפני כחודש נערך הכנס השנתי של מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד העבודה, במהלכו הכריז שר העבודה, יואב בן צור, כי המשרד "מקדם רפורמה דרמטית שתשנה את התרבות בישראל בבטיחות העופ בדים באתרי בנייה". אין כניסה ללא הכשרה ח"כ לשעבר, אייל בן ראובן, ראש מטה הבפ טיחות בקרן לעידוד ענף הבניה, קורא לתקן תקנה מחייבת שתאסור כניסת עובד לאתר בנייה לפני שעבר הכשרה בנושא בטיחות,

depositphotos : צילום

תוכנית הכוכבים מטרת תוכנית הכוכבים היא לרתום את חברות הבנייה, גדולות וקטנות, לכדי תרבות ארגונית המקדמת את עקרונות הבטיחות והמצוינות של כל חברה. התוכנית מבוצעת על-ידי חברת 'צומת בטיחות' בהובלת מטה הבטיפ חות בענף הבנייה ובשיתוף הקרן לעיפ דוד ופיתוח ענף הבניה, התאחדות בוני הארץ ו'קרן מנוף' של הביטוח הלאומי. חברות בנייה שעוברות את התהליך 1- מקבלות דירוג באמצעות כוכבים (מ- ) לפי רמת מערך ניהול הבטיחות שהן 5 מיישמות. מעין "כוכבי מישלן" - או סוג של תו תקן - של ניהול בטיחות. 150 תוכנית הכוכבים היום כוללת חברות עם 93 חברות בנייה, מתוכן חברות הגיעו לכוכב 43 כוכב ראשון, י � חברות השיגו את הכוכב השל 15 , שני חברות הגיעו לכוכב רביעי ומספר 9 שי, דומה של חברות הגיע לכוכב החמישי.

ולחייב מנופאי לעבור הכשרת במכשיר-הדפ מיה (סימולטור) אחת לשנה, במסגרת תכנית 'הכוכבים' לעידוד הבטיחות בעבודה. הרוגים 10 "מתחילת השנה אנו מונים בתאונות בענף הבנייה. זה הרבה, הרבה יותר מדי! אני קורא למנהלי חברות הבנייה, למפ נהלי הפרויקטים, למנהלי העבודה באתרים: הקפידו על תדריך בוקר לפני תחילת ‰ העבודה. הימנעו מלהטיל על העובדים ביצוע של ‰ עבודות מסוכנות ובאופן כללי נסו לצפות ולפ זהות אירועים המהווים סיכון. כמו-כן, ודאו עם העובדים שהם מביפ נים היטב את המוטל עליהם וכל אחד מהם מצויד ברתמה וקסדה. אנו במטה הבטיחות מקדישים שעות רבות לפיתוח תוכניות חדשות המותאמות לדרוש בשטח – תוכנית לקבלנים קטנים, לקבלני משנה, למנהלי עבודה ולשילוב טכפ נולוגיות בטיחות באתרים. אנו פועלים כל הזמן להרחיב ולהעמיק את תוכנית כוכבי הבטיחות שהוכחה כתוכנית המשמעותית והמשפיעה כיום בענף".

16

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online