מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

צילום: סטודיו כריזמה פיקסל

דה בענף הבנייה, בין היתר באמצעות תוכפ נית הכוכבים, בשיתוף מטה הבטיחות בענף הבנייה, ‘צומת’ ו’קרן מנוף’ של הביטוח הלאומי. מטרת תוכנית הכוכבים היא לרתום את חברות הבנייה, גדולות וקטנות, לכדי תרבות ארגונית המסמלת את טיב ניהול האיכות, מצוינות ובטיחות של כל חברה. ב � ח 150 "תוכנית הכוכבים כוללת היום א � חברות עם כוכב ר 93 רות בנייה, מתוכן חברות 33 חברות עם כוכב שני, ועוד 43 שון, שכבר הגיעו לכוכב שלישי, רביעי וחמישי. זו השתתפות מכובדת של חברות, גדולות וקטנות כאחד, בתוכנית שבאה לשנות את תרבות העבודה באתרי הבנייה. חלק מהחפ ברות הן מופת, דוגמת אלקטרה בניה. אבל

בראיון ראשון למגזין הקרן, מתאר כהן את מפת הדרכים, שלהערכתו תביא להגשמת מטרות הקרן, כהעלאת המודעות לבטיחות בבנייה, צמצום מספר ההרוגים בענף ועיפ דוד עבודה ישראלית. “בכל שבוע כמעט אנו סופרים לפחות הרוג אחד בענף, ועולם כמנהגו נוהג. נראה שאנשים מיד הופכים את הדף ופונים לעיסופ קיהם. זה כואב מאד בעיקר בהתחשב בכך שאין מי ששם לתופעה הזו סוף, שחוקר את האירועים. נמצא שבענף שמייצר הכי הרבה הכנסות למשק, הוא גם הענף שהעובדים בו משלמים הכי הרבה בחייהם”, אומר כהן. הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה משקיעה מיליוני שקלים לטובת מיגור תאונות העבופ

הנרי כהן, המשנה למנכ״ל הקרן לעידוד:

זה לא מתחיל ומסתיים כאן, אלא בעבופ דה משותפת של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, הקרן, והממשלה במשותף וזה לא מה שקורה. כיום, הקרן מממנת את ההכפ שרות בענף הבנייה כולל את הקורסים בנופ ״אנחנו לא יכולים לשאת עוד את האלונקה הזו לבדנו על הגב. אני מצפה מהממשלה כמו שהיא מעניקה מימון ומשענת לעובדי ההייטק, שתנהג באופן דומה עם עובדי ענף הבנייה. אנחנו לא סוג ב'״

13

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online