מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 5

12 הקרן לא יכולה לשאת את קטר המשק לבדה על הגב

החודשיים האחרונים היו בין הקשים שידע ענף הבנייה, במהלכם נהרגו בתאונות בני אדם ועשרות 7 עבודה נפצעו. אם נוסיף לכך את כשלי הענף - כגון הדרת החברות הישראליות מהשוק באמצעות עידוד כניסת חברות זרות, העלייה בחומרי הגלם ועליית הריבית - הרי לנו ענף מקרטע שמתקשה עוד להחזיק בתואר: "קטר המשק". בראיון ראשון, מתאר הנרי כהן, המשנה למנכ"ל הקרן לעידוד, המתעתד להתמנות למנכ"ל החברה הכלכלית, את דרישותיו מהממשלה: להכניס את היד עמוק לכיס ולעודד עבודה תוצרת כחול-לבן רנית נחום-הלוי / מ � , רו"ח במקצועו, מו הנרי כהן חה במספרים. בחודש האחרון הוא לא הפמ סיק לספור, אך הפעם, הוא לא מנה את הכנסות או הוצאות הקרן לעידוד, אלא את עובדי ענף הבנייה ששילמו בחייהם בחומ דשיים האחרונים באתרי הבנייה ברחבי הרוגים ועשרות פצועים! 7 הארץ:

depositphotos : צילום

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online