מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

העובדים מחוסנים, המשפחות רגועות

נה בריאותית, ולשמור על שגרת העבודה בענף. החיסונים שהועברו לפלסטינים הם של חברת מודרנה, הניתנים להפצה באופן קל יחסית לעומת תנאי השינוע הנדרשים לחיסוני פייזר, שבהם נעשה שימוש לישראלים.

"השכנים ברחוב מסתכלים עליי בק ו מחברון, פועל 52 נאה", מספר מוחמד, בן שנה בחברת בנייה 30 בנייה עם ותק של גדולה בישראל. "אחוזי התחלואה אצלנו גבוהים, אבל המשפחה שלי רגועה, למ ו

אשר הוצבו בכל אחד מהמעברים בהם בוצעו החיסונים, במטרה לשמור על כללי הבריאות ולאפשר מערך חיסונים יעיל. ההצלחה נרשמה באופן כמעט מיידי. 110,000- נכון לכתיבת שורות אלו, חוסנו כ עובדים פלסטינים, מכלל ענפי העבודה, ב � עו 60,000 בשתי מנות חיסון, מתוכם כ - דים המועסקים בענף הבניין. "המבצע משקף את מדיניות הקרן לש ו וויון ביחס לעובדים. הקרן מאמינה ופועלת

רות שאני עומד בצ ו פיפות אדירה במ ו חסום. אם הייתי יכול, הייתי שולח את כל המשפחה להתחסן". מבצע חיסוני קו ו רונה לפועלי הבנייה הפלסטינים המועס ו קים בישראל מבוצע

הקרן פועלת לקידום בטיחות, בריאות ורווחה לכלל העובדים, ללא הבדל דת, גזע ומין

8 ב- 10.3.21- המבצע החל ב מעברי גבול ברחבי הארץ ודרש תכנון לוגיסטי מורכב, כדי ליצור

לטובת הענף וקידום מקצו ו עיות, בטיחות, בריאות ורווחת העובדים, ללא הבדל דת, גזע ומין", אומרים בקרן. "זה מבצע חשוב מאוד, כי מדי יום אנחנו מארחים פוע ו לים פלסטינאים, והם עובדים כתף לכתף עם פועלים ישרא ו לים", אמר מנכ"ל משרד הב ו ריאות, פרופ' חזי לוי, והוסיף:

נגישות לכלל העובדים הפלס ו טינאים, בתיאום עם המעסיקים בענף. עוד לפני שניתן החיסון הראשון, התוכנית נתק ו עה בגלל העדר סדרנים, והיה חשש לביטולה בידי משרד הבריאות. מכיוון

החיסונים מבטיחים את שגרת העבודה, ומגינים גם על מי שעובד לצד הפועלים מהרשות

בהצלחה אדירה ובתיקתוק מהיר. מבצע החיסונים מבוצע בשיתוף משרד הבריאות ומגן דוד אדום, המנהל האזרחי, התאח ו דות הקבלנים בוני הארץ, הסתדרות העוב ו דים הכללית, הסתדרות עובדי הבניין והת ו עשיות הנלוות וכמובן הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבנייה בישראל. מטרת המבצע היא להבטיח שהעוב ו דים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל, מרביתם בענף הבנייה, יהיו מוגנים מבחי ו

שבמקרה הזה קופות החולים לא היו בת ו מונה, לא היה מי שיממן את כוח האדם שיארגן את תהליכי החיסון. ללא היסוס הקרן לעידוד מימנה צוותי סדרנים, בעלות של מאות אלפי שקלים,

"חשבנו שיהיה נכון לחסן אותם כדי למנוע ככל הניתן מעבר תחלואה מהרשות. חיסון של כלל הציבור הפלסטינאי הוא עניין של מוסדות הבריאות הפלסטינאים. אנחנו יכו ו לים לסייע בניסיון ובידע".

9

Made with FlippingBook Digital Publishing Software