מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

חיסו ל נ ל י אם גבולות אלף עובדי בניין פלסטינים חוסנו נגד 60- קרוב ל קורונה. המבצע כמעט בוטל בגלל היעדר כוח אדם, אבל הקרן התגייסה והצילה את המצב

חלוקת ציוד מיגון נגד קורונה

מדי חום כ־

1 מסיכות מעל ל

כפפות כ־

אלכוג'ל כ־

2,500 אפודים זוהרים

250

5,000 5,000

freepik צילום:

יחידות

יחידות

מיליון

יחידות

יחידות

8

Made with FlippingBook Digital Publishing Software