מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

הבנייה תעלה, המחירים יירדו התכנית האסטרטגית של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל והתאחדות הקבלנים בוני הארץ להאצת ענף הבניין והתשתית ולהתמודדות עם משבר הדיור

מי, מה, איפה, מתי? הקורונה כמעט מאחורינו, אז אפשר לעשות תוכניות. רשימת אירועים לתקופה הקרובה

2

1

קידום התחדשות עירונית ברשויות המקומיות אלף 100 עם תוספת של דירות, תוך תגמול כספי לרשויות המקומיות בהסכמי גג להתחדשות עירונית

ריכוז גופי הממשל תחת משרד ממשלתי אחד רמ"י, מינהל התיכנון, הרשות להתחדשות עירונית וכו'

יום האישה בהיכל 21.6 מוזמנות. 2,200 . התרבות 18.6/25.6 משתתפים, 10,000- ימי כיף. כ 2 כולל בני משפחה.

כנס שנתי במלון ווסט לגון נתניה, 1.7 בהשתתפות: ועדי עובדים, מזכירי האיגוד המקצועי, עובדי הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, עובדי הסתדרות, נשיאות הקבלנים בוני הארץ, גמלאי הבניין. יום הבטיחות הבינלאומי. פעילות 7.7 באתרי הבנייה, במרחבי ההסתדרות ומעברי הגבול. www.hakeren.co.il/safety-day השתלמויות בטיחות השתלמויותשנתיות להכשרה 3 והעשרה למנהלי עבודה בתחום משתתפים. 60 בטיחות בבית ברל. כ

שקל בשנה 4

3

השוואת השקעות OECD- בתשתיות ל מיליארד 28 תוספת של

הגדלת התחלות בנייה והאצת שיווק קרקעות מדינה פרטיות וציבוריות אלף דירות בשנה 70

רישוי עצמי וסטנדרטיזציה בהתקשרויות חיסול בירוקרטיה 6 קרן הלוואות בערבות מדינה לפרויקטים של מגורים ותשתיות 8 קידום פיתוח תשתיות מגורים 10

וחומרי גלם 5

טיפול במחסור בידיים עובדות

יום עיון במהלך השנה בהשתתפותתאגיד כוח אדם מוזמנים. 100 מנופאים. כ

ותשתיות 7

תיעדוף חברות ישראליות בבנייה

למגורים 9

המרת משרדים

freepik צילום:

לתוכנית עבודה מלאה לחצו כאן ←

7

Made with FlippingBook Digital Publishing Software