מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

" של 2020 במדור זה נספר על העובדים הנבחרים מטקס "העובד המצטיין הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, התאחדות הקבלנים בוני הארץ והקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה. הכירו את העובד המצטיין מחמוד בכר

ה ה מ ע צ ו ט ב י ד ין

"יש בטיחות - יש הכל" מחמוד בכר מחברת רום גבס חיפוי וקירוי מכיר כל עובד ודואג לכל אחד

כל עובד ולתדרך כל אחד בתחילת יום הע ו בודה. הוא מוודא כי כל הכללים, התקנות, ההנחיות וההוראות יובנו עד תומם, וזאת בנועם וללא קשר לסוג העבודה שעתידה להתבצע ולתפקיד: קבלני משנה, עובדי כוח אדם או מסייעים בכל תחום נדרש. מחמוד ניכר ביחסי אנוש מצוינים, התו ו רמים מאוד לאיכות העבודה ולאווירה באתר, והוא מגדיל לעשות ומסייע לעובדים גם מעבר לשעות העבודה, ועל כך מגיעה לו הערכה רבה. יישר כוח!

שנות ותק בענף הבנייה. 30 למחמוד הוא החל את דרכו בתחום כטרקטוריסט וברזלן, המשיך כמנופאי עגורן צריח, בהמ ו שך שימש עוזר מנהל ולבסוף החל לפעול כמנהל עבודה בזכות כישוריו. ניכר כי מחמוד אוהב מאוד את תחום עיסוקו, ותחושתו זו באה לידי ביטוי בכל מעשה ידיו ובהצלחתו. הבטיחות באתר היא נר לרגליו, וכפי שהוא אומר: "יש בטי ו חות – יש הכל". כיום הוא משמש מנהל עבודה באתר רפאלו. ייאמר לזכותו שהוא דואג להכיר

בכר. רואים שהוא אוהב את עבודתו צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

מקפצה לעתיד ? , הקרן מפעילה מיזם של הענקת מלגות לילדים 2008 החל משנת של עובדי הענף. בכל שנה מוענקות מלגות, המסייעות לעובדי הבנייה הזקוקים לכך, עבור הוצאות הקשורות להשכלת ילדיהם, בין אם מדו ו בר בתשלומים לביתהספר היסודי ועד ללימודיםאקדמאייםאו לימו ו מ � , עקב משבר הקורונה, הוגדל תקציב ה 2020 די תעודה. בשנת מלגות. פעמים רבות, השפעת 300 לגות באופן חריג, וחולקו כ המלגות יכולה להיות עצומה עבור העובד ומשפחתו, ובכוחן לאפשר עתיד טוב יותר לילדי העובדים. בקרן מתא ו רים על ביקור מרגש של פועל בחברת בנייה מוכ ו רת, אשר הגיע למשרדי הקרן וסיפר על חייו הק ו שים. הוא אלמן, המגדל לבד ארבעה ילדים. שניים מהם סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, בין היתר הודותלמלגתהלימודיםשקיבלמהקרן. במהלך חודש אוגוסט הקרוב יפורסמו מועד הגשת הבקשות ותנאי הזכאות למלגות לשנת . לפרטים נוספים - בקרו באתר הקרן. 2021 לחצו כאן והשאירו פרטים

ר ל ו ה צ ג י י םש ל מו פר ע סמדות ההמעו צ ב ט ד יין 2021

freepik צילום:

6

Made with FlippingBook Digital Publishing Software