מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

ללחוץ על זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה שימשיך לפקח שאכן מתקיימים כל חוקי העבודה ובמקביל להמשיך להדריך ולהכניס לתוכנית העבודה את מגמת ההד ו רכות וההרצאות כחלק בלתי נפרד של העו ו בד, מנהל העבודה והקבלן (המשנה, הישיר והקבוע). "בנוסף, ליישם את ההחלטה הכי קריטית - חלוקת תפקידים אחראית וצודקת בכל אתרי הבנייה. על האחריות לבטיחות להת ו חלק בין כל בעלי התפקידים באופן ישיר וע ו קיף, וכך יהיה אפשר להפחית ולמגר את כל מה שהוזנח במהלך השנים בענף הבנייה". מיהו אישהשנה בעיניך? סרוגו: "מנהלי העבודה בענף הבנייה הם אנשי השנה שלי. הם סוחבים על כת ו פיהם טונות של אחריות - בריאות העובדים באתר בתקופת הקורונה, לצד אתגרי בטי ו חות בלתי פוסקים, וכל זה בלחץ של לוחות זמנים מאתגרים. מדובר בקבוצה איכותית שעומדת בחזית, וחווה ממש על בשרה את כל האתגרים של ענף הבנייה, ואת המח ו סור החריף בכוח אדם (אשר הוחמר במהלך שנת הקורונה, בעיקר עקב מגבלות על כני ו סת פלסטינים). "למרות כל האתגרים והמגבלות, מנהלי העבודה הצליחו לספק את הסחורה - ירידה בתאונות עבודה והיעדר פגיעה בפעילות בענף. אני מצדיע להם, ומעוניין לסייע לייצר מהפכה במקצוע הזה - לשפר הלימה בין אחריות לסמכות, לפעול להגברת ההיצע של מנהלי עבודה איכותיים ועוד". מויאל: "ראש הממשלה. ברור לי שזו תשובה מעוררת מחלוקת, אבל בשורה הת ו חתונה הוא הציל את המדינה. הייתי בחו"ל בשנה האחרונה, ואנשים לא מבינים מה קורה בעולם. הכל סגור, אין מנהיגות ואנ ו שים מרגישים אבודים. כאן בישראל חזרנו לחיים נורמליים. הכלכלה נפגעה, זה ברור, אבל במסגרת המגבלות עשו כאן את הדב ו רים הנכונים".

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

בטיחות לפני הכל. קורס בטיחות לעובדים ישראלים

מתית את תחום הבטיחות - בטכנולוגיה, בחקיקה, באכיפה וענישה. כל אלה חייבים להתבצע מייד. זה בידי הממשלה, וכבר התקבלו בעבר ההחלטות. כל מה שצריך זה ממשלה שתבצע את החלטותיה". איך אפשר לעודד ישראלים להצטרף לענף? סרוגו: "ראשית, חייבים לשפר את התד ו מית. יש בענף משרות מתגמלות עם הרבה ביטחון סוציאלי, והציבור פשוט לא מספיק מודע לכך. שנית, הטמעת טכנולוגיות מת ו קדמות, כדי לצמצם את התלות במלאכות כפיים שוחקות וקשות, כגון העבודות הרטו ו בות. הקרן הולכת לפעול בשני המישורים הללו, תוך פעילות מקבילה להגדלת ההש ו קעה בהכשרות מקצועיות עבור העובדים שיפנימו את ההזדמנויות המלהיבות הגלו ו מות בענף". מויאל: "יש להביא לידיעת כולם את מס ו לולי הקידום, השכר הגבוה, המלגות, הסיוע בלימודים. כל הכלים קיימים, ורק צריך לעו ו

דד אנשים להגיע. מי שרוצה אופק תעסוק ו תי – זה קיים בענף הבניין". מהו הצעד החשוב ביותר לשיפור מצב הבטיחות בענף? סרוגו: "לייצר תמריץ כלכלי חיובי לשמי ו רה על בטיחות. דרך אחת לקדם זאת היא לייצר מצב בו חברות ביטוח יעניקו הנחות בפרמיה לחברות בנייה שהשלימו את תה ו ליך תוכנית הכוכבים. מטה הבטיחות המ ו שותף של הקרן, ההתאחדות וההסתדרות פועל במרץ כדי להגשים זאת. דרך נוספת לייצר תמריץ כלכלי לבטיחות היא להטמיע הקצב בטיחות ייעודי בתמחור פרויקטים ולהכניס שיקולי בטיחות בתהליכים של מזמיני עבודות בנייה גדולות, ובראשם ממשלת ישראל". מויאל: "ראשית, יש לעמוד ביסודיות וב ו ב � הסעיפים ומזכר הה 12 עקביות על יישום נות מול הממשלה והסתדרות. כל סעיף שם הוא עולם ומלואו. יש לדאוג להגברת האכי ו פה על שעות העבודה והמנוחה, להמשיך

5

Made with FlippingBook Digital Publishing Software