מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

מתמודדים עם הוואקום הממשלתי ראול סרוגו - נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ויצחק מויאל - מ"מ נשיא הקרן, מפרטים מהם תפקידיה של הקרן, מתארים את פעולותיה והישגיה ומסבירים מהי חשיבותה המיוחדת דווקא בתקופה הזאת

ק שה לדמיין איך ענף הבנייה היה נראה ללא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הב ו ניה בישראל. בעידן שבו הממשלה מתק ו שה לקבל החלטות, ובמילא היא לא באמת מבינה את צרכי ענף הבנייה, לפעולות הקרן יש חשיבות מיוחדת. הגברת הבטיחות, הכ ו שרות מקצועיות, הבטחת הפעילות הסדי ו רה גם בעת משבר, דאגה לרווחת העובדים - בכל התחומים האלה פעילות הקרן חסרת תחליף. ראול סרוגו - נשיא הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, ויצחק מויאל - מ"מ נשיא הקרן, התייצבו לשלב השאלה הזהה והשיבו לסדרה של שאלות על פעילות הקרן ומשמעותה. למה בעצם הקרן כל כך נחוצה? סרוגו: "הקרן היא ערוץ התמודדות חסר תחליף עם ואקום ממשלתי וחוסר יכולות בי ו צוע של הרשויות. הממשלה מקבלת החל ו טות בלי להבין את הענף, ובלי להיות מסוג ו לת לדאוג לכך שההחלטות יבוצעו. הוואקום קיים בעיקר בנושא הכשרות מקצועיות וב ו טיחות בעבודה, אך גם במגוון תחומים נו ו ספים - החל מחיסון העובדים הפלסטינים (שלא היה מתאפשר בלי הקרן) וכלה בתו ו כניות תמ״א (כאשר הממשלה לא מצליחה

Charisma Pixel צילום:

צילום: כפיר סיון

ראול סרוגו: " אם ביום מן הימים יישאר רק שקל אחד בקרן, ראוי להוציא אותו על בטיחות"

לאכוף את מדיניותה על הרשויות המקו ו מיות, והקרן יוזמת עתירות שמסייעות להב ו טיח התחדשות עירונית)". יצחק מויאל: "ללא הקרן, אין לעובדי הבניין שום גוף שדואג להם מעבר ליום העבודה עצמו"

מויאל: "הקרן הוקמה במטרה להעניק שירות לכל העובדים בענף. מדובר בעו ו בדים פרטניים, שלא יכולים לקבל פעי ו

3

Made with FlippingBook Digital Publishing Software