מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

שי בירן מנכ"ל

עשייה בלי הפסקה שנה פועלת הקרן לקידום ענף הבנייה והעובדים 30- כבר יותר מ משולחנו של המנכ"ל / שי בירן

שגית רוזנבאום רכזת גביה ומלגות

מאיה מדהלה מנהלת הדרכה

צילום: כפיר סיון

צבי רוט אחראי תחום בטיחות שמעון דבוש הכשרת מנהלי עבודה

חירות למפלגותהשונותתכניתאסטרטגית להאצת קצב הבנייה למגורים והורדת המחירים וכאן תוכלו לצפותבתוצאה. במפגש שבין המקרו למיקרו ניתן למצוא את המבצע לחיסוני קורונה לכל העובדים הפלסטינים המועסקים כדין בישראל. מבצע זה התאפשר בא ו מצעות יוזמה משותפת של ההתאחדות, ההסתד ו רות והקרן, וסייע בשמירת בריאותם של העובדים, ובהבעתתרםלהמשךפעילותסדירהבענף. לאור פרופיל הסיכון הייחודי של הענף, פעילות למען בטיחות תופסת נתח ניכר מהעיסוק היומיומי של הקרן, וזאת בין היתר באמצעות מטה הבטי ו חות הענפי הפועל מתוך הקרן. הקרן החלה השנה בשת"פ אסטרטגי עם המוסד לבטיחות וגהות, לה ו פעלת מערך ניידות בטיחות, אשר נועדו להגיע למאותאתרי בנייהברחבי הארץ. לצד הדרכות בטיחות, הקרן עוסקת באופן אינ ו טנסיבי בפעילויות הכשרה מקצועית. היא עושה זאת במספר ערוצים. ראשית, מנגנון סבסוד הקו ו רסים של הקרן, המאפשר לקבלנים לקבל מימון מעלות ההכשרה. 75% הכשרות עד לתקרה של שנית, הקרן מארגנת באופן ישיר ועקיף קורסים להכשרת מנהלי עבודה. שלישית, הקרן פועלת מול הממשלה להגברת התקצוב של הכשרות מק ו צועיות בענף, ולאחרונה פרסמה קול קורא משו ו תף למימון הכשרות, יחד עם ההתאחדות, שירות התעסוקה ומשרד האוצר. לצד הפעילויות המ ו שקיעות בהווה של ענף, הגיליון נסגר בכתבה על לקידום CONTECH עתיד הענף ובפעילות במיזם יזמות טכנולוגית בענף הבנייה. אני מקווהשתיהנו מקריאתהמגזין, ומזמין אתכם לשלוח לנו כתבות משלכם ורעיונות לפעילויות חד ו שותבקרן.

אני שמח ונרגש להגיש לכם את המהדורה הרא ו שונה של מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה על ידי התאחדות 1990 בישראל. הקרן נוסדה ב הקבלנים והבונים (כיום התאחדות הקבלנים בוני הארץ) והסתדרות עובדי הבניין והעץ (כיום הסתד ו רותעובדי הבניין והתעשיותהנלוות), ומאז היאפוע ו לת במגוון גדול של חזיתות וערוצים למען ענף הב ו ניין והתשתיות. המהדורה שלפניכם כוללת מבחר כתבות על העשייה הענפה של הקרן. החל מסוגיות מאקרו – כגון תכנית מדיניות להאצת ענף הבנייה ומבצע חיסוני קורונה לכלל העובדים הפלסטינים המועס ו קים כדין בישראל – וכלה בסוגיות הנוגעות בעובד הבודד שבאתר הבנייה – כגון חלוקת מלגות לילדי עובדים. הכתבה הראשונה בגיליון – ראיון חגיגי של נשיא הקרן (ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ) ומ"מ נשיא הקרן (יצחק מויאל, יו"ר הסתד ו רות עובדי הבניין והתעשיותהנלוות) – מגלמת בתו ו כה את המעמד הייחודי של הקרן, כארגון שהוקם מתוקף הסכם העבודה הקיבוצי, המהווה נווה מדבר של דיאלוג ושיתוף פעולה בין נציגי עובדים ונציגי מעסיקיםבענף. בהמשך המהדורה תוכלו למצוא את סיפורו של ו � הזוכים בטקס פרס הע 16 מחמוד בכר, אחד מ - בד המצטיין הענפי ולהגיש מועמדות לפרס לשנת . 2021 שני מנגנונים נוספים שבאמצעותם הקרן מסייעת לעובדים הם מערך ההשתלמויות המק ו צועיות, המאפשר שילוב של למידה והנאה, ומיזם המלגות לילדי עובדים, המהווה מנגנון ענפי חשוב בסיוע לעובדי הענף לקדםהשכלה לילדיהם. במקביל, הקרן וההתאחדות הגישו לקראת הב ו

גיורא ואלה פיתוח עסקי וקשרי ממשל

נירית ויטמן מנהלת רכש ותפעול

מאיה וסרמן מחקר וכלכלה

שלום אליהו מנהל כספים

תמר גרינשפן הכשרת מנהלי עבודה

ענבל שמעוני מזכירות

רוצים לדעת כל מה שמתרחש בעולם הבנייה הישראלי? הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו וקבלו עידכונים ישירות למייל! אני מעוניין!

2

Made with FlippingBook Digital Publishing Software