מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

מגייסים, מכשירים וקולטים בעבודה איך מתמודדים עם המחסור בעובדים בענף הבנייה? תוכנית משותפת של הקרן לעידוד, התאחדות הקבלנים, משרד האוצר ושירות התעסוקה להכשרת עובדים במימון המדינה

16,000 מענק למעסיק שיכול להגיע עד

שקל

ר פ ד ר יו סו פו ם ני 40 תשדירים מח ו ש ע י ר פ כ ה ת

בענף הבניין קיים מחסור משמעותי ומת ו משך בעובדים מקצועיים, במגוון מקצועות ותפקידים - החל מעובדי כפיים כגון עובדי עבודות גמר, רצפים ומתקיני קירות גבס, דרך עובדים מקצועיים כגון חשמלאי בניין, רתכים ומתקיני מערכות מיזוג אוויר, עבור במפעילי ציוד מכני כגון מנופאים, מפעילי צמ"ה ומפעילי מכונות קידוח ועד למנהלים

ומפקחים כגון עוזרי בטיחות, מנהלי עבודה ועוד. על אף השכר הגבוה יחסית ואפיקי הקי ו דום האטרקטיביים מצד אחד, והשיפור בפיריון עבור המעסיקים מצד שני, הגורמים בענף לא מצליחים להתמודד עם המחסור שיוצר כשל שוק. הסיבות לכך רבות, ובהן ניתן למנות: חוסר הכדאיות של הקבלן הבודד להשקיע בהכשרת עובדים, משום שענף הבנייה מת ו בסס על קבלנות משנה בהתקשרות לפי פרויקט. קבלני הביצוע הגדו ו לים לא מעסיקים בעצמם את העו ו בדים באתרי הבנייה, וקבלני המשנה מתקשים לצפות את צרכי כוח האדם ולהתחייב לאופק תעסוקתי. תנאי עבודה פיזיים קשים ושחיקה מוגברת – סיכון הבטיחות בעבודה בא ו תרי הבנייה וסביבת העבודה הפיזית המאתגרת, מגבירים את סכנת העזיבה ויוצרים קשיי תדמית לעבודה בענף. עקב כשלי שוק בתחום גיוס עובדים והכשרתם, ענף הבנייה לא מצליח לה ו תמודד עם המחסור. כתוצאה מכך נוצ ו רת פגיעה בענף וביעדי הבנייה הלאומיים. כשל השוק, שלא מאפשר להתמודד עם המחסור בעובדים, פוגע גם בהתמודדות הלאומית עם משבר האבטלה.

8 , ימים 5 פעמים ביום ברשת ב' וג'

3.15 מיליון מאזינים

60 עד 30 בגיל TGI (לפי נתוני )2020 לשנת

100 שיחות טלפון יזומות של עובדי הקרן לקבלנים גדולים שיחות טלפון

18

מודעה שפורסמה בעיתונות

Made with FlippingBook Digital Publishing Software