מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

הבטיחות בדרך אליכם ניידות להכשרת בטיחות, שמופעלות על ידי הקרן,

מ ניידות בטיחות מאובזרות 5 ערך של עובר בין אתרי בנייה להכשרת עובדים בתחום הבטיחות. עקב הקושי לשחרר עוב ו דים ליום שלם, ניתן להזמין ניידת לאתר הב ו דקות. 30 נייה ולקיים הדרכה קצרה של כ פועליםסינים? רומנים? אין בעיה. הניידתמו ו נגשתבמגוון שפותלעובדים זרים. הקרן לעידוד ופיתוח הבנייה ממשיכה להגדיל את ההשקעה בבטיחות ובהדרכות בטיחות. מערך הניידות מורכב מניידות של המוסד לבטיחות וגיהות ומניידת בבעלות חברת ה.ק.ב לשירותים בענף הבניה. הקרן מנהלת את המערך ודואגת לשיבוץ הניידות בהתאם לביקוש שעולה מהשטח, במטרה לייעל את פעילות הניידות ולהגדיל את היקף ההכשרות. ניידות ההדרכה מחולקות בין אזור המרכז וירושלים, הדרום (אחת מהן בעיקר במגזר החקלאי) ובצפון. הניידותמשרתות את אתרי הבנייה על פי הזמנות המועברות ישירות אל המוסד לבטיחות. כל ניידת מצויידת במערכת למידה אינ ו טראקטיבית מתקדמת, המאפשרת לעובד הדרכה אישית מול מחשב בשפה המובנת לו. במהלך ההדרכה מוצגות שאלות לבחינת הבנת החומר. פרטי העובד והישגיו נשמרים ומאפשרים מעקב אחר התקדמותו בהדר ו כותעתידיות. בתום ההדרכה נרשמים שמות המודרכים בפנקס ההדרכה באתר הבנייה, וכך מנהל העבודה יכול להציג קיום הדרכות בטיחות מציעות הדרכות באמצעים מתקדמים באתרי הבנייה

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

הניידות מגיעות לאתרי העבודה

הדרכה אישית באמצעים מתקדמים

כאשר הוא נדרש. בכל אחד מסבבי ההדרכה בניידת ניתן ר � עובדים, כאשר משך ההד 9 להדריך דקות, בהתאם למסלול 45 ל- 20 כה נע בין ההדרכה. ר � מסלולים להד 4 לעובדי הבניין מוצעים

כת בטיחות, החל ממסלול בסיסי ועד מסלו ו ו � שיעורים בנ 15 לים מתקדמים. בכל מסלול שאיםשונים. בחודשים ינואר ומרץ השנה (בפברואר הדרכות באתרי 32 הניידת הושבתה) בוצעו עובדים. 1,321 בנייה והודרכו

14

zvir@hlb.org.il להזמנה ותיאום הגעה של ניידת לאתר שלכם

Made with FlippingBook Digital Publishing Software