מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

צילום: באדיבות הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל

תוכנית ייעודית מקצועית ומעמיקה

התוכנית לעובדים הפלסטינים זהה בתכניה לזו של הישראלים. ההדרכה בערבית מתאימה לאוכלוסיית היעד

הדרכות מעין אלו. "המטרה היא ליצור מצב שבו הכשרות בטיחות איכותיות הופכות להיות הסטנדרט בענף ומגיעות לכל עובד, כשהמעסיקים מבינים את הערך שבהן ומשתפים פעו ו לה״, מסבירים בקרן. יש לזכור, ללא רגולציה מחייבת ותקציב קשה יהיה להניע קבלנים לשלוח את העו ו בדים להכשרה. הקבלנים מחויבים ללוחות זמנים תובעניים, והפסד של אפילו יום

הסיכון הנפוצים שבהם נתקלים העובדים באתרי הבנייה. ההדרכה הייעודית בערבית תור ו מת להצלחה: התוכן עובר בצורה טובה לאוכלוסיית היעד ונוצר אמון שמאפשר להסביר את חשיבות ההקפדה על כללי הבטיחות. הקשר הבין אישי הישיר מול הק ו בלנים מוכיח את עצמו. קבלנים שהגיעו לבקר את עובדיהם יצרו קשרים עם קבל ו נים נוספים. כל משתתף קיבל בסיום הסדנה אישור הדרכת עבודה בגובה, תעודת סיום הכש ו רה - כרטיס מגנטי מטעם הקרן לעידוד ופי ו תוח ענף הבניה בישראל, התאחדות הק ו בלנים בוני הארץ, הסתדרות עובדי הבניין והתעשיות הנלוות, מטה הבטיחות בענף הבנייה ומכללת אלעולא, עם תמונתו ותא ו ריך ההשתתפות בסדנה. העובדים זכו גם לשי איכותי מטעם ההסתדרות.

עבודה עלול ליצור עיכובים. האיכות הגבוהה של ההכשרה באה עם תג מחיר - עלות גבוהה לסדנה, לצד תש ו לום השכר בגין יום העבודה והפסד ההכנסה עבור אותו היום. ללא סיוע ורוח גבית מצד המדינה, בדמות רגולציה שתתמוך במהלך (חובת ביצוע הכשרות ופיקוח על הביצוע) ותקציב ממשלתי, ההכשרות האיכותיות, ואיתן החזון של עבודה בטוחה יותר ופחות תאונות עבודה, עלולים להיגנז. אפליה? לא פה התוכנית המועברת לעובדים הפלסטי ו נים הינה עשירה וזהה בתכניה לזו של העו ו בדים הישראלים, במסגרת הפיילוט הנוסף שביצעה הקרן לעידוד באמצעות מכללת "לבטח". תוכנית ההכשרה מקצועית ומעמיקה, ומותאמת במיוחד לענף הבניין ולמצבי

12

Made with FlippingBook Digital Publishing Software