מגזין הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל | גיליון 1

פיילוט פורץ דרך להכשרת בטיחות מעשית לעובדים פלסטינים במתקן בבית צפאפא. גם העובדים הישראלים עברו הכשרה דומה. האם הסדנה תהפוך למחייבת? פועלים למען בטיחות הפועלים freepik איור:

ז והי כרונולוגיה ידועה מראש: פועלי בניין פלסטינים חסרי ידע והכשרה עו ו בדים למחייתם, עד לתאונה שגוזלת מהם את כושר העבודה. הם נפגעים ומאבדים את היכולת לפרנס את משפחתם. החידוש: יוזמה של התאחדות הקבלנים בוני הארץ והסתדרות עובדי הבניין והתע ו שיות הנלוות, בביצוע ובמימון הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, לקיים פיילוט של הכשרת בטיחות מעשית בסיסית, המיועדת לעובדים פלסטינים, במתקן שהותאם במיוחד בבית צפאפא. הפועלים הובאו, בהסכמת המעבידים הקבלנים, ליום שלם שהוקדש לבטיחות בעבודה, באמצעות הדרכה, הדגמה והתנסות מע ו

חדות הקבלנים וההסתדרות. ההדרכות בוצעו באמצעות מכללת עלאולא הוותיקה מסחנין, המתמחה בבטיחות בענף הבניין, ובניהול מקצועי של מטה הבטיחות המשו ו תף של הקרן, ההתאחדות וההסתדרות. חשופים לתאונות ״העובדים הפלסטינים חשופים במיוחד לתאונות עבודה, אבל אינם מקבלים אף הכשרה, מקצועית או אחרת", נמסר מה ו קרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל. "המדינה לא משקיעה תקציב בהכשרות, במיוחד של עובדים פלסטינים, שמקב ו לים רישיון ללא שום מיון מקצועי. יש לקדם את הסדנה כאקט מחייב לכל עובד פלס ו

שית בפעולות בסיסיות בסביבה המדמה אתר בנייה. הפיילוט נמשך שלושה חוד ו ד � ובחו 2020 שים (בחודשים יולי-אוגוסט 1,019 .) 2021 וינואר 2020 שים דצמבר מעסיקים 30 פועלים, המועסקים אצל יום, 22 שונים, עברו את ההכשרה במהלך והכל ביוזמה וביצוע משותפים של הקרן לעידוד ופיתוח ענף הבניה בישראל, התא ו ההכשרה הראשונה מסוגה משכה מבקרים רבים ונציגים ממגוון משרדי ממשלה לאתר בבית צפאפא

10

Made with FlippingBook Digital Publishing Software