השביל שלנו | צעד ירוק

ְִַהשביל שלנו

אקטיביזם ≠ אני שומר סביבה

ˇ ∑ מערך

∫ רציונאל

מצב הסביבה המקיפה אותנו קשור באופן ישיר ישנה חשיבות Æ הקהילה והרשות אליה ¨ ליחס הפרט לשיתוף הקהילה והרשות בפעולות הנדרשות ובאלו Æ שכבר נעשו לצורך שמירה והטבה עם הסביבה ∫ דרך הפעולה בהשפעה שלנו על הסביבה ועל במערך נתמקד Æ הקהילה שסביבנו נתמקד בחשיבות של חשיפת הפעולות שאנו עושים בסביבה מטרתנו היא להעצים את הילדים ולהעניק Æ לקהילה שסביבנו להם את התחושה שיש להם שותפים לדרך וכי הם בעלי יכולת Æ לשנות וליצור תהליך מתמשך ועמוק בסביבה בה אנו חיים במהלך הטיול בשביל נחפש הזדמנויות לפרויקטים של הגן למען הסביבה שיש להם נראות ושיוכלו להוות פרויקט Æ¢ השביל שלנו ¢ שיקדם הגן למען הסביבה סיכום למערך

∫ מטרות

איתור פרויקטים אפשריים ברחבי השביל וביצוע Ʊ פרויקט נבחר Æ העצמת תחושת האחריות הקהילתית על הסביבה Æ≤ Æ העצמת תחושת השליחות והרצון להשפיע ולשנות Æ≥ ∫ מושגים

∫ כגון Æ קבוצה של בני אדם בעלי עניינים משותפים ≠ קהילה Æ מקצועית ועוד Ø קבוצה חברתית Ø תחומי עניין Ø אזור מגורים

š¥¡®

ְִַהשביל

39

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker