קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

איך למעשה אנחנו מחויבים לפתרון הדיור המותאם ביותר?

של צוות המומחים 1 על 1 ייעוץ וליווי מריה כץ וצוות המומחים, אנשי מקצוע בעלי ניסיון רב העומדים מאחורי שעות ייעוץ רבות וליווי למשפחות המטפלות באדם המבוגר וגמלאים המבקשים לשפר את איכות חייהם בסביבת סקרים במערכי 13,000 דיור מותאם. ערכנו עד עכשיו מעל תצפיות 127 , דיור סיעודי, תומך, תשושי נפש ודיור מוגן התאמה 100%- אמות מידה לאיכות השירות ל 247 , בשטח אישית בבחירת בית אבות ודיור מוגן. שיטת מרכז גולד פקטור לזקנה שלמה בדיור מותאם צוות המומחים שלנו עבר הכשרה מקצועית מקיפה לפי שיטת האפיון פסיכו – סוציאלי אותה בנתה מריה כץ, שיטת א׳ אחדות - ת׳ תבונה. הצוות מתמקצע באופן קבוע בעולמות הזקנה, מערכי הדיור, מדדי האיכות, זכויות, רגולציה ותקינה.

4

Made with FlippingBook Annual report maker