קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

1 ייעוץ וליווי של צוות 1 על המומחים

שיטת ייעוץ של גולד פקטור מא׳-ת׳

דירוג גולד פקטור לבתי אבות הטובים בישראל

טכנולוגיה בחיבור אישי

זקנה שלמה

3

Made with FlippingBook Annual report maker