קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

היבט התייחסות אישית לדייר נבדק על פי אמות יחס אישי - מידה של היכרות עמוקה עם צרכיו, העדפותיו והרגליו האישיים. הביטויים של היחס האישי נשענים על ראיית הדייר כאדם שלם מתוך מכלול מרכיביו ולא על בסיס מטופל או דייר בלבד. התמורה המבטאת את הערך בהתאם תמורה למחיר - לקבלת תועלת המשקפת שביעות רצונו של הלקוח מכלל השירותים הניתנים במקום. פסיליטיס וסטנדרטים מלונאיים הינם בעלי רמה מלונאית - משמעות לאיכות חייו של הדייר מהיבטים של התאמת סביבה לאופיו האישי והרגליו וביניהם, מרחבים אישיים לזמן איכות, שירותי הסעדה מהיבט הן קולנרי והן חוויתי היוצרים אווירה המעודדת איכות חיים בזקנה. רווחה אישית הינה חלק בלתי נפרד מאיכות רווחה ופנאי - חיים. סביבה בעלת גירויים חיוניים, בעלת אינטרס משותף, יצירת קשרים בין אישיים, עידוד יצרנות ומשמעות בעשייה כל אלו הינם הכרחיים לרווחתו של אדם מבוגר. חוויתו של הלקוח בדיור המעניק שירותים טיפול רב מקצועי - רב מקצועיים נצבעת מתהליכים המבוססים על מערכת היחסים המשולשת של דייר – צוות מטפל – משפחה. בציר יחסים אלו נמדד האיזון בין שמירת רצונו החופשי של הדייר, לבין נהלים מוסדיים. עמידתו של הבית בסטנדרט מביאה לחשיפתו בפלטפורמה הצרכנית בה מוצג מידע ייחודי, מהימן וממוקד החושף את קולו של הצרכן עצמו ומוביל לקוחות פוטנציאלים לבהירות בעת צמתי החלטה על חלופות ראויות לפתרונות טיפול באדם מבוגר.

25

Made with FlippingBook Annual report maker