קטלוג השירותים גולד פקטור, 2024

. הצטרפות לדירוג סטנדרט גולד פקטור 7 למערכי דיור גולד פקטור הינו הסטנדרט הראשון מסוגו המעריך את רמת איכות החיים בדיור לגיל השלישי. סטנדרט הנשען על אמות מידה של מילוי צרכים בכללותם. מהרמה הבסיסית של מימוש הצרכים הפיזיים לרמה הגבוהה ביותר של מימוש הצרכים לזקנה שלמה. על בסיס שילוב עבודתנו בשטח, חוות דעת וסיקור מעמיק של דיירים ובני משפחותיהם. עמידתו של בית בסטנדרט מביאה לחשיפתו בפלטפורמה הצרכנית בה מוצג מידע ייחודי, מהימן וממוקד החושף את קולו של הצרכן עצמו ומוביל לקוחות פוטנציאלים לבהירות בעת צמתי ההחלטה על חלופות ראויות לפתרונות טיפול באדם מבוגר. הדירוג של גולד פקטור מבוסס על מתודולוגיה בשילוב טכנולוגיה המובילים לסטנדרט הצרכני הראשון בתחום. הדירוג מתבסס של בני משפחה ודיירים 70%- על סקירה של לא פחות מ המקבלים שירות בבית האבות. כל שנה אנו סוקרים עשרות רבות של בתי אבות ברחבי הארץ, מנתחים אלפי סקרים של בני משפחה ודיירים, מקיימים מאות שיחות יזומות עם דיירים בבתי האבות ודיורים מוגנים ומבקשים לדעת את חוות דעתם על השירות ואיכות חייהם במקום. לכל המידע המתקבל מהשטח פיתחנו טכנולוגיה המדרגת חוויית שירות במקום. שיטת הדירוג מתייחסת לאנליזה בשישה מימדים: הצורך הבסיסי של האדם להרגיש מוגן ולתת אמון ובטחון - אמון בסביבתו הקרובה, במיוחד במקרים שאותו האדם תלוי בסביבה זו. אמון וביטחון בא לידי ביטוי בנגישות, בטיחות, שמירה על מרחב האישי, מדיניות שירות וקשרי לקוחות, סדר וארגון פנימי.

24

Made with FlippingBook Annual report maker