אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

ELECTRA AI INVERTER

AI

מדף פיזור אוויר מחורר למשבי רוח מלטפים

מקרים ותגובות

הפעלת האפליקציה SIRI עם

SELF-CLEAN לאחר כיבוי המזגן הטמפרטורה מעלות 56- תעלה ל ותעביר את המזגן תהליך של חיטוי ועיקור שירחיק חיידקים וישפר את איכות האוויר בחלל הממוזג

מזגן בתקינה אירופאית

ULTRA BOOST קירור החלל הממוזג בלחיצה כפתור אחת תוריד את 6.3- הטמפרטורה ב מעלות צלסיוס בתוך דקות 10

חימום בהבזק חימום החלל הממוזג

בלחיצה כפתור אחת תעלה את

10.4- הטמפרטורה ב מעלות צלסיוס בתוך דקות 10

6

Made with FlippingBook Online newsletter creator