אלקטרה | קולקציית פתרונות מיזוג, 2024

המזגן היחיד בישראל הפועל באמצעות AI בינה מלאכותית המזגן היחיד בישראל הלומד ללא הפסקה את הסביבה הממוזגת המזהה באופן יזום משתנים בסביבה אחת AI- באמצעות אלגוריתם ה שניות: לומד את הסביבה הממוזגת, את ההרגלים וההעדפת של 30- ל המשתמשים במזגן, מסתגל לגורמים אובייקטיביים משתנים בסביבה, לומד להגיב באופן עצמי לאלמנטים בעלי פוטנציאל לשינוי הטמפרטורה, ומתאים את מצב הפעולה באופן אופטימלי בתהליך אינסופי, ובכך מאפשר להשיג: 1 . נוספים על פני מזגן אינוורטר 20% חיסכון כספי (חיסכון באנרגיה)- של .on/off אל מול מזגני 70% רגיל ושל 2 . נוחות ייחודית בחלל הממוזג- ללא תנודות פתאומיות בטמפרטורה.

פרטים נוספים בעמוד הבא

7

Made with FlippingBook Online newsletter creator