אלקטרה | DAIKIN

VRV HEAT PUMP - RXYSQ 8/10/12 TY1 (6 TY3) מערכת מיני

לתכנון אדריכלי המתבסס על התקנת המעבה במסתורי כביסה דירתיים, המעבים הינם בגודל פיסי המאפשר התקנה במסתור הכביסה במעבה בודד BTU/h 114,000 מגוון התפוקות מאפשר פתרונות מגוונים עד מגוון המאיידים נותן פתרון לכל בעיה אדריכלית, נוחות ושליטה בכל חלל ממוזג

הספק נצרך בתנאים נומימאליים

חיבורי צנרת

הגנה נדרשת בלוח חשמל

רמת רעש

* מידות גובה רוחב עומק

ספיקת אוויר

מס׳ יחידות פנים

מקדם יעילות

אינדקס מקסימלי

אינדקס מינימלי

מס׳ אינדקס

Mini VRV/S

מקדם יעילות ETA%

תפוקת חימום מקסימלית

משקל

תפוקת קירור

)קרור/ חימום(

גז

נוזל

חימום

קרור

A

(Inch) (Inch)

dBA

Kg mm

CFM

Max

ESEER

חימום

קרור

kw kw kw

Btu/h

kw

Btu/h

130%

50%

HP Index

1345 900 320 3,741 12 6.73 174.1 268.3 3.97 45.6 15.5 18.1 61,800 18 52,900 182 70 1430 940 320 4,942 17 6.72 165.8 247.3 5.2 6.12 22.4 25 85,300 22.4 76,450 260 100 200 8 140 6

3x16

54 105

3/4" 3/8"

3x25

55 145

3x25 7/8" 3/8" 55 165 1615 940 460 3x32 11/8" 1/2" 57 170

6,423 21

6.41 162.4 247.4 6.6 8.24 28 31.5 10,750 28 95,500 325 125 250 10

6,423 26 8.18 169.6 256.5 8.19 10.2 33.5 37.5 127,950 33.5 114,300 390 150 300 12

V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל | .’ מ 40 מ'/מאייד עליון 50 . הפרש גבהים מעבה עליון XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | לא ניתן לשלב מעבים במעגל קירור אחד 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

for the air we live in

9

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker