אלקטרה | DAIKIN

מהדורה דיגיטלית

for the air we live in

catalog 2024

קצת עלינו

אלקטרה היבואנית הבלעדית

- מותג המזגנים המוביל בעולם DAIKIN , חברת מיזוג האוויר היפנית, DAIKIN הינה חברת מיזוג האוויר הגדולה 5 והמובילה בעולם, הפרושה על פני יבשות ועוסקת בתחום זה בלבד ומכאן מקור כוחה ועוצמתה.

שמירה מתמשכת על איכות הסביבה מפתחת DAIKIN כחברה ירוקה, קררים לתעשייה כמו גם טכנולוגיות חדישות המביאות לחיסכון אנרגטי ולהקטנת זיהום האוויר.

אלקטרה הנה היבואנית הרשמית בישראל. DAIKIN והבלעדית של פועלת תחת קבוצת אלקטרה המעניקה לה חוסן פיננסי ניכר ויכולת ללוות פרויקטים בכל סדר גודל.

בקרה קפדנית ותקני בטיחות מחמירים

פרטי יצירת קשר 1-800-222222 : טלפון .daikin@ecp.co.il דוא"ל:

עומדים בתקני DAIKIN כל מוצרי האיכות והבטיחות הבינלאומיים המחמירים ביותר ועל כן נהנים מעמידות ואמינות גבוהים ביותר לאורך עשרות שנים.

2

כל פתרונות המיזוג במקום אחד עוסקת בפיתוח וייצור DAIKIN של מגוון רחב של פתרונות מיזוג אוויר מתקדמים עד ליחידות קירור טון. 3,000 צנטריפוגליות של היא זו שהמציאה את DAIKIN . VRV טכנלוגיית ה -

ErP 2021 COMPLIANT

Already fully compliant

:VRV- שיא הטכנולוגיה ב HP ,HR ,WATER SOURCE VRV VRT / CONTINUOUS HEATING (מעבה קוביה זריקת אוויר אנכית, VRV תצורה של מעבה מיני זריקת, אווירת אופקית, מעבה מפוצל להתקנה פנימית, מעבה מקורר מים)

יעילות אנרגטית פורצת דרך למוצרי החברה מוניטין רב-שנים על היותם בעלי יעילות אנרגטית מרשימה במיוחד המאפשרת בהוצאות 30% חיסכון של עד החשמל ולהקטנת זיהום האוויר.

3

תוכן עניינים

מעבים: HEAT PUMP מעבים HEAT RECOVERY מעבים HEAT PUMP VRV מעבים מיני - מעבים מקוררי מים SB.RKXYQ-T - HEAT PUMP VRV מעבה מפוצל HYDROBOX יחידת חימום מים

4-5 ................................................................................................................................................ 6-8 ....................................................................................................................................... 9 ................................................................................................................................ 10-11 ............................................................................................................................................... 12 .................................................................................................. 13 ................................................................................................................................

מאיידים: יחידה אופקית נמוכה נסתרת - לזריקה ישירה יחידה אופקית נסתרת (ללחץ בינוני / גבוה) יחידה אנכית נסתרת / עם כיסוי דקורטיבי / יחידה אופקית נסתרת (לחץ גבוה. אוויר צח) קסטות / אופקית גלויה יחידות עיליות (עם / בלי שסתום התפשטות חיצוני) VRV ) בייצור מקומי למערכות AHU( ערכה לחיבור בין יחידות טיפול אוויר בקרים מערכות פיקוד מרכזיות מפצלים תכונות עיקריות 5 14 .................................................................................................. 14 ....................................................................................................... 15 ..................... 16-17 ...................................................................................................................................... 18 ........................................................................................ 19 ................................................ 20 ........................................................................................................................................................................ 21 .................................................................................................................................... 22 ..................................................................................................................................................................... 23 ...............................................................................................................................................

2

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

11

3

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

מעבים

מעבים

RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של

מודולים בודדים

RXYQ 8-54U

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

שילוב

1 +12

1 +12

8+1

10+12

-

-

-

-

-

-

-

22.3

20.9

19.2

1 .

1

1 .2

12.8

11.

9.

8

.

TR

11 ,300 13 , 00 1 3, 00 1 0, 00 191,100 209,800 230,000 2 0,800 2 ,800

9 , 00

, 00

Btu\h

תפוקת קירור

8.

3.

.

1.

0

0

33.5

28

22.

kw

8 ,300 10 , 00 128,000 1 3, 00 1 0, 00 191,100 21 ,000 23 , 00 2 ,900 281, 00 298, 00

Btu\h

תפוקת חימום

8 .

82.

9

3

0

3 .

31.

25

kw

1 , 80

1 ,380

1 ,8 0

12, 90

9,200

8,8 0

9,1 0

,8 0

, 20

,1 0

, 10

cfm

ספיקה

3

1

1

8

8

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

22

20

18.2

1 .3

18.

1 .

13

11

8.98

.29

.21

)KW קרור (

21.9

20.3

18.3

1 .

1

1 .

12.8

11.2

9.1

.38

5.5

)KW חימום (

2 .8

2 .2

2 9.9

2 .

233.

238.3

23 .

2 0.

2 .8

2 .

302.

קרור

ETA -% מקדם יעילות

1 .1

1 .

1 .1

1 1.2

1 .

1 3.1

1 .8

1 .

1 1.

1 8.2

1 .9

חימום

מקדם יעילות

. \ .2

. \ .2

.8\ .3

.9\ .

.9\

.0\ .2

.0\

.3\

.3 \ .1

.8 \ .3

SEER \ SCOP . \ .3

זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל

קרור\חימום )A)

.8\ .2 10.1\10.2 12. \12. 1 .8\1 . 1 . \18 20\20.8 2 \2 .9 22.8\22.9 2 .8\2 .2 2 .1\28.1 30.1\30.

ממסר פחת לכל + יש להתקין מנתק חצי אוטומט מעבה ע"פ השילובים

3x 0A

3x 0A

3x32A

3x25A

3x20A

A

00

0

00

0

00

0

00

3 0

300

2 0

200

מס’ אינדקס

2 0

225

200

1

1 0

12

100

50% אינדקס מינימלי

3 0

325

300

2

0

8

20

390

325

2 0

130% אינדקס מקסימלי

910

8

80

1

3

39

3

30

2

21

1

Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

0

52

2

1

3

2

12

93

אורך

12 +93

93+93

מידות )cm)

1 8

גובה

1 8

.

עומק

.

קטרי צנרת (יניקה/נוזל)

/8”+1 1/8”

1/2”+1 1/8”

3/8”+3/ ” 3/8”+ /8”

Inch

3/ ”+1 3/8”

/8”+1 1/8” /8”+1 3/8”

308

308

2

2

198

198

198

2 +198

2 +198

2 +198

198+198

Kg

משקל

מ’ - 90 מ’. הפרש גבהים מעבה/מאייד עד 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת - ניתן לשלב גם באופן אחר למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating ( קיים גם דגם | V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל | . להתייעץ במשרד 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB באותו מעגל קירור. התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

ErP 2021 COMPLIANT

Already fully compliant

RXYQU:8-12 דגמים

RXYQU:14-20 דגמים

ErP 2021 COMPLIANT

4

Already fully compliant www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

דגמים

דגמים

מעבים

RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת מעבים RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של

RXYQ 8-54U

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

30

18+18 +18

18+18 +1

18+1 +1

1 +1 +1

1 +1 +1

1 +1 +12

1 +1 +10

18+12 +12

18+12 +8

20+1

18+1

1 +1

18+12

שילוב

2.

1.2

39.8

38.

3

35.3

33.

31.8

30.1

28.

2

2 .

23.

TR

9 , 00 11,800

, 00

0, 00

28 ,900 30 ,100 32 ,100 3 , 00 3 1, 00 382,100 02, 00 23,100 3, 00

Btu\h

תפוקת קירור

1 0

1

1 0

13

130

12

118

112

10

101

9

90

83.

kw

3,200

9 , 00 11,800 32,300 2, 00

0,900

319,000 3 1,200 3 1, 00 38 , 00 09, 00 2 , 00 0, 00

Btu\h

תפוקת חימום

1 8

1 2

1

1 0

1

138

132

12

120

113

10

100

93.

kw

cfm 1 ,3 0 18,320 18,010 18,3 0 21,080 21, 0 2 , 90 2 ,8 0 2 ,180 2 , 80 2 ,1 0 2 ,8 0 2 , 0

ספיקה

9

8

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 ETA -% מקדם יעילות

.1 2.

0.

39

3

35

33.3

31

31

31.

2 .

2

23.

)KW קרור (

3.2

1.

0 38.

3 .8

3 .

33

30.9

29.9

29.8

2 .2

2 .

23.5

)KW חימום (

2 .1

2 3.

2 2.8

2 1.

2 .9

2 .9

2 1.2

2 3.

2 2.

2 0.8

253.3

2 1.

2 .8

קרור

1 9.

1 .2

1 .2

1 2.8

1 2.1

1 .

1 .

1 0.1

1 .

1 2.

1 .2

1 3.1

1 9.8

חימום

. \ .3

. \ .3

. \ .2

. \ .1

. \ .1

. \ .2

. \ .2

. \ .3

.9\ .3

.3\ .1

. \ .2

. \ .2

מקדם יעילות SEER \ SCOP . \ .3

קרור\חימום )A)

זרם עבודה נומינלי

0\ 2.

. \ 9.

2.8\ .8\ .8

9.1\ 1.

.2\ 8.

2.8\ 3. .3\ .2

32.8\33. 3 .8\3 3 .8\38.8 2.9\ .9 \ .3

הגנה נדרשת לוח חשמל

ממסר פחת לכל מעבה ע"פ השילובים + יש להתקין מנתק חצי אוטומט

A

1,3 0

1,300

1,2 0

1,200

1,1 0

1,100

1,0 0

1,000

9 0

900

8 0

800

0

מס’ אינדקס

0

2

00

0

525

00

0

2

00

3

50% אינדקס מינימלי

1,

1, 90

1, 2

1, 0

1, 9

1, 30

1,3

1,300

1,23

1,1 0

1,10

1,0 0

9

130% אינדקס מקסימלי

Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

5

3

12 + 12 +12

12 +93+12

93+93+12

12 +12

12 +93

אורך

מידות )cm)

1 8

גובה

.

עומק

קטרי צנרת (יניקה/נוזל)

3/ ”+1 /8”

3/ ”+1 3/8”

Inch

308+308 +308

2 +308 +308

2 +2

2 +2 +2

2 +2 +2

198+2 +2

198+2 +2

308+198 +198

2 +2 2 +308 2 +308 308+198 +198

308+198

Kg

משקל

+308

מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת - ניתן לשלב גם באופן אחר למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating ( קיים גם דגם | V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל |. מ’ -להתייעץ במשרד 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

מספר המראה ב-% את שיפור היעילות ביחס לתקנות באירופה המגדירות את דרישת לאורך כל השנה. CO2 היעילות, רמת רעש, פליטת ɳ ETA % טמפ' שונות 25- , מודדים בקירור את התפוקה וצריכת האנרגיה ב SEER לקבלת הערך ובתפוקות משתנות וחלקיות. לצריכת האנרגיה מוסיפים גם את האנרגיה .Off, Thermo Off, Standby, Crankcase Heater : במצבים של SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio

תפוקה מתקבלת צריכת אנרגיה + ' וכו Standby, Thermo off אנרגיה במצבי הוא כנ"ל אך במצב חימום. SCOP מדידת הערך

SEER = Seasonal Energy Efficiency Ratio טמפ' שונות 25 , מודדים בקירור את התפוקה וצריכת האנרגיה ב- SEER לקבלת הערך ובתפוקות משתנות וחלקיות. לצריכת האנרגיה מוסיפים גם את האנרגיה במצבים של: Off, Thermo Off, Standby, Crankcase Heater. ɳ ETA % מספר המראה ב- % את שיפור היעילות ביחס לתקנות באירופה המגדירות לאורך כל השנה. CO 2 את דרישת היעילות, רמת רעש, פליטת www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

SEER=

5

תפוקה מתקבלת צריכת אנרגיה + ' וכו Standby, Thermo off אנרגיה במצביי

SEER=

מעבים

REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת RXYQ-U - HEAT PUMP

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של REYQ 8-20

מודולים בודדים

REYQ 5-54U RXYQ 8-54U

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

שילוב

1 +12

1 +12

12+12 8+1

10+12

-

-

-

-

-

-

-

22.3

20.9

19.2

1 .

1

1 .2

12.8

11.

9.

8

.

TR

11 ,300 13 , 00 1 3, 00 1 2,000 191,100 209,800 230,000 2 0,800 2 ,800

0. 1 0, 00 0 191,100

9 , 00

, 00

Btu\h

תפוקת קירור

8.

3.

.

1.

0

33.5

28

22.

kw

8 ,300 10 , 00 128,000 1 3, 00 1 0, 00 192,800 21 ,000 23 , 00 2 ,900 281, 00 298, 00

Btu\h

תפוקת חימום

8 .

82.

9

3

.

0

3 .

31.

25

kw

1 , 8 1 , 80

1 ,382 1 ,380

13,0 3 1 ,8 0

12, 90

9,200

8,8 8 8,8 0

9,1 9,1 0

,8 1 ,8 0

, 21 , 20

,1 9 ,1 0

, 11 , 10

cfm

ספיקה

3

3

3

3

2

3

0 1

1

8

8

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

22.03 22

19.93 20

18.11 18.2

1 .38 1 .3

18.

1 .2 1 .

12.8 13

10. 11

9.23 8.98

.1 .29

.31 .21

)KW קרור (

21.9

20.3

18.3

1 .

1

1 .

12.8

11.3/9. 11.2

9.1

.38

. 1/ . 5.5 302. 28 .1 1 .9 1 .1

)KW חימום ( )KW חימום (

12.9/11.2 1 .3/12.3 1 . /1 .9 1 .81/1 .3 18. 1/1 .9 20. 3/1 . 22.33/19.2

9. 3/8.0

.38/ .29

2 1.9 2 .8 1 .1 1 .8 . \ .2

2 .2

2 . 1 .1 1 . .8\ .3 2 9.9

2 0. 2 . 1 1.2 1 8. .9\ .

2 . 233. 1 . 1 2. .9\

230. 1 3.1 1 2. .0\ .2 238.3

23 .

2 0.

2 .8

2 .

קרור קרור חימום חימום

ETA -% מקדם יעילות ETA -% מקדם יעילות מקדם יעילות

2 . 1 .

2 3.1 1 .8

2 .8 1 . 1 8.3

2

2 .8 1 8.2 1 9. .8 \ .3 . \ .3

1 1.

1 . . \ .2

1 . .0\

183.8 .3 \ .1

.3\

SEER \ SCOP .2 \ .2 SEER \ SCOP . \ .3

מקדם יעילות זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל

. \ .

. \ .

. \ .3

. \ .

.2\ .1

.3\ .

.2\ .3

. \ .3

. \ .

קרור\חימום )A) קרור\חימום )A)

.8\ .2 10.1\10.2 12. \12. 1 .8\1 . 1 . \18 20\20.8 2 \2 .9 22.8\22.9 2 .8\2 .2 2 .1\28.1 30.1\30.

30.1\29. 33.1\32.3 ממסר פחת לכל + יש להתקין מנתק חצי אוטומט מעבה ע"פ השילובים + יש להתקין מנתק חצי אוטומט ממסר פחת לכל מעבה על פי השילובים

28.9\28. 2 . \2 .3 2 .1\2 .2

22. \22

18. \18.

1 .8\1 .

10. \10. 13.9\13.8

.8\ . 3x20A 3x20A

3x 0A 3x 0A

3x 0A

3x32A

3x25A 3x25A

A A

3x 0A

3x 0A

3X32A

3X32A

00 00

0 0

00 00

0 0

00 00

0 0

00 00

3 0 3 0

300 300 1 0 1 0 390 390

2 0 2 0

200 200 100 100 2 0 2 0

מס’ אינדקס מס’ אינדקס

2 0 2 0

225 225

200 200

1 1

12 12

50% אינדקס מינימלי 50% אינדקס מינימלי 130% אינדקס מקסימלי 130% אינדקס מקסימלי Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

3 0 3 0 910 910

325 325

300 300

2 2

0 0

8 8

20 20

325 325

8 8

80 80

1 1

3 3

39 39

3 3

30 30

2 2

21 21

1 1

0 0

52 52

2 2

1 1

3

2

3

2

12 12

93 93

אורך אורך גובה גובה עומק עומק Inch Inch

12 +93

93+93

12 +93

93+93

מידות )cm) מידות )cm)

1 8 1 8

1 8 1 8

.

.

קטרי צנרת נוזל/יניקה/גז קטרי צנרת (יניקה/נוזל) משקל

/8”+1 1/8”

1/2”+1 1/8”

3/8”+3/ ” 3/8”+ /8”

1 3/8+3/ +1 1/8 3/ ”+1 3/8”

/8”+1 1/8” /8”+1 3/8”

1 1/8+ /8 +1 1/8 308

/8+ /8 +1 1/8 308

/8+1/2 +1 1/8

3/ +1/2 +1 1/8 198

3/ +3/8 + /8 198

/8+3/8 +3/ 198

1 3/8+ /8 +1 1/8 2 +198

1 1/8+ /8 +1 1/8 198+198

2

2

2 +198

2 +198

Kg Kg

31

31

31

31

230

230

230

משקל

31 +31

230+31

230+230

230+230

.)MAX 500 -להתייעץ במשרד. (אורך צנרת במטר 8+8/8+10/10+10 ניתן לחבר מודולים בודדים לקבלת יעילות גבוהה מאד למשל הפרש | ' מ 30 מ'. גבה בין מאיידים 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע"פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת, לשילוב אחר-אנא פנו למשרד ללא בורר HXHD-A מעלות 80- מתחבר למחממי מים ל | לסוללת מעבה ציפוי אנטי - קורוזיבי | V/Hz/Ph 380/50/3 מ' - להתייעץ במשרד. זינת חשמל 90 גבהים מעבה/מאייד עד הקטנת רמות הרעש ע"י שילוב מעבים אחר | Brushless DC עם בורר זרימה. מנועי מפוח מעבה HXY-A - מעלות 45 מתחבר למחממי מים ל | . זרימה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור .-בעל יעילות גבוהה מאד -להתייעץ במשרד. REYQ13U ויוצר את 8 אשר מתחבר למעבה REMQ U קיים מעבה .) MAX 00 -להתייעץ במשרד. (אורך צנרת במטר 10+10/ 8+10/ 8+8 ניתן לחבר מודולים בודדים לקבלת יעילות גבוהה מאד למשל מ' -להתייעץ במשרד. 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד | ' מ 30 מ' .גבה בין מאיידים 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע"פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת, לשילוב אחר-אנא פנו למשרד עם בורר זרימה. HXY-A מתחבר למחממי מים ל- מעלות | . ללא בורר זרימה HXHD-A מעלות 80- מתחבר למחממי מים ל | לסוללת מעבה ציפוי אנטי - קורוזיבי | V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל הקטנת רמות הרעש ע"י שילוב מעבים אחר | Brushless DC מנועי מפוח מעבה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

Check on

RXYQU:8-12 דגמים

RXYQU:14-20 דגמים

ErP 2021 COMPLIANT

https://www.youtube.com/ DaikinEurope www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

6

Already fully compliant

דגמים

דגמים

דגמים

דגמים

מעבים

REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת RXYQ-U - HEAT PUMP

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של REYQ 8-20

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של

מודולים בודדים

REYQ 5-54U RXYQ 8-54U

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

30 8

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

1 +12

1 +12

8+1

10+12

-

-

-

-

-

1 +1 -

18+12 -

שילוב

20+1 1 +12+10 1 +12+12 1 +1 +10 1 +1 +12 1 +1 +1 1 +1 +1 18+1 +1 18+18+1 18+18+18

18+1

2.9

22.3

1.

20.9

0

19.2

38.3

1 .

3 .9

35.2 1

33.5 1 .2

31.8

12.8

30.1

11.

28.

9.

2 .1

8

2 .

23.8 .

TR

0, 00 11 ,300 13 , 00 1 3, 00 1 0, 00 191,100 209,800 230,000 2 0,800 2 ,800 9,000 9 , 00 1 ,900

28 ,300 30 ,100 32 , 00 3 , 00 3 2, 00 382,100 02, 00 23,100 3, 00 , 00 9 , 00

Btu\h

תפוקת קירור תפוקת קירור

1 1.2 8.

1 .8

3.

1 0.

.

13

1.

130

12

118 0

112

10 .3

0

101

33.5

9 .

28

90

22.

83.9

kw

320, 00 3 1,200 3 3, 00 38 , 00 0 ,000 28,200 8, 00 8 ,300 10 , 00 128,000 1 3, 00 1 0, 00 191,100 21 ,000 23 , 00 2 ,900 281, 00 298, 00 25 31. 3 . 0 3 9 82. 8 . , 10 ,1 0 , 20 ,8 0 9,1 0 8,8 0 9,200 12, 90 1 ,8 0 1 ,380 1 , 80 8 8 1 1 3 9,200 9 , 00 11,800 3 ,000 ,200 8,300 9 100 10 . 113 119 12 . 131. 13 . 1 1 0 1 . 1 3 1 9. 1 ,3 9 18,330 18,013 18,3 21,8 22,208 2 , 99 2 ,8 1 2 ,191 2 , 9 2 ,1 8 2 ,8 1 2 , 3 8 8 8 8

Btu\h

תפוקת חימום תפוקת חימום

kw

cfm

ספיקה

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 ETA -% מקדם יעילות ETA -% מקדם יעילות זרם עבודה נומינלי זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל הגנה נדרשת לוח חשמל מקדם יעילות

. 22

3.2

0.8

38.

3 .3

3 .83 18.

32.

31. 8 13

29.

31.

28

2 .

2 . 3 .21

)KW קרור (

20

18.2

1 .3

1 .

11

8.98

.29

2.9/3 .9 21.9

20.3

18.3

1 .

1

1 .

12.8

11.2

9.1

.38

)KW חימום ( 23. 3/20.3 )KW חימום ( 5.5

1. /3 .8

0.1/3 .

38. /33.

3 .1/32

3 .23/30.

31.11/2 . 33.18/28. 9

29.2 /2 .1

30. /2 .1

2 .2/23.

2 .8/22.

2 .8

2 .2

2 9.9

2 .

233.

2 0.2 238.3 1 3.1 1 .8

23 .

2 0.

2 .8

2 .

302.

קרור קרור חימום חימום

2 .2

2 .

2 .

2 3.1

2 .8

2 9.3

2 9.

2 9.2

255.3

2 9.2

2 3.1

2 .8

1 .1

1 .

1 .1

1 1.2

1 .

1 .8

1 .

1 1.

1 8.2

1 .9

1 3.3

1 1.

1 0.3

1 8.

1 8.8

1 1.9

1 .1

1

1 .3

1 2

1 9.1

1 9.

. \ .2

. \ .2

.8\ .3

.9\ .

.9\

.3\ .3 .0\ .2

.0\

.3\

.3 \ .1

.8 \ .3

SEER \ SCOP . \ .3

מקדם יעילות SEER \ SCOP

\ .

. \ .

. \ .3

.2\ .3

.2\ .3

.3\ .3

. \ .

.8\ .

. \ .2

. \ .

.2\ .3

. \ .

קרור\חימום )A) קרור\חימום )A)

.8\ .2 10.1\10.2 12. \12. 1 .8\1 . 1 . \18 20\20.8 2 \2 .9 22.8\22.9 2 .8\2 .2 2 .1\28.1 30.1\30.

9\

. \ 2.

1.8\ 9

.8\ .

.1\ 2.

9.3\ . 2.2\ 0.8

8.8\ .3

\ 3.

9.9\

3 .8\3 .8 38.8\3 32.8\ 0.

ממסר פחת לכל + יש להתקין מנתק חצי אוטומט מעבה ע"פ השילובים

3x 0A

3x 0A

3x32A

3x25A

3x20A

A A

ממסר פחת לכל מעבה ע"פ השילובים + יש להתקין מנתק חצי אוטומט

00

0

00

0

00

0

00

3 0

300

2 0

200

מס’ אינדקס מס’ אינדקס

9 0 PURIFIER INTRODUCTION SPLIT SKY AIR MARINE TYPES VRV DLE AIR CURTAINS 1 2 1,23 לחץ HEATING

1,3 0

1,300

1,2 0

1,200

1,1 0

1,100

1,0 0 225

1,000

900

8 0

800

0

2 0

200

1 0

12

100

50% אינדקס מינימלי 50% אינדקס מינימלי 130% אינדקס מקסימלי 130% אינדקס מקסימלי Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

3 0

325

300

2

0

2

00

0

525

00

0

2

00

3

0

8

20

390

325

2 0

910

8

80

1

AIR

1,

1, 90

1, 2

1, 0

1, 9

1, 30

1,3

1,300

1,1 0

1,10

1,0 0

9

3

39

3

30

2

21

1

0

52

2

1

3

2

5

3

12

93

אורך אורך גובה גובה עומק עומק Inch Inch

12 +93

93+93

12 + 12 +12

12 +93+12

93+93+12

12 +12

12 +93

מידות )cm) מידות )cm)

1 8

1 8

1 8

.

.

צינורות 3 בשימוש במערכת 5-15% שיפור ביעילות בין

לחץ

קטרי צנרת נוזל/יניקה/גז קטרי צנרת (יניקה/נוזל) משקל

/8”+1 1/8”

1/2”+1 1/8”

3/8”+3/ ” 3/8”+ /8”

3/ ”+1 3/8”

/8”+1 1/8” /8”+1 3/8”

HEATING PURIFIER INTRODUCTION SPLIT SKY AIR

55 o C עיבוי 2 +198

1 /8+3/ +1 1/8

1 3/8+3/ +1 1/8

308

308

2

198

198

198

2 +198

2 +198

198+198

Kg Kg

31 +31 +31

30 +33 +33

31 +31 +31

31 +31 +31

31 +31 +31

31 +31 +230

230+31 +31

230+230 +31

45 o C עיבוי

31 +31 31 +31 31 +31 31 +31 31 +31

משקל

AIR

מ’ -להה 90 מ’. הפרש גבהים מעבה/מאייד עד 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת - ניתן לשלב גם באופן אחר למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם | V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל | . תייעץ במשרד 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB באותו מעגל קירור. התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור לחץ צינורות 2 הספק נצרך במערכת אנטלפיה מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור אפשרות לקווי צנרת ארוכים יותר ותפוקה גדולה יותר, צינורות, תודות לאפשרות עבודה בלחץ גבוה 3 במערכת לחץ 5-15% שיפור ביעילות בין צינורות 3 בשימוש במערכת הספק נצרך במערכת צינורות 3 דייקים

לחץ

45°C עיבוי 55°C עיבוי

VRV H/R DAIKIN צינורות 3 מערכת

צינורות 3 בשימוש במערכת 5-15% שיפור ביעילות בין

הספק נצרך במערכת צינורות 3 דייקים

אפשרות לקווי צנרת ארוכים יותר ותפוקה גדולה יותר, צינורות, תודות לאפשרות עבודה בלחץ גבוה 3 במערכת צינורות 2 מערכת

VENTILATION & BID

לחץ

55 o C עיבוי

צינורות 2 הספק נצרך במערכת

VRV H/R DAIKIN צינורות 3 מערכת ErP 2021 COMPLIANT

אורך צנרת

לחץ

אנטלפיה

45 o C עיבוי

7

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

הספק נצרך במערכת צינורות 3 דייקים

Already fully compliant

צינורות 2 מערכת

דגמים

דגמים

Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS1Q10/16/25A בורר זרימה בודד

BS1Q2 A

BS1Q1 A

BS1Q10A

דגם

8

5

No.

מספר מקסימלי של מאיידים לענף מס’ תפוקה למאייד/קבוצת מאיידים טווח תפוקות לבורר באותו משטר עבודה

1

1

1

,800≤X≤9 , 0

,800≤X≤ 1,000

,800≤X≤38,21

Btu/h

1 ~ 8

1 ~5

min~max

מס’ יחידות פנימיות לבורר

HEAT RECOVERY VRV 4+ למערכת BS1Q10/16/25A בורר זרימה בודד Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS1Q10/16/25A 20 x388x32 mm מידות (ע.ר.ג)

BS1Q1 A 0/32

No. Kg dbA Inch

רמת רעש - פעולה רציפה / שיא רגעי

BS1Q2 A

BS1Q10A

דגם

1

12

משקל

8

5

מספר מקסימלי של מאיידים לענף מס’ תפוקה למאייד/קבוצת מאיידים טווח תפוקות לבורר באותו משטר עבודה קו נוזל חיבורי צנרת לבורר - כניסה מהמעבה קו יניקה

1

1

1

/8"

/8"

Btu/h Inch

,800≤X≤9 , 0

,800≤X≤ 1,000

,800≤X≤38,21

3/ "

1/2"

min~max Inch

קו דחיסה

1 ~ 8

1 ~5

מס’ יחידות פנימיות לבורר

20 x388x32 3/8"

mm dbA Inch Inch

נוזל

מידות (ע.ר.ג) חיבורי צנרת למאיידים משקל אספקת חשמל

/8"

/8"

גז

0/32

רמת רעש - פעולה רציפה / שיא רגעי

0Hz/220-2 0V/ חד פאזי

1

12

Kg

יש לחבר כבל תקשורת בין המעבה לבוררים ומכל בורר אל המאייד המשוייך. | לא נדרש ניקוז לקופסא!

3/8"

Inch Inch Inch Inch Inch

קו נוזל

חיבורי צנרת לבורר - כניסה מהמעבה

/8"

/8"

קו יניקה קו דחיסה

3/ "

1/2"

3/8"

נוזל

חיבורי צנרת למאיידים

/8"

/8"

גז

0Hz/220-2 0V/ חד פאזי

אספקת חשמל

יש לחבר כבל תקשורת בין המעבה לבוררים ומכל בורר אל המאייד המשוייך. | לא נדרש ניקוז לקופסא!

מקרא:

BS1Q BS1Q

BS1Q בורר זרימה בודד BSQ בורר זרימה רב מאדי

Joint KHRP26A1250C

מקרא:

מקרא:

BS-Q

BS1Q

BS1Q

BSQ בורר זרימה רב מאדי BS1Q בורר זרימה בודד

BS1Q BS1Q

BS1Q

BS1Q BS1Q

BS1Q בורר זרימה בודד BSQ בורר זרימה רב מאדי

Joint KHRP26A1250C

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

BS-Q חיבור מאייד 2 גדול ל- יציאות.

כל מאייד בקירור או חימום לבחירה.

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

חיבור מאייד 2 - גדול ל יציאות.

BS1Q כל מאייד בקירור או חימום לבחירה. BS1Q

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

HEAT RECOVERY VRV 4+ למערכת BS Q14A 4/6/8/10/12/16 בורר זרימה רב מאדי Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS Q14A 4/6/8/10/12/16 בורר זרימה רב מאדי

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

חיבור מאייד 2 גדול ל- יציאות. 00

כל מאייד בקירור או חימום לבחירה. BS Q1 A 00 1 3,000

מאיידים בקירור או חימום ביחד.

דגם

BS1 Q1 A

BS12Q1 A

BS10Q1 A

BS8Q1 A

BS Q1 A

1

12

10

8

max max

מס’ יציאות למאיידים מס’ תפוקה לבורר תפוקה מקסימלית לבורר

0

28 ,900

229,000

Btu/h

1 0

max

מס’ תפוקה לענף

, 0

Btu/h

תפוקה מקסימלית לענף

Heat Recovery VRV 4+ למערכת BS Q14A 4/6/8/10/12/16 בורר זרימה רב מאדי 8/ 0 /39 /38 dbA רמת רעש - פעולה רציפה/ שיא רגעי

9/ 1

BS1 Q1 A 298X1,0 0X 30

298X820X 30

298X 80X 30

BS Q1 A 298X3 0X 30

mm

מידות (ע.ר.ג)

דגם

BS12Q1 A

BS10Q1 A

BS8Q1 A

BS Q1 A

0

38

10 35

2

2

1

max max Kg No. Inch Inch Inch Inch Inch Btu/h max Btu/h dbA mm

משקל

1

12

8

מס’ יציאות למאיידים מס’ תפוקה לבורר תפוקה מקסימלית לבורר מספר מקסימלי של מאיידים לבורר קו נוזל מס’ תפוקה לענף חיבורי צנרת לבורר- כניסה מהמעבה תפוקה מקסימלית לענף רמת רעש - פעולה רציפה/ שיא רגעי מידות (ע.ר.ג) חיבורי צנרת למאיידים קו יניקה קו דחיסה נוזל גז

0

0

0

00 1/2" 30

20

0

00

3/ "

/8" / 3/ "

/8”

1/2" / /8"

1 3,000 3/8" /8"-3/ " 3/ ”- /8"

28 ,900

229,000 /8" / 1 1/8”

1 3/8"

1 1/8” /1 3/8"

1 1/8"

1 0

1 1/8”

3/ ”- /8"- 1 1/8" 3/ " - /8"

, 0 8/ 0

3/8”-1/ " בהתאם למאייד /8”-1/2" בהתאם למאייד Fuse 1 A 220-2 0/ 0/1

9/ 1

/39

/38

298X1,0 0X 30

298X820X 30

298X 80X 30

298X3 0X 30

16

0 אספקת חשמל יש לחבר כבל תקשורת בין המעבה לבוררים ומהבוררים אל המאיידים המשויכים. | 1 0 ניתן לחבר על ענף יותר ממאייד אחד ועד סה”כ אינדקס | )VP20( 1 נדרש ניקוז לקופסא " ענפים למאיד אחד -להתייעץ במשרד 2 ניתן לחבר 38 35 2 2 1 Kg V/Hz/Ph משקל 0 0 0 30 20 No. מספר מקסימלי של מאיידים לבורר 1 3/8" 03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 6 www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות 1 1/8” /1 3/8" 1 1/8" /8" / 1 1/8” /8"-3/ " 3/ ”- /8" קו יניקה קו דחיסה 1 1/8” 3/ ”- /8"- 1 1/8" 3/ " - /8" נוזל /8" / 3/ " /8” 1/2" / /8" 1/2" 3/8" קו נוזל

3/ "

Inch Inch Inch Inch Inch

חיבורי צנרת לבורר- כניסה מהמעבה חיבורי צנרת למאיידים אספקת חשמל

8

3/8”-1/ " בהתאם למאייד /8”-1/2" בהתאם למאייד Fuse 1 A 220-2 0/ 0/1

גז

V/Hz/Ph

VRV HEAT PUMP - RXYSQ 8/10/12 TY1 (6 TY3) מערכת מיני

לתכנון אדריכלי המתבסס על התקנת המעבה במסתורי כביסה דירתיים, המעבים הינם בגודל פיסי המאפשר התקנה במסתור הכביסה במעבה בודד BTU/h 114,000 מגוון התפוקות מאפשר פתרונות מגוונים עד מגוון המאיידים נותן פתרון לכל בעיה אדריכלית, נוחות ושליטה בכל חלל ממוזג

הספק נצרך בתנאים נומימאליים

חיבורי צנרת

הגנה נדרשת בלוח חשמל

רמת רעש

* מידות גובה רוחב עומק

ספיקת אוויר

מס׳ יחידות פנים

מקדם יעילות

אינדקס מקסימלי

אינדקס מינימלי

מס׳ אינדקס

Mini VRV/S

מקדם יעילות ETA%

תפוקת חימום מקסימלית

משקל

תפוקת קירור

)קרור/ חימום(

גז

נוזל

חימום

קרור

A

(Inch) (Inch)

dBA

Kg mm

CFM

Max

ESEER

חימום

קרור

kw kw kw

Btu/h

kw

Btu/h

130%

50%

HP Index

1345 900 320 3,741 12 6.73 174.1 268.3 3.97 45.6 15.5 18.1 61,800 18 52,900 182 70 1430 940 320 4,942 17 6.72 165.8 247.3 5.2 6.12 22.4 25 85,300 22.4 76,450 260 100 200 8 140 6

3x16

54 105

3/4" 3/8"

3x25

55 145

3x25 7/8" 3/8" 55 165 1615 940 460 3x32 11/8" 1/2" 57 170

6,423 21

6.41 162.4 247.4 6.6 8.24 28 31.5 10,750 28 95,500 325 125 250 10

6,423 26 8.18 169.6 256.5 8.19 10.2 33.5 37.5 127,950 33.5 114,300 390 150 300 12

V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל | .’ מ 40 מ'/מאייד עליון 50 . הפרש גבהים מעבה עליון XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | לא ניתן לשלב מעבים במעגל קירור אחד 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

for the air we live in

9

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

מעבה מקורר מים

RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP/HEAT RECOVERY מערכת RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP / HEAT RECOVERY מעבה מקורר מים - מערכת

RXYQU 16-28 שילוב מודולים של

מודולים בודדים

RWEYQ-T9

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

שילוב

1 +1

1 +12

12+12

12+10

12+8

10+8

8+8

-

-

-

-

00

0

00

0

00

0

00

3 0

300

2 0

200

מס' אינדקס

2 ,3

2 8,2 8

229,1 2

209,800

190,9 0

1 1,8

1 2, 8

13 , 00

11 ,300

9 , 80

,38

Btu\h

תפוקת קירור

80

3.

1.

0.

.8

0

33.5

28

22.

kw

30 ,100

281, 00

2 ,910

23 , 00

213,2 0

192,

1 0, 00

1 3, 00

128,000

10 , 1

8 ,2 0

Btu\h

תפוקת חימום

90

82.

9

2.

.

0

3 .

31.

25

kw

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

1 .8

13.9

12

10.9

9.

8.

.9

.9

3.5

)KW קרור (

1 .8

1 .

12.

11.1

10.1

8.8

.8

8.

.2

.9

3.9

)KW חימום (

30 .1

322.5

3 2.

311.3

298.1

308.

30 .

330.

3 9

30 .8

32 .8

קרור

ETA -%

38 .9

0 .9

3 .

.9

.8

91.1

9.2

39 .1

3

.9

2 .3

חימום

מקדם יעילות משוקלל

.9

8.3

8.8

8

.

.9

.9

8.

9.2

.9

8.

SEER קירור

9.9

10.

11.1

11.

11.9

12.

11.

10.1

11.1

11.8

13.3

SCOP חימום

זרם עבודה נומינלי\ מאמ"ת

12. 3x25A

10.0 3x25A

9.0 3x20A

. 3x20A

על פי השילובים

)A)

392

390

39

932

390

19

19

Kg

משקל

על פי השילובים

8

0

8

dBA

רמת רעש

נוזל / יניקה Inch גז חם / נוזל / Inch יניקה

חיבורי צנרת HP חיבורי צנרת HR

1 1/8" / 1/2" 1 1/8" / 1/2"

3/ ” / 3/8” /8” / 3/8”

1 3/8" / 3/ "

1 1/8" / 1/2" 1 1/8" / /8" 1 1/8" / /8" 1 1/8" / /8" 1 3/8" / /8"

1 1/8" / 1/2"/ /8"

1 1/8" / 1/2"/ 3/ "

/8” / 3/8” / 3/ ”

3/ ” / 3/8” / /8”

מ’ מקס’ 50/40 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 500 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 14mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/4“ : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. טווח טמפ' מים Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/50/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | ' מ 30 (מעבה תחתון/עליון). הפרש גובה בין מאיידים 30° בקירור טמפ׳ מים כניסת | 20° התפוקות: בחימום טמפ׳ כניסת מים מ'. 165 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון | 10C°~45C° לפעולה 1 3/8" / 3/ " / 1 1/8" מ’ מקס’ (מעבה תחתון/עליון). 0/ 0 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 00 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 1 mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/ ” : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/ 0/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | מ' 30 הפרש גובה בין מאיידים מ'. 1 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון |10C o ~ C o טווח טמפ' מים לפעולה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור 1 1/8" / 1/2" / /8" 1 1/8" / /8" / /8" 1 1/8" / /8" / 1 1/8" 1 1/8" / /8" / 1 1/8" 1 3/8" / /8" / 1 1/8"

מ ״ מידות במ

צנרת קרר מהחזית או מלמעלה

סוללת קירור גורמת לביטול פליטת החום מהמעבה אל חדר המכונות.

* לוח חשמל מסתובב על ציר לשירות נוח. * היחידה מותאמת למערכות 35 17 נתונים בטבלה: 80 L/min ספיקת מים DF = 100% מקדם שימוש * לוח חשמל מסתובב על ציר לשירות נוח. * היחידה מותאמת למערכות HP/HR/Geothermal נתונים בטבלה: 80 L/min ספיקת מים DF = 100% מקדם שימוש 17 יציאת מים 35 20 כניסת מים 30 יציאת מים

UNIQUE

Zero heat dissipation principle

צנרת קרר מהחזית או מלמעלה

סוללת קירור גורמת לביטול פליטת החום מהמעבה אל חדר המכונות.

פליטת חום מלוח הפיקוד

980

HP/HR/Geothermal

פליטת חום מהמדחס

פליטת חום מלוח הפיקוד

757

560

פליטת חום מהמדחס

כניסת מים 30 20

10

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

מעבה מקורר מים

RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP/HEAT RECOVERY מערכת RWEYQ-T9 -VRV W+ HEAT PUMP / HEAT RECOVERY מעבה מקורר מים - מערכת

RXYQU 30-42 שילוב מודולים של

RWEYQ-T9

42

40

38

36

34

32

30

שילוב

1 +1 +1

1 +1 +12

1 +12+12

12+12+12

1 +12+8

12+12+8

12+10+8

10 0

1000

9 0

900

8 0

800

0

מס' אינדקס

09, 00

38 ,300

3 ,100

3 2,900

32 ,200

30 ,000

28 , 0

Btu\h

תפוקת קירור

120

113.

10

101

9

90

8

kw

0, 00

3 ,000

0 , 0

383,8 0

3 ,800

3 1,200

320, 00

Btu\h

תפוקת חימום

13 .0

12 .

120.0

112.

10 .

100.

9 .

kw

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

23.

21.8

19.9

18.0

1 .

1 .

1 .

)KW קרור (

25.2

23

20.8

18.

18.

1 .3

1

)KW חימום (

332.9

3 1.

338.8

352.3

3 2.

318.2

308.3

קרור

ETA -%

391.2

0 .

19.

38.

.0

.1

.2

חימום

מקדם יעילות משוקלל

8.

8.

8.

9

8.8

8.2

.9

SEER קירור

10.0

10.3

10.

11.2

11.

11.

11.9

SCOP חימום

זרם עבודה נומינלי\ מאמ"ת

על פי השילובים

)A)

91

89

8

8 587

Kg

משקל

589

על פי השילובים

dBA

רמת רעש

נוזל / יניקה Inch גז חם / נוזל / Inch יניקה

חיבורי צנרת HP חיבורי צנרת HR

1 3/8" / 3/ "

1 /8"/3/ "

1 3/8" / 3/ " / 1 1/8"

1 /8" / 3/ " / 1 /8"

מ’ מקס’ 50/40 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 500 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 14mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/4“ : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/50/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | ' מ 30 (מעבה תחתון/עליון). הפרש גובה בין מאיידים 30° בקירור טמפ׳ מים כניסת | 20° התפוקות בטמפ’ חוץ: בחימום טמפ׳ כניסת מים מ'. 165 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון | 10C°~45C° טווח טמפ' מים לפעולה מ’ מקס’ (מעבה תחתון/עליון). 0/ 0 הפרש גובה מעבה/מאיידים | מ”א 00 צנרת גז-אורך מקסימלי כולל | . חיצוני גמיש 1 mm פנימי 10mm ניקוז | הברגה חיצונית כניסה ויציאה 1 1/ ” : חיבורי צנרת מים לקביעה סופית של קטרי צנרת. Daikin wxpress יש להשתמש בתוכנת | 380/ 0/3 )V/Hz/Ph( הזנת חשמל | מ' 30 הפרש גובה בין מאיידים מ'. 1 אורך צנרת מהמעבה למאייד האחרון |10C o ~ C o טווח טמפ' מים לפעולה 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

אפשרות חילוף חום בין המעבים לחיסכון באנרגיה אפשרות חילוף חום בין המעבים לחיסכון באנרגיה

0-10V אפשרות לשימוש במשאבת אינוורטר ופיקוד על ספיקת הברז לחיסכון באנרגיה 0-10V אפשרות לשימוש במשאבת אינוורטר ופיקוד על ספיקת הברז לחיסכון באנרגיה

Cooling tower boiler (Closed type), Cooling tower )Closed type(, boiler

Input Signal Flow Valve

Variable water Flow Control Valve

Input Signal Flow Valve

RWEYQ -T9

Cooling tower )Closed type(, boiler

Variable water Flow Control Valve

Inverter Pump

Stage 2 heat recovery between

outdoor units

Heat rejected to loop

Inverter Pump

Heat absorbed from loop

Heat rejected to loop

Cooling tower (Closed type), boiler

Heat rejected to loop Heat absorbed from loop

recovery betwee

outdoor units

Stage 2 heat

11

Heat absorbed from loop www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Heat rejected to loop

מעבה מפוצל SB.RKXYQ - HEAT PUMP VRV ( )מודול בודד בלבד מעבה מפוצל SB.RKXYQ - HEAT PUMP VRV ) (מודול בודד בלבד

הספק נצרך בתנאים נומינאליים

הגנה נדרשת בלוח חשמל יח› מדחס/ יח› מחליף חום

* מידות גובה רוחב עומק יחידת מחליף חום RDXYQ- T8/8T

* מידות: גובה רוחב עומק יחידת מדחס RKXYQ- T8/8T

מקדם יעילות קירור חימום SEER SCOP

רמת רעש יחידת מחליף חום

חיבורי צנרת

חיבורי צנרת

ספיקת אוויר יחידת מחליף חום

משקל יחידת מחליף חום

משקל יחידת מדחס

מס’ יחידות פנים

מקדם יעילות % ETA

תפוקת חימום מקסימלית

אינדקס מקסימלי

אינדקס מינימלי

מס’ אינדקס

תפוקת קירור

דגם

יחידת מדחס למאיידים

יחידת מדחס ליחידת מחליף חום

יחידת מדחס

קרור חימום

גז

נוזל

גז

נוזל

A

)Inch( )Inch()Inch( )Inch( cfm

dBA

Kg

mm

Kg

mm

Max

HP kwkwkwBtu/hkwBtu/h130% 0%Index קרור חימום

39 x 1 x 10 39 x 1 x 10

01x 00x

3X1

1 3 1 ,800 19.3 200.1 .1 . 1 ,00 .1

3/ ” 3/8" /8"

1/2”

1980

9

9

10

2 12

5

1x10

3.8

01x 0x

3X2

.9

3/8" 3/ "

/8”

1/2”

3 00

8 103

10

1

191.1 1 0.9

. .

2 0 100 200 8 ,000 22. 3,000 25

8

| Inch 1-1/4 ניקוז ליחידת מחליף חום | מטר 300 : אורך צנרת מירבי 8 , למודול | מטר 140 : אורך צנרת מירבי 5 למודול | לקבלת גובה נמוך V סוללה בצורת | לוח חשמל על ציר להקלה בשרות 35CDB 50RH בחימום 27CDB 50RH . התפוקות לפי תנאי פנים בקירור Pascal 150 ניתן להגיע ללחץ סטטי במחליף החום ל 1x10 ניתן להגיע ללחץ סטטי | 1-1/ Inch ניקוז ליחידת מחליף חום | מטר 300 : אורך צנרת מירבי 8, למודול | מטר 1 0 : אורך צנרת מירבי 5 למודול | לקבלת גובה נמוך V סוללה בצורת | לוח חשמל על ציר להקלה בשרות Pascal 1 0- במחליף החום ל 3.

50 Hz / 220V / 1 PH זינה ליחידת מחליף חום

220V/1PH/50HZ זינה ליחידת מחליף חום

יחידת מדחס RKXYQ5/8T יחידת מדחס RKXYQ5/8T

RDXYQ5/8T

RDXYQ5/8T

מחליף חום

מחליף חום

ייחודית להתקנה פנימית VRV יחידת מדחס גמישות בהתקנה ללא תחרות כי היחידה מחולקת לשני אלמנטים: מחליף חום ומדחס מתאים מאוד לאזורים המאוכלסים בצפיפות ומבנים לשימור הודות לפעולה התפעולית הנמוכה והאינטגרציה הקלה בארכיטקטורה הסובבת, שכן רק תריס אספקת האוויר גלוי מכסה את כל הצרכים התרמיים של הבניין דרך נקודת מגע אחת: בקרת טמפרטורה מדויקת, אוורור, יחידות טיפול באוויר מ"מ) למיקסום שטח הרצפה 760x554 יחידת מדחס קטנה (שטח רצפה ייחודית להתקנה פנימית VRV יחידת מדחס גמישות בהתקנה ללא תחרות כי היחידה מחולקת לשני אלמנטים: מחליף חום ומדחס מתאים מאוד לאזורים המאוכלסים בצפיפות ומבנים לשימור הודות לפעולה התפעולית הנמוכה והאינטגרציה הקלה בארכיטקטורה הסובבת, שכן רק תריס אספקת האוויר גלוי מכסה את כל הצרכים התרמיים של הבניין דרך נקודת מגע אחת: בקרת טמפרטורה מדויקת, אוורור, יחידות טיפול באוויר מ"מ) למיקסום שטח הרצפה 760 x 554 יחידת מדחס קטנה (שטח רצפה

VRV Indoor units

VRV Indoor units

Heat exchanger unit

Heat exchanger unit

לספק תמונה אחרת

H Max 15 m

H Max 1 m

ניתן להציב את יחידת המדחס מעל יחידת מחליף החום

ניתן להציב את יחידת המדחס מעל יחידת מחליף החום

L Max. 70 m H Max. 30 m

L Max. 70 m L Max. 30 m H Max. 10 m H Max. 30 m L Max. 30 m H Max. 10 m

* לוח חשמל נפתח על ציר לשירות יעיל

HIGH STREET S TORE VRV IV I-SERIES

* לוח חשמל נפתח על ציר לשירות יעיל

HIGH STREET STORE

יחידת מחליף מוסתרת במבנה לשימור יחידת מחליף מוסתרת במבנה לשימור

Compressor unit

Compressor unit

12

03-9633033 טל' שירות: | www.daikin.co.il | 03-9530682 פקס | 03-9552300 טל' | א.ת ראשל"צ 1 אלקטרה מערכות רח׳ יוסף ספיר 10 www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

Made with FlippingBook flipbook maker