אלקטרה | DAIKIN

מעבים

REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת REYQ-U VRV 4+ HEAT RECOVERY מערכת RXYQ-U - HEAT PUMP

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של REYQ 8-20

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של

מודולים בודדים

REYQ 5-54U RXYQ 8-54U

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

30 8

54

52

50

48

46

44

42

40

38

36

34

32

1 +12

1 +12

8+1

10+12

-

-

-

-

-

1 +1 -

18+12 -

שילוב

20+1 1 +12+10 1 +12+12 1 +1 +10 1 +1 +12 1 +1 +1 1 +1 +1 18+1 +1 18+18+1 18+18+18

18+1

2.9

22.3

1.

20.9

0

19.2

38.3

1 .

3 .9

35.2 1

33.5 1 .2

31.8

12.8

30.1

11.

28.

9.

2 .1

8

2 .

23.8 .

TR

0, 00 11 ,300 13 , 00 1 3, 00 1 0, 00 191,100 209,800 230,000 2 0,800 2 ,800 9,000 9 , 00 1 ,900

28 ,300 30 ,100 32 , 00 3 , 00 3 2, 00 382,100 02, 00 23,100 3, 00 , 00 9 , 00

Btu\h

תפוקת קירור תפוקת קירור

1 1.2 8.

1 .8

3.

1 0.

.

13

1.

130

12

118 0

112

10 .3

0

101

33.5

9 .

28

90

22.

83.9

kw

320, 00 3 1,200 3 3, 00 38 , 00 0 ,000 28,200 8, 00 8 ,300 10 , 00 128,000 1 3, 00 1 0, 00 191,100 21 ,000 23 , 00 2 ,900 281, 00 298, 00 25 31. 3 . 0 3 9 82. 8 . , 10 ,1 0 , 20 ,8 0 9,1 0 8,8 0 9,200 12, 90 1 ,8 0 1 ,380 1 , 80 8 8 1 1 3 9,200 9 , 00 11,800 3 ,000 ,200 8,300 9 100 10 . 113 119 12 . 131. 13 . 1 1 0 1 . 1 3 1 9. 1 ,3 9 18,330 18,013 18,3 21,8 22,208 2 , 99 2 ,8 1 2 ,191 2 , 9 2 ,1 8 2 ,8 1 2 , 3 8 8 8 8

Btu\h

תפוקת חימום תפוקת חימום

kw

cfm

ספיקה

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35 ETA -% מקדם יעילות ETA -% מקדם יעילות זרם עבודה נומינלי זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל הגנה נדרשת לוח חשמל מקדם יעילות

. 22

3.2

0.8

38.

3 .3

3 .83 18.

32.

31. 8 13

29.

31.

28

2 .

2 . 3 .21

)KW קרור (

20

18.2

1 .3

1 .

11

8.98

.29

2.9/3 .9 21.9

20.3

18.3

1 .

1

1 .

12.8

11.2

9.1

.38

)KW חימום ( 23. 3/20.3 )KW חימום ( 5.5

1. /3 .8

0.1/3 .

38. /33.

3 .1/32

3 .23/30.

31.11/2 . 33.18/28. 9

29.2 /2 .1

30. /2 .1

2 .2/23.

2 .8/22.

2 .8

2 .2

2 9.9

2 .

233.

2 0.2 238.3 1 3.1 1 .8

23 .

2 0.

2 .8

2 .

302.

קרור קרור חימום חימום

2 .2

2 .

2 .

2 3.1

2 .8

2 9.3

2 9.

2 9.2

255.3

2 9.2

2 3.1

2 .8

1 .1

1 .

1 .1

1 1.2

1 .

1 .8

1 .

1 1.

1 8.2

1 .9

1 3.3

1 1.

1 0.3

1 8.

1 8.8

1 1.9

1 .1

1

1 .3

1 2

1 9.1

1 9.

. \ .2

. \ .2

.8\ .3

.9\ .

.9\

.3\ .3 .0\ .2

.0\

.3\

.3 \ .1

.8 \ .3

SEER \ SCOP . \ .3

מקדם יעילות SEER \ SCOP

\ .

. \ .

. \ .3

.2\ .3

.2\ .3

.3\ .3

. \ .

.8\ .

. \ .2

. \ .

.2\ .3

. \ .

קרור\חימום )A) קרור\חימום )A)

.8\ .2 10.1\10.2 12. \12. 1 .8\1 . 1 . \18 20\20.8 2 \2 .9 22.8\22.9 2 .8\2 .2 2 .1\28.1 30.1\30.

9\

. \ 2.

1.8\ 9

.8\ .

.1\ 2.

9.3\ . 2.2\ 0.8

8.8\ .3

\ 3.

9.9\

3 .8\3 .8 38.8\3 32.8\ 0.

ממסר פחת לכל + יש להתקין מנתק חצי אוטומט מעבה ע"פ השילובים

3x 0A

3x 0A

3x32A

3x25A

3x20A

A A

ממסר פחת לכל מעבה ע"פ השילובים + יש להתקין מנתק חצי אוטומט

00

0

00

0

00

0

00

3 0

300

2 0

200

מס’ אינדקס מס’ אינדקס

9 0 PURIFIER INTRODUCTION SPLIT SKY AIR MARINE TYPES VRV DLE AIR CURTAINS 1 2 1,23 לחץ HEATING

1,3 0

1,300

1,2 0

1,200

1,1 0

1,100

1,0 0 225

1,000

900

8 0

800

0

2 0

200

1 0

12

100

50% אינדקס מינימלי 50% אינדקס מינימלי 130% אינדקס מקסימלי 130% אינדקס מקסימלי Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

3 0

325

300

2

0

2

00

0

525

00

0

2

00

3

0

8

20

390

325

2 0

910

8

80

1

AIR

1,

1, 90

1, 2

1, 0

1, 9

1, 30

1,3

1,300

1,1 0

1,10

1,0 0

9

3

39

3

30

2

21

1

0

52

2

1

3

2

5

3

12

93

אורך אורך גובה גובה עומק עומק Inch Inch

12 +93

93+93

12 + 12 +12

12 +93+12

93+93+12

12 +12

12 +93

מידות )cm) מידות )cm)

1 8

1 8

1 8

.

.

צינורות 3 בשימוש במערכת 5-15% שיפור ביעילות בין

לחץ

קטרי צנרת נוזל/יניקה/גז קטרי צנרת (יניקה/נוזל) משקל

/8”+1 1/8”

1/2”+1 1/8”

3/8”+3/ ” 3/8”+ /8”

3/ ”+1 3/8”

/8”+1 1/8” /8”+1 3/8”

HEATING PURIFIER INTRODUCTION SPLIT SKY AIR

55 o C עיבוי 2 +198

1 /8+3/ +1 1/8

1 3/8+3/ +1 1/8

308

308

2

198

198

198

2 +198

2 +198

198+198

Kg Kg

31 +31 +31

30 +33 +33

31 +31 +31

31 +31 +31

31 +31 +31

31 +31 +230

230+31 +31

230+230 +31

45 o C עיבוי

31 +31 31 +31 31 +31 31 +31 31 +31

משקל

AIR

מ’ -להה 90 מ’. הפרש גבהים מעבה/מאייד עד 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת - ניתן לשלב גם באופן אחר למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם | V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל | . תייעץ במשרד 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB באותו מעגל קירור. התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור לחץ צינורות 2 הספק נצרך במערכת אנטלפיה מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור אפשרות לקווי צנרת ארוכים יותר ותפוקה גדולה יותר, צינורות, תודות לאפשרות עבודה בלחץ גבוה 3 במערכת לחץ 5-15% שיפור ביעילות בין צינורות 3 בשימוש במערכת הספק נצרך במערכת צינורות 3 דייקים

לחץ

45°C עיבוי 55°C עיבוי

VRV H/R DAIKIN צינורות 3 מערכת

צינורות 3 בשימוש במערכת 5-15% שיפור ביעילות בין

הספק נצרך במערכת צינורות 3 דייקים

אפשרות לקווי צנרת ארוכים יותר ותפוקה גדולה יותר, צינורות, תודות לאפשרות עבודה בלחץ גבוה 3 במערכת צינורות 2 מערכת

VENTILATION & BID

לחץ

55 o C עיבוי

צינורות 2 הספק נצרך במערכת

VRV H/R DAIKIN צינורות 3 מערכת ErP 2021 COMPLIANT

אורך צנרת

לחץ

אנטלפיה

45 o C עיבוי

7

www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

הספק נצרך במערכת צינורות 3 דייקים

Already fully compliant

צינורות 2 מערכת

דגמים

דגמים

Made with FlippingBook flipbook maker