אלקטרה | DAIKIN

מעבים

מעבים

RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת RXYQ-U - HEAT PUMP מערכת

RXYQU 8-20 שילוב מודולים של

מודולים בודדים

RXYQ 8-54U

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

שילוב

1 +12

1 +12

8+1

10+12

-

-

-

-

-

-

-

22.3

20.9

19.2

1 .

1

1 .2

12.8

11.

9.

8

.

TR

11 ,300 13 , 00 1 3, 00 1 0, 00 191,100 209,800 230,000 2 0,800 2 ,800

9 , 00

, 00

Btu\h

תפוקת קירור

8.

3.

.

1.

0

0

33.5

28

22.

kw

8 ,300 10 , 00 128,000 1 3, 00 1 0, 00 191,100 21 ,000 23 , 00 2 ,900 281, 00 298, 00

Btu\h

תפוקת חימום

8 .

82.

9

3

0

3 .

31.

25

kw

1 , 80

1 ,380

1 ,8 0

12, 90

9,200

8,8 0

9,1 0

,8 0

, 20

,1 0

, 10

cfm

ספיקה

3

1

1

8

8

dBA

רמת רעש

הספק נצרך בתנאים נומינליים 27/19/35

22

20

18.2

1 .3

18.

1 .

13

11

8.98

.29

.21

)KW קרור (

21.9

20.3

18.3

1 .

1

1 .

12.8

11.2

9.1

.38

5.5

)KW חימום (

2 .8

2 .2

2 9.9

2 .

233.

238.3

23 .

2 0.

2 .8

2 .

302.

קרור

ETA -% מקדם יעילות

1 .1

1 .

1 .1

1 1.2

1 .

1 3.1

1 .8

1 .

1 1.

1 8.2

1 .9

חימום

מקדם יעילות

. \ .2

. \ .2

.8\ .3

.9\ .

.9\

.0\ .2

.0\

.3\

.3 \ .1

.8 \ .3

SEER \ SCOP . \ .3

זרם עבודה נומינלי הגנה נדרשת לוח חשמל

קרור\חימום )A)

.8\ .2 10.1\10.2 12. \12. 1 .8\1 . 1 . \18 20\20.8 2 \2 .9 22.8\22.9 2 .8\2 .2 2 .1\28.1 30.1\30.

ממסר פחת לכל + יש להתקין מנתק חצי אוטומט מעבה ע"פ השילובים

3x 0A

3x 0A

3x32A

3x25A

3x20A

A

00

0

00

0

00

0

00

3 0

300

2 0

200

מס’ אינדקס

2 0

225

200

1

1 0

12

100

50% אינדקס מינימלי

3 0

325

300

2

0

8

20

390

325

2 0

130% אינדקס מקסימלי

910

8

80

1

3

39

3

30

2

21

1

Max מספר יחידות פנים כמות מפוחים/ מדחסים אינוורטר

0

52

2

1

3

2

12

93

אורך

12 +93

93+93

מידות )cm)

1 8

גובה

1 8

.

עומק

.

קטרי צנרת (יניקה/נוזל)

/8”+1 1/8”

1/2”+1 1/8”

3/8”+3/ ” 3/8”+ /8”

Inch

3/ ”+1 3/8”

/8”+1 1/8” /8”+1 3/8”

308

308

2

2

198

198

198

2 +198

2 +198

2 +198

198+198

Kg

משקל

מ’ - 90 מ’. הפרש גבהים מעבה/מאייד עד 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע”פ תוכנת | טבלת שילוב המעבים מומלצת - ניתן לשלב גם באופן אחר למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating ( קיים גם דגם | V/Hz/Ph 380/50/3 זינת חשמל | . להתייעץ במשרד 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB באותו מעגל קירור. התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג מ’. 1000 אורך כללי לצנרת עד | XPRESS פ תוכנת ” קטרי הצנרת הסופיים יהיו ע | טבלת שילוב המעבים מומלצת-ניתן לשלב גם באופן אחר V/Hz/Ph 380/ 0/3 זינת חשמל |. ’ -להתייעץ במשרד מ 90 הפרש גבהים מעבה/מאייד עד למקומות קרים במיוחד. RYYQ-U )With continuous heating( קיים גם דגם באותו מעגל קירור. U עם מעבים מסוג T הערה: אין לשלב מעבים מסוג 20°CDB בחימום 27°CDB / 19°CWB תנאי פנים בקירור | 7°CDB בחימום 35°CDB התפוקות בטמפ’ חוץ: בקירור

ErP 2021 COMPLIANT

Already fully compliant

RXYQU:8-12 דגמים

RXYQU:14-20 דגמים

ErP 2021 COMPLIANT

4

Already fully compliant www.daikin.co.il | 1-800-222222 :' טל | א.ת ראשל"צ 1 רח׳ יוסף ספיר | אלקטרה מערכות

דגמים

דגמים

Made with FlippingBook flipbook maker