אלקטרה | DAIKIN

165m מהמעבה ליחידה הרחוקה, אורך צנרת בפועל 30m הפרש גובה בין יחידות פנימיות Xpress ועפ"י תכנת מטר 90 הפרש גובה בין יחידה חיצונית ויחידה פנימית עד

מטר. 1000 סה”כ אורך צנרת במערכת - עד (*) יש להתייעץ עםהתמיכה הטכנית במשרדינו.

24

Made with FlippingBook flipbook maker